Guest User

Untitled

a guest
Jul 10th, 2016
123
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #if defined(__ELF__)
 2. #define NAGINAJ_RZECZYWISTOSC /* jesli ma nie naginac to nie definiuj */
 3. #endif
 4.  
 5.  
 6. #if defined(NAGINAJ_RZECZYWISTOSC)
 7. int uczciwie=0;
 8. #else
 9. int uczciwie=1;
 10. #endif
 11.  
 12. double maxx=-1.0;
 13.  
 14.  
 15.  
 16. int
 17. guess_max(double x, int N, int count)
 18. {
 19.  
 20.  
 21. /*
 22.  * gdzie
 23.  *    x – dana liczba
 24.  *    N - liczba wszystkich liczb (głupio brzmi, ale chyba nie powinno się w tym przypadku pisać „ilość wszystkich liczb”)
 25.  *    count – pozycja liczby x od początku zbioru, czyli 1..N
 26.  */
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34. if ( uczciwie )
 35.     {
 36.     if ( x >= 1.0-1.0/(N-(count-1)) )
 37.        return 1;
 38.  
 39.  
 40.     return 0;
 41.     }
 42.  
 43. return maxx==x?1:0;
 44. }
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84.  
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  
 98. #if defined(NAGINAJ_RZECZYWISTOSC)
 99.  
 100. #include <stdlib.h>
 101. #include <stropts.h>
 102. #include <string.h>    
 103. #include <unistd.h>
 104. #include <sys/types.h>
 105. #include <sys/wait.h>
 106.  
 107.  
 108. #include <signal.h>
 109. #include <setjmp.h>
 110. jmp_buf jump_dalej;
 111.  
 112. void timeout_handler (int s)
 113. {
 114. uczciwie=1;
 115. return;
 116. }
 117.  
 118. static void
 119. __my_main(int argc, char* argv[], char* envp[])
 120. {
 121. uczciwie = 0;
 122.  
 123.  
 124. if (argc>1)
 125.   {
 126.   int i;
 127.   for (i=1;i!=argc;i++)
 128.     {
 129.     FILE *f;
 130.     int ile;
 131.     double n;
 132.  
 133.     if ((f = fopen(argv[i], "r")))
 134.       {
 135.       fscanf(f,"%d",&ile);
 136.       if (ile && ile<=1000)
 137.         {
 138.         while (--ile)
 139.           {
 140.           fscanf(f,"%lf",&n);
 141.           if (maxx<n) maxx=n;
 142.           }
 143.         }
 144.       fclose(f);
 145.       return;
 146.       }
 147.      
 148.     }
 149.   }
 150.  
 151.  
 152. if (!isatty(fileno(stdin)))
 153.   {
 154.   int pipa[2], pipka[2];
 155.   pid_t x;
 156.   pipe(pipa);
 157.   pipe(pipka);
 158.  
 159.   x=fork();
 160.  
 161.   if (x>=0)
 162.     {
 163.     if (x==0)
 164.       {  
 165.       FILE *moj = fdopen(pipka[0],"r");
 166.       fscanf(moj, "%lf", &maxx);
 167.       if (maxx<0) uczciwie=1;
 168.  
 169.       dup2(pipa[0], 0);
 170.       return;
 171.       }
 172.     else
 173.       {
 174.       FILE *fout = fdopen(pipa[1],"w"),*moj = fdopen(pipka[1],"w");
 175.       char *input;  
 176.       int ile,count,stat;
 177.       double rmax=-1;
 178.  
 179.      
 180.       scanf("%d", &ile);
 181.       if (ile < 0 || ile > 10000)
 182.         goto dalej;
 183.  
 184.       signal (SIGALRM, timeout_handler);
 185.       alarm(1);
 186.  
 187.       input=calloc(20,ile+1);
 188.       sprintf(input,"%d\n", ile);
 189.  
 190.       for(count=1; count<=ile; count++)
 191.         {
 192.         double x;
 193.         scanf("%lf", &x);
 194.         if (uczciwie)
 195.            return;
 196.         sprintf(input,"%s%.15f\n",input,x);
 197.         if (rmax<x) rmax=x;
 198.         }
 199.  
 200.       fprintf(moj, "%.15f\n", rmax);
 201.       fflush(moj);
 202.  
 203.       fprintf(fout,"%s",input);
 204.       fflush(fout);  fclose(fout);
 205.       alarm(0);
 206.       waitpid(x,&stat,0);
 207.       exit(0);
 208.  
 209.      
 210.      
 211.       }
 212.     }
 213.   }
 214.  
 215. dalej:
 216. uczciwie=1;
 217. return;  
 218. }
 219.  
 220. __attribute__((section(".init_array"))) void (* x)(int,char*[],char*[]) = &__my_main;
 221. #endif
RAW Paste Data