SHARE
TWEET

plum

martaczaska May 31st, 2020 768 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <dsplib.h>
 2. #include <testsignal.h>                                 //tablica z próbkami fragmentu nagrania dźwięku klarnetu
 3. #include <okno_hamminga.h>                              //tablica ze współczynnikami okna Hamminga (format Q15)
 4. #include <stdio.h>
 5.  
 6. #define NUM_SAMPLES 2048                                //ilosc probek
 7. #define Nr 1000                                         //liczba wartoci funkcji autokorelacji
 8.  
 9. int klarnet[NUM_SAMPLES];
 10. int bufor[NUM_SAMPLES];
 11. int autokorelacja[NUM_SAMPLES];
 12.  
 13. int i;
 14. int j = 0;
 15.  
 16. int maks = 0;
 17.  
 18. const long f_s = 48000;
 19.  
 20. void maksimum(int* tablica, int podloga, int number){               //funkcja wyznaczająca indeks warstosci widma odpowiadającej pierwszemu istotnemu maksimum
 21.     int znalezione = 0;
 22.     int roznica = 0;
 23.  
 24.     for(i = 0; i < number; i++){
 25.             if(tablica[i] > podloga){                              //porównanie wartosci próbki z ustaloną podłogą szumową
 26.                 roznica = tablica[i] - tablica[i - 1];             //liczenie pochodnej widma (różnica próbki bieżącej i próbki poprzedniej)
 27.                 if(roznica > 0){                                   //gdy próbka bieżąca jest większa od poprzedniej, zostaje przypisana do maksimum
 28.                     maks = i;
 29.                     znalezione = 1;
 30.                 }
 31.                 else{
 32.                     if(znalezione==1 && (roznica < 0)){           //gdy próbka bieżąca jest mniejsza od poprzedniej, a maksimum zostało już raz przypisane:
 33.                         break;                                    //(znalezione = 1), to kończymy poszukiwania
 34.                     }
 35.                     else{continue;}
 36.                 }
 37.             }
 38.             else{continue;}
 39.     }
 40.  
 41.     //printf("Indeks maksimum: ");
 42.     //printf("%d \n", maks);
 43. }
 44.  
 45. void czestotliwosc(int p){                                          //funkcja wyznaczająca częstotliwosć maksimum widma
 46.     long df = f_s >> 11;                                            //dzielenie przez 2048  (f_s = 48000)
 47.     df = ((df << 15) + (1 << 14));                                  //przejcie na format Q15
 48.     int f_maks = (int)((p*df) >> 15);                               //wyznaczenie częstotliwosci dla maksimum (przemnożenie indeksu maksimum i rozdzielczosci częstot.)
 49.  
 50.     printf("Częstotliwosc znalezionego maksimum wynosi: ");
 51.     printf("%d \n", f_maks);
 52. }
 53.  
 54.  
 55. void main(void) {
 56.     int x = okno_hamminga[0];
 57.  
 58.     for (i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++){                        //przypisanie probek nagrania dźwięku klarnetu do tablicy klarnet[]
 59.         klarnet[i] = testsignal[i];
 60.     }
 61.  
 62.     rfft((DATA*)klarnet, NUM_SAMPLES, SCALE);                 //funkcja z biblioteki DSPLIB pozwalająca obliczenie widma (FFT) dla sygnału rzeczywistego
 63.  
 64.     for (i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++){                        //obliczenie kwadratów próbek widma
 65.         klarnet[i] = _smpy(klarnet[i], klarnet[i]);
 66.     }
 67.  
 68.     for(i = 2; i < NUM_SAMPLES; i = i + 2){                   //sumowanie kwadratów częsci rzeczywistych i urojonych (Re[i]^2 + Im[i+1]^2)
 69.         klarnet[j] = klarnet[i] + klarnet[i + 1];
 70.         j++;
 71.     }
 72.  
 73.     sqrt_16((DATA*)klarnet, (DATA*)klarnet, 512);            //obliczenie widma amplitudowego (modułu widma zespolonego)
 74.  
 75.     maksimum(klarnet, 2800, NUM_SAMPLES);
 76.     czestotliwosc(maks);
 77.  
 78.     while (1); // do not exit
 79. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top