nikcio

Sci10 Bølgeformel Program

May 21st, 2018
85
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.             Console.WriteLine("Program 001");
 2.             Console.WriteLine();
 3.             Console.WriteLine();
 4.             Console.WriteLine();
 5.  
 6.             char Lamda = '\u03BB';  //Lamda
 7.             float Fart = 0;         //Fart
 8.             float Frekvens = 0;     //Frekvens
 9.             float Bølgelængde = 0;  //Bølgelængde
 10.             string Input = "";      //Det man selv skriver
 11.             float Resultat = 0;     //Resultatet
 12.  
 13.             Console.WriteLine("Skriv værdier: ");
 14.             Console.WriteLine();
 15.             Console.Write("Fart: ");
 16.             Input = Console.ReadLine();
 17.  
 18.             //Her ændre vi kommaet til et punktum, fordi alt er engelsk bruges komma og punktum omvendt
 19.             if (float.TryParse(Input, out Bølgelængde))
 20.             {
 21.                 if (Input.Contains(","))
 22.                 {
 23.                     Input = Input.Replace(",", ".");
 24.                 }
 25.                 Fart = float.Parse(Input);
 26.             }
 27.  
 28.             if (Input == "")
 29.             {
 30.                 Fart = 0;
 31.             }
 32.  
 33.             Console.WriteLine();
 34.             Console.Write("Frekvens: ");
 35.             Input = Console.ReadLine();
 36.  
 37.             //Her ændre vi kommaet til et punktum, fordi alt er engelsk bruges komma og punktum omvendt
 38.             if (float.TryParse(Input, out Bølgelængde))
 39.             {
 40.                 if (Input.Contains(","))
 41.                 {
 42.                     Input = Input.Replace(",", ".");
 43.                 }
 44.                 Frekvens = float.Parse(Input);
 45.             }
 46.  
 47.             if (Input == "")
 48.             {
 49.                 Frekvens = 0;
 50.             }
 51.  
 52.             Console.WriteLine();
 53.             Console.Write("Lamda(Bølgelængde): ");
 54.             Input = Console.ReadLine();
 55.  
 56.             //Her ændre vi kommaet til et punktum, fordi alt er engelsk bruges komma og punktum omvendt
 57.             if (float.TryParse(Input, out Bølgelængde))
 58.             {
 59.                 if (Input.Contains(","))
 60.                 {
 61.                     Input = Input.Replace(",", ".");
 62.                 }
 63.                 Bølgelængde = float.Parse(Input);
 64.             }
 65.  
 66.             if (Input == "")
 67.             {
 68.                 Bølgelængde = 0;
 69.             }
 70.  
 71.             Console.WriteLine();
 72.             Console.WriteLine();
 73.             Console.WriteLine("Formel: " + "v = " + Lamda + " * f");
 74.  
 75.             if ((Fart == 0) || (Bølgelængde == 0) || (Frekvens == 0))
 76.             {
 77.                 if (Fart == 0)
 78.                 {
 79.                     Console.WriteLine("Udregning: " + "v" + " = " + Bølgelængde + " * " + Frekvens);
 80.                 }
 81.                 else if (Bølgelængde == 0)
 82.                 {
 83.                     Console.WriteLine("Udregning: " + Fart + " = " + Lamda + " * " + Frekvens);
 84.                 }
 85.                 else if (Frekvens == 0)
 86.                 {
 87.                     Console.WriteLine("Udregning: " + Fart + " = " + Bølgelængde + " * " + "f");
 88.                 }
 89.  
 90.                 if(((Fart == 0) && (Bølgelængde == 0)) || ((Fart == 0) && (Frekvens == 0)) || ((Bølgelængde == 0) && (Frekvens == 0)) || ((Frekvens == 0) && (Bølgelængde == 0)) || ((Fart == 0) && (Bølgelængde == 0)))
 91.                 {
 92.                     Console.WriteLine("Udregning ugyldig");
 93.                     goto END;
 94.                 }
 95.             }
 96.  
 97.             //Udrenging
 98.             if ((Fart == 0) || (Bølgelængde == 0) || (Frekvens == 0))
 99.             {
 100.                 if (Fart == 0)
 101.                 {
 102.                     Fart = Bølgelængde * Frekvens;
 103.                     Console.WriteLine("Facit: " + Bølgelængde + " * " + Frekvens + " = " + Fart);
 104.                 }
 105.                 else if (Bølgelængde == 0)
 106.                 {
 107.                     Bølgelængde = Fart/Frekvens;
 108.                     Console.WriteLine("Facit: " + Bølgelængde + " * " + Frekvens + " = " + Fart);
 109.                 }
 110.                 else if (Frekvens == 0)
 111.                 {
 112.                     Frekvens = Fart/Bølgelængde;
 113.                     Console.WriteLine("Facit: " + Bølgelængde + " * " + Frekvens + " = " + Fart);
 114.                 }
 115.             }
 116.             else
 117.             {
 118.                 Console.WriteLine("Facit: " + Bølgelængde + "(" + Lamda + ")" + " * " + Frekvens + "(f)" + " = " + Fart + "(v)");
 119.             }
 120.  
 121.                 Console.WriteLine();
 122.  
 123.  
 124.             END:;
 125.             Console.ReadLine();
RAW Paste Data