SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 25th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. /* Za seminarsko nalogo sem se odločil, da bom izdelal aplikacijo IMENIK. */
 8.  
 9. namespace Seminarska_Naloga
 10. {
 11.     class Seminarska_Naloga
 12.     {
 13.         // Funkcija za "čiščenje" konzolnega okna in ponovni prikaz menija.
 14.         public static void VrniMenu() {
 15.             Console.WriteLine("------------");
 16.             Console.Write("Za vrnitev v menu pritisni poljubno tipko.");
 17.             Console.ReadKey();
 18.             Console.Clear();
 19.             GlavniMeni();
 20.         }
 21.  
 22.         // Funkcija za prikaz glavnega menija
 23.         public static void GlavniMeni()
 24.         {
 25.             Console.WriteLine("IMENIK");
 26.             Console.WriteLine("------------");
 27.             Console.WriteLine("V. Vnos");
 28.             Console.WriteLine("S. Seznam");
 29.             Console.WriteLine("B. Brisanje");
 30.             Console.WriteLine("I. Iskanje");
 31.             Console.WriteLine("------------");
 32.             Console.WriteLine("Z. Izhod");
 33.             Console.Write("Vnesi svojo izbiro: ");
 34.         }
 35.        
 36.         // Funkcija, s katero pridobimo podatke od uporabnika.
 37.         public static string[] VnosKontakta(string[] imenik, int indexPolje)
 38.         {
 39.             string imePriimek, naslov, sestavljeniPodatki;
 40.             int posta;
 41.  
 42.             /* Uporabnik vnese ime in priimek, zanka preveri število vnesenih znakov. Če je
 43.              * preveliko na to opozori uporabnika in zahteva ponovni vnos. */
 44.             Console.Write("Vnesi ime in priimek (max. 30 znakov): ");
 45.             imePriimek = Console.ReadLine();
 46.             while (imePriimek.Length > 30)
 47.             {
 48.                 Console.WriteLine("Vnesel si preveliko število znakov. Poizkusi ponovno.");
 49.                 Console.Write("Vnesi ime in priimek (max. 30 znakov): ");
 50.                 imePriimek = Console.ReadLine();
 51.             }
 52.  
 53.             /* Uporabnik vnese naslov, zanka preveri število vnesenih znakov. Če je
 54.              * preveliko na to opozori uporabnika in zahteva ponovni vnos. */
 55.             Console.Write("Vnesi naslov (max. 20 znakov): ");
 56.             naslov = Console.ReadLine();
 57.             while (naslov.Length > 20)
 58.             {
 59.                 Console.WriteLine("Vnesel si preveliko število znakov. Poizkusi ponovno.");
 60.                 Console.Write("Vnesi naslov (max. 20 znakov): ");
 61.                 naslov = Console.ReadLine();
 62.             }
 63.  
 64.             // Uporabnik vnese poštno število
 65.             Console.Write("Vnesi poštno številko: ");
 66.             posta = int.Parse(Console.ReadLine());
 67.  
 68.             /* Vnesene podatke združimo v enoten string sestavljeniPodatki. Spremenljivko
 69.              * posta pretvorimo nazaj v string. */
 70.             sestavljeniPodatki = imePriimek + " " + naslov + " " + posta.ToString();
 71.  
 72.             // Sestavljen niz sestavljeniPodatki zapišemo v polje.
 73.             imenik[indexPolje] = sestavljeniPodatki;
 74.  
 75.             // Vrnemo polje imenik
 76.             return imenik;
 77.         }
 78.  
 79.         // Funkcija, ki bo omogočala izpis seznama kontaktov.
 80.         public static void IzpisSeznamaKontaktov(string[] imenik) {
 81.             for (int i = 0; i < imenik.Length; i++) {
 82.                 //Console.Write(i + 1 + ". kontakt: ");
 83.                 if(imenik[i] == null) {
 84.  
 85.                 }
 86.                 else {
 87.                     Console.WriteLine(imenik[i]);
 88.                 }
 89.             }
 90.         }
 91.          /* Funkcija, ki išče iskani niz (zaporedno). Uporabil sem for zanko, ki gre skozi polje in preveri vsak element v
 92.           * njemu z IndexOf metodo, če vse string, ki ga iščemo. Če IndexOf vrne katerokoli drugo vrednost razen -1
 93.           * pomeni, da smo string našli in nam vrne njegov indeks. Če iskanega niza ne najdemo v polju nam funkcija vrne -1. */
 94.         public static int IskanjeZaporedno(string[] imenik, string iskaniNiz) {
 95.             for (int i = 0; i < imenik.Length; i++) {
 96.                 if (imenik[i].IndexOf(iskaniNiz) != -1)
 97.                     return i;
 98.             }
 99.             return -1;
 100.         }
 101.  
 102.         public static void IskanjeBinarno(string[] imenik, string iskaniNiz) {
 103.             Array.Sort(imenik);
 104.             //Array.Sort(imenik, (a, b) => a == null ? 1 : b == null ? -1 : a.CompareTo(b));
 105.  
 106.             //int i = 1;
 107.             //foreach (var item in imenik) {
 108.             //    Console.WriteLine(i + ". " + item);
 109.             //    i++;
 110.             //}
 111.             int pos = Array.BinarySearch(imenik, iskaniNiz);
 112.             Console.WriteLine(pos);
 113.         }
 114.  
 115.         static void Main(string[] args)
 116.         {
 117.             // Incializacija spremenljivk
 118.             bool izvajanjeWhile = true;
 119.             char izbiraVMeniju;
 120.             string[] imenik = new string[50];
 121.             int indexPolje = 0;
 122.             string iskaniNiz;
 123.  
 124.             // Priklic metode, ki prikaže glavni meni
 125.             GlavniMeni();
 126.  
 127.             // Zanka, ki se bo izvajala dokler uporabnik ne bo vnesel 'Z'
 128.             while (izvajanjeWhile)
 129.             {
 130.                 // Uporabnikov vnos
 131.                 izbiraVMeniju = Char.ToUpper(char.Parse(Console.ReadLine()));
 132.  
 133.                 // Menu
 134.                 switch (izbiraVMeniju)
 135.                 {
 136.                     case 'V':
 137.                         VnosKontakta(imenik, indexPolje);
 138.                         indexPolje++;
 139.                         VrniMenu();
 140.                         break;
 141.                     case 'S':
 142.                         Console.WriteLine("Seznam kontaktov: ");
 143.                         IzpisSeznamaKontaktov(imenik);
 144.                         VrniMenu();
 145.                         break;
 146.                     case 'B':
 147.                         Console.Clear();
 148.                         GlavniMeni();
 149.                         break;
 150.                     case 'I':
 151.                         Console.Write("Vnesi ime in priimek osebe, ki jo iščeš: ");
 152.                         iskaniNiz = Console.ReadLine();
 153.                         //IskanjeZaporedno(imenik, iskaniNiz);
 154.                         //if (IskanjeZaporedno(imenik, iskaniNiz) == -1) {
 155.                         //    Console.WriteLine("Te osebe ni v imeniku!");
 156.                         //}
 157.                         //else {
 158.                         //    Console.WriteLine("Podatki o iskani osebi: " + imenik[IskanjeZaporedno(imenik, iskaniNiz)]);
 159.                         //}
 160.  
 161.                         IskanjeBinarno(imenik, iskaniNiz);
 162.  
 163.                         break;
 164.                     case 'Z':
 165.                         Console.Write("Program Imenik se zapira.");
 166.                         izvajanjeWhile = false;
 167.                         break;
 168.                 }
 169.             }
 170.  
 171.             Console.ReadKey();
 172.         }
 173.     }
 174. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top