Guest User

Mer än ett bokkafé : berättelser från 10 år i rörelse

a guest
Oct 18th, 2023
27
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.32 KB | None | 0 0
 1. Mer än ett bokkafé : berättelser från 10 år i rörelse / Amalthea bokkafé.
 2. ISBN: 9789151918396
 3. Publicerad: Malmö : Amalthea Bokkafé, [2020]
 4. Tillverkad: 2020
 5. Svenska 173 sidor
 6.  
 7. "Vill du få insiderperspektivet på våra upplevelser av 10 års bokförsäljning och organiserande i Malmös, Sveriges och Europas autonoma vänster?
 8.  
 9. Vi har under åren sålt tusentals böcker och nu har vi skrivit vår egen! I vår lokal har flertalet av Malmös utomparlamentariska organisationer hållit sina medlemsmöten och arrangerat såväl interna som öppna studieträffar. Under vårt tak har möten om inte bara asylrätt, antifascism och stadskamp ägt rum, utan även mobiliseringsträffar inför demonstrationer, miljökampsaktioner och stormötesprotester. Vi är en nod, som sammankopplar andra noder – och i vissa fall har detta oöverskådliga nätverk av många små kommit att leda till riktiga stordåd. Från en bokhandel i utkanten av Möllan sprider sig noderna ut i staden, över torgen i Malmö till gatorna i Göteborg, Stockholm och Hamburg. Välkomna till en kort presentation och frågestund av och kring arbetet med boken och dess innehåll!"
 10.  
 11. Nedladdning (välj något av alternativen):
 12. https://docdro.id/neUzeSc
 13. https://mega.nz/file/ImdkiDKS#cdV_GC1Gba1dlBepb10o1DgJWGk1rL2cJgtNdqMs-9Q
 14. https://file.io/aN2Q99C6twxq
Add Comment
Please, Sign In to add comment