youuw

1.c

Nov 29th, 2021
790
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Zadanie 1. Napisz program wczytuj¡cy z klawiatury n liczb calkowitych. Liczbe n
 3. nalezy pobrac z klawiatury. Jezli wartosc n podana przez uzytkownika jest liczba z
 4. zakresu od 1 do 30, wowczas program ma wczytac podana ilosc liczb calkowitych, a
 5. nastepnie wczytane liczby wydrukowac na ekranie. Jesli natomiast podana wartosc
 6. n jest liczba spoza przedzialu [1; 30], wówczas program konczy prace drukujac stosowny komunikat. W zadaniu nalezy wykorzystac trzydziestoelementowa tablice liczb
 7. calkowitych.
 8. */
 9.  
 10. #include <stdio.h>
 11.  
 12. int main(int argc, char **argv) {
 13.  
 14.     int size, tab[30];
 15.     printf("ile liczb chcesz podac?\n"); //wyswietlenie komunikatu
 16.     scanf("%d", &size); //wprowadzenie zmiennych
 17.  
 18.     if(size<1 || size>30) {
 19.         printf("podana ilosc powinna znajdowac sie w zakresie od 1 do 30!\n");
 20.         return 1;
 21.     }
 22.  
 23.     printf("podaj %d liczb calkowitych:\n", size);
 24.     for(int x = 0; x<size; x++) scanf("%d", &tab[x]);
 25.     printf("wczytane liczby to: \n");
 26.     for(int x = 0; x<size; x++) printf("%d ", tab[x]);
 27.  
 28.     return 0;
 29. }
 30.  
RAW Paste Data