Advertisement
KvArt

Strcat funkcija

Jul 12th, 2022
816
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.64 KB | None | 0 0
 1. //• strcat() : string concatenate – nadovezuje string na kraj drugog stringa
 2.  
 3. //strcat() prva varijanta
 4.  
 5. char *strcat(char *dst, const char *src) {
 6. int i, j;
 7. for(i=0; dst[i] != ‘\0; i++);
 8. for(j=0 ; src[j] != ‘\0; i++, j++)
 9. dst[i] = src[j];
 10. dst[i] = ‘\0;
 11. return dst;
 12. }
 13.  
 14. //strcat() druga varijanta
 15.  
 16. char *strcat(char *dst, const char *src) {
 17. char *d = dst;
 18. while( *d != ‘\0) d++;
 19. while( *src != ‘\0)
 20. *d++ = *src++;
 21. *d = ‘\0;
 22. return dst;
 23. }
 24.  
 25. //strcat() treća varijanta
 26.  
 27. char *strcat(char *dst, const char *src) {
 28. char *d = dst;
 29. while( *d != ‘\0) d++;
 30. while( *d++ = *src++ );
 31. return dst;
 32. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement