SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 17th, 2018 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* INSTRUKCIJE IZ C PROGRAMIRANJA
 2.  
 3. Za sve upite i informacije na e-mail:
 4.     HC.Instructions@gmail.com
 5.  
 6. */
 7.  
 8. /* POSTAVKA
 9. Napišite program koji učitava rečenicu od naviše 80 znakova i sprema u
 10. odgovarajući string.
 11. Napisati funkciju kojoj se string prenosi kao argument i koja upisuje učitanu
 12. rečenicu u tekstualnu datoteku. Zatvoriti datoteku.
 13. Napisati drugu funkciju koja će otvoriti datoteku, pročitati rečenicu iz nje
 14. i prebrojati koliko se puta pojavilo pojedino veliko slovo u rečenici i ukupni
 15. broj takvih znakova, te ispisati rezultat prebojavanja u tabličnom obliku, npr.:
 16.  
 17. slovo| broj
 18. ===========
 19. A | 7
 20. B | 11
 21. Z | 0
 22. ===|=====
 23. Uk. | 18
 24.  
 25. U istoj funkciji, u pročitanoj rečenici pretvoriti sva velika slova u mala i dodati kao novu rečenicu na kraj datoteke.
 26. U istoj funkciji, izračunati koliko je datoteka velika i zatvoriti je. Ispisati duljinu datoteke (u bajtovima).
 27.  
 28. */
 29.  
 30.  
 31. #include <stdio.h>
 32. #include <stdlib.h>
 33. #include <string.h>
 34. #include <ctype.h>
 35.  
 36. void intro();
 37. int write(char recenica[]);
 38. int read_and_count();
 39.  
 40. int main()
 41. {
 42.     char unos[80+1];
 43.     int i;
 44.    
 45.     intro();
 46.    
 47.     printf("Unesite recenicu do 80 znakova duzine (jedan red u konzoli).\n");
 48.     printf("Unesite \"xxx\" za testnu recenicu (radi ustede tipkanja).\n");
 49.     for (i=0; i<80; i++) printf("-"); //printa line
 50.     scanf("%80[^\n]", unos);
 51.    
 52.     //detekcija i postavljanje probne recenice
 53.     if (strcmp("xxx",unos) == 0) strcpy(unos, "QuIcKKK BrOwN FoXX JuMpS over ThE LaZZZZy DoGGie!");
 54.    
 55.     write(unos);
 56.     read_and_count();
 57.  
 58.     return 0;
 59. }
 60.  
 61. int write(char recenica[])
 62. {
 63.     FILE *datoteka = NULL;
 64.    
 65.     datoteka = fopen("unos.txt", "w");
 66.     if (datoteka == NULL)
 67.     {
 68.         printf(" *** Greska pri otvaranju datoteke!");
 69.         exit(1);       
 70.     }
 71.     else
 72.     {
 73.         fprintf(datoteka, "%s\n", recenica);
 74.         fclose(datoteka);
 75.     }  
 76.    
 77.     return 0;
 78. }
 79.  
 80. int read_and_count()
 81. {
 82.     FILE *datoteka = NULL;
 83.     char recenica_read[80+1];
 84.     char recenica_write[80+1];
 85.     int database[26] = {0};
 86.     char current_char;
 87.     int length, total = 0;
 88.     int i, j;
 89.    
 90.     { //****** otvaranje datoteke i citanje
 91.         datoteka = fopen("unos.txt", "r");
 92.         if (datoteka == NULL)
 93.         {
 94.             printf(" *** Greska pri otvaranju datoteke!");
 95.             exit(1);       
 96.         }
 97.         else
 98.         {
 99.             fscanf(datoteka, "%[^\n]", recenica_read);
 100.             fgetc(datoteka); //preskoči NewLine character
 101.             fclose(datoteka);
 102.         }
 103.     }
 104.    
 105.     { //****** prebrojavanje
 106.    
 107.         //kretanje po slovima
 108.         for (i=0; i<26; i++)
 109.         {
 110.             current_char = i+65;
 111.             length = strlen(recenica_read);
 112.             //kretanje po recenici
 113.             for (j=0; j<length; j++)
 114.             {
 115.                 //ako trenutni znak u recenici odgovoara trenutno testiranom (current_char) znaku, digni njegov index u database za 1
 116.                 if (recenica_read[j] == current_char)
 117.                 {
 118.                     database[i] = database[i] + 1; //povećaj vrijednost za taj znak u polju
 119.                     total = total + 1; //povećaj counter za ukupni broj velikih slova
 120.                 }
 121.             }
 122.         }
 123.     }
 124.    
 125.     { //****** ispis rezultata
 126.         system("cls");
 127.         printf("Recenica:\n");
 128.         printf("%s\n\n\n", recenica_read);
 129.        
 130.        
 131.     //prvih 13 slova (A-M)
 132.         //zaglavlje
 133.         printf("| Slovo |");
 134.         for (i=0; i<13; i++)
 135.         {
 136.             current_char = i+65;
 137.             printf("  %c |", current_char);
 138.         }
 139.         printf("\n");
 140.        
 141.         //spacer
 142.         printf("+-------+");
 143.         for (i=0; i<13; i++)
 144.         {
 145.             printf("----+");
 146.         }
 147.         printf("\n");
 148.        
 149.         //podatci
 150.         printf("|  Broj |");
 151.         for (i=0; i<13; i++)
 152.         {
 153.             current_char = i+65;
 154.             if (database[i] == 0) printf("  . |"); //ispisuje točku umjesto nule (lakše vidjeti rezultate)
 155.             else printf(" %2d |", database[i]);
 156.         }
 157.         printf("\n\n\n\n");
 158.        
 159.     //drugih 13 slova (N-Z)
 160.         //zaglavlje
 161.         printf("| Slovo |");
 162.         for (i=13; i<26; i++)
 163.         {
 164.             current_char = i+65;
 165.             printf("  %c |", current_char);
 166.         }
 167.         printf("\n");
 168.        
 169.         //spacer
 170.         printf("+-------+");
 171.         for (i=13; i<26; i++)
 172.         {
 173.             printf("----+");
 174.         }
 175.         printf("\n");
 176.        
 177.         //podatci
 178.         printf("|  Broj |");
 179.         for (i=13; i<26; i++)
 180.         {
 181.             current_char = i+65;
 182.             if (database[i] == 0) printf("  . |"); //ispisuje točku umjesto nule (lakše vidjeti rezultate)
 183.             else printf(" %2d |", database[i]);
 184.         }
 185.         printf("\n\n\n");
 186.         printf("Ukupno velikih slova: %d\n\n\n", total);
 187.        
 188.         system("pause");
 189.     }
 190.    
 191.     { //****** Convert velika slova u mala & append to the end
 192.         length = strlen(recenica_read);
 193.         //kretanje po recenici
 194.         for (j=0; j<length; j++)
 195.         {
 196.             //ako je trenutni znak veliko slovo...
 197.             if (isupper(recenica_read[j]) != 0)
 198.             {
 199.                 //...zapiši ga na istu poziciju u drugom polju kao malo slovo (putem tolower() funkcije)
 200.                 recenica_write[j] = tolower(recenica_read[j]);
 201.             }
 202.             else
 203.             {
 204.                 //Ako nije veliko slovo, samo ga prepiši
 205.                 recenica_write[j] = recenica_read[j];
 206.             }
 207.         }
 208.         recenica_write[length] = '\0'; //manualno dodavanje terminalnog znaka! Obavezno!
 209.        
 210.         //ispis na ekranu
 211.         system("cls");
 212.         printf("Originalna recenica:\n");
 213.         printf("%s\n\n", recenica_read);
 214.         printf("Recenica sa iskljucivo malim slovima:\n");
 215.         printf("%s\n\n\n", recenica_write);
 216.        
 217.         //Otvaranje datoteke za dodavanje
 218.         datoteka = fopen("unos.txt", "a");
 219.         if (datoteka == NULL)
 220.         {
 221.             printf(" *** Greska pri otvaranju datoteke!");
 222.             exit(1);       
 223.         }
 224.         else
 225.         {
 226.             //zapisivanje u datoteku
 227.             fprintf(datoteka, "%s\n", recenica_write);
 228.             printf("\n\n *** Nova recenica dodana u datoteku!");
 229.         }
 230.            
 231.         //size of file & close
 232.         rewind(datoteka);
 233.         fseek(datoteka, 0L, SEEK_END);
 234.         printf("\n\n *** Velicina datoteke: %.0f byte", (double)ftell(datoteka));
 235.    
 236.         fclose(datoteka);
 237.     }
 238. }
 239.  
 240. void intro()
 241. {
 242.     printf(" ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ\n");
 243.     printf("  Ű۲±°°  ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»  °°±˛ŰŰ \n");
 244.     printf("   ۲±°  ÉĽ                                                          Č»  °±˛Ű  \n");
 245.     printf("   ۲±°  ş          Ż  INSTRUKCIJE IZ PROGRAMIRANJA U C-u  ®          ş  °±˛Ű  \n");
 246.     printf("   ۲±°  Č»                                                          ÉĽ  °±˛Ű  \n");
 247.     printf("   ۲±°   ČËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËĽ   °±˛Ű  \n");
 248.     printf("   ۲±°    ş                                                        ş    °±˛Ű  \n");
 249.     printf("   ۲±°    ş    ţ 4-godisnje iskustvo, primarno sa studentima       ş    °±˛Ű  \n");
 250.     printf("   ۲±°    ş           TVZ-a s racunarstva i informatike            ş    °±˛Ű  \n");
 251.     printf("   ۲±°    ş                                                        ş    °±˛Ű  \n");
 252.     printf("   ۲±°    ş    ţ prilagodjenost programu i ucenje kroz praksu      ş    °±˛Ű  \n");
 253.     printf("   ۲±°    ş                                                        ş    °±˛Ű  \n");
 254.     printf("   ۲±°    ş    ţ individualne, grupne i intenzivne instrukcije     ş    °±˛Ű  \n");
 255.     printf("   ۲±°    ş                                                        ş    °±˛Ű  \n");
 256.     printf("   ۲±°    ş    ţ sat instrukcija vec od 25 kn! ***                 ş    °±˛Ű  \n");
 257.     printf("   ۲±°    ş                                                        ş    °±˛Ű  \n");
 258.     printf("   ۲±°    ş                                                        ş    °±˛Ű  \n");
 259.     printf("   ۲±°    ş  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ KONTAKT ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż  ş    °±˛Ű  \n");
 260.     printf("   ۲±°    ş  ł                                                  ł  ş    °±˛Ű  \n");
 261.     printf("   ۲±°    ş  ł            HC.Instructions@gmail.com             ł  ş    °±˛Ű  \n");
 262.     printf("   ۲±°    ş  ł                                                  ł  ş    °±˛Ű  \n");
 263.     printf("   ۲±°    Č» ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ ÉĽ    °±˛Ű  \n");
 264.     printf("   ۲±°     ş                                                      ş     °±˛Ű  \n");
 265.     printf("   ۲±°     ş    *** = ovisno od odabrane opcije. 1 h = 60 min.    ş     °±˛Ű  \n");
 266.     printf("  Ű۲±°°    ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ    °°±˛ŰŰ");
 267.     getch();
 268.     system("cls");
 269. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top