Advertisement
IvoB1n

Untitled

Nov 15th, 2020
652
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. void BTInsert (tBTNodePtr *RootPtr, int Content) {
 2. /*   --------
 3. ** Vloží do stromu nový uzel s hodnotou Content.
 4. **
 5. ** Z pohledu vkládání chápejte vytvářený strom jako binární vyhledávací strom,
 6. ** kde uzly s hodnotou menší než má otec leží v levém podstromu a uzly větší
 7. ** leží vpravo. Pokud vkládaný uzel již existuje, neprovádí se nic (daná hodnota
 8. ** se ve stromu může vyskytnout nejvýše jednou). Pokud se vytváří nový uzel,
 9. ** vzniká vždy jako list stromu. Funkci implementujte nerekurzivně.
 10. **/
 11.     tBTNodePtr tmp_node = *RootPtr;
 12.  
 13.     while (tmp_node != NULL) {
 14.         if (tmp_node->Cont > Content) {
 15.             tmp_node = tmp_node->LPtr;
 16.         } else if (tmp_node->Cont < Content) {
 17.             tmp_node = tmp_node->RPtr;
 18.         } else if (tmp_node->Cont == Content) {
 19.             return;
 20.         }
 21.     }
 22.  
 23.         tBTNodePtr new_node = malloc(sizeof(struct tBTNode));
 24.         if (new_node == NULL) {
 25.             return;
 26.         }
 27.  
 28.         new_node->Cont = Content;
 29.         new_node->LPtr = NULL;
 30.         new_node->RPtr = NULL;
 31.  
 32.         tmp_node = new_node;
 33. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement