daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

Paardensprong probleem - Olga Coutrin

a guest Dec 16th, 2010 285 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5.  
 6. namespace PaardenSprongProbleem
 7. {
 8.     class Paardensprong
 9.     {
 10.         // Velden
 11.         private int[,] schaakbord;
 12.         private int count;
 13.  
 14.         // Dit is een 2-dimensionale array met de X en Y afstanden dat een paard mag springen
 15.         // Normaal zou dit een constante moeten zijn maar C# geeft dan een compile-error omdat je geen array als constante mag declareren :S
 16.         private int[,] sprongen = { { -1, 2 }, { 1, 2 }, { -2, 1 }, { -2, -1 }, { -1, -2 }, { 1, -2 }, { 2, 1 }, { 2, -1 } };
 17.  
 18.  
 19.         public Paardensprong(int size, int pos1, int pos2)
 20.         {
 21.             // Initializeer
 22.             schaakbord = new int[size, size];
 23.  
 24.             // Zet alles op 0
 25.             for (int i = 0; i < size; i++)
 26.             {
 27.                 for (int j = 0; j < size; j++)
 28.                     schaakbord[i, j] = 0;
 29.             }
 30.  
 31.             // Dit is de "start-conditie", het begint op de ingegeven positie en die 1 is de huidige stap (de eerste stap dus)
 32.             Try(pos1, pos2, 1);
 33.         }
 34.  
 35.  
 36.         // Deze methode controleert of een paard op die plaats mag staan.
 37.         // Dit mag enkel als het paard binnen de grenzen staat en niet al eens is langs geweest
 38.         private bool checkPosition(int x, int y)
 39.         {
 40.             // Dit is de beginvoorwaarde, eindvoorwaarde en controle of het paard er al eens is langs geweest
 41.             // De begin- en eindvoorwaarde MOETEN voor de controle komen of het paard er al is langs geweest.
 42.             // In C# wordt er immers "gestopt" als het een foute conditie tegenkomt.
 43.             // Hiermee voorkom je dat de compiler eerst gaat controleren op schaakbord[x, y] en zo voorkom je dus een ArrayIndexOutOfBound weet-ik-veel exception
 44.             return (x >= 0) && (y >= 0) && (x < schaakbord.GetLength(0)) && (y < schaakbord.GetLength(1)) && (schaakbord[x, y] == 0);
 45.         }
 46.  
 47.  
 48.         // Deze methode controleert of het paard al langs alle vakjes is geweest, dwz dat overal een waarde staat BEHALVE 0
 49.         private bool checkAllFields()
 50.         {
 51.             bool isOk = true;
 52.  
 53.             for (int i = 0; i < schaakbord.GetLength(0); i++)
 54.             {
 55.                 for (int j = 0; j < schaakbord.GetLength(1); j++)
 56.                     isOk &= (schaakbord[i, j] != 0);
 57.             }
 58.             return isOk;
 59.         }
 60.  
 61.  
 62.         // Dit is dezelfde methode als hierboven maar recursief, gewoon als dikke show off dat ik recursie ken...
 63.         // Het principe is eenvoudig, elke keer dat deze methode uitgevoerd wordt, gaat het de controle uitvoeren voor die plaats
 64.         // en de methode opnieuw oproepen voor het vakje rechts ervan en eronder en zo gaat dat verder totdat je aan de grenzen komt
 65.         private bool checkAllFieldsRecursive(int x, int y)
 66.         {
 67.             if ((x == schaakbord.GetLength(0)) || (y == schaakbord.GetLength(1)))
 68.                 return true;
 69.             return (schaakbord[x, y] != 0) && checkAllFieldsRecursive(x, y + 1) && checkAllFieldsRecursive(x + 1, y);
 70.         }
 71.            
 72.  
 73.  
 74.         // Dit is zoals Olga het noemt "het hart van je programma", dit is de recursieve methode die alles doet
 75.         public void Try(int x, int y, int step)
 76.         {
 77.             // Controle of het paard hier mag staan
 78.             if (checkPosition(x, y))
 79.             {
 80.                 // De stap uitvoeren
 81.                 schaakbord[x, y] = step;
 82.  
 83.                 // Controleren of het paard langs alle velden is geweest
 84.                 if (checkAllFieldsRecursive(0, 0))
 85.                         printSteps();
 86.                 // Zoniet, laat het paard verder springen
 87.                 else
 88.                 {
 89.                     // Deze lus gaat alle mogelijke sprongen af en probeert de methode Try opnieuw voor deze sprongen
 90.                     for (int i = 0; i < sprongen.GetLength(0); i++)
 91.                         Try(x + sprongen[i, 0], y + sprongen[i, 1], step + 1);
 92.                 }
 93.  
 94.                 // Dit is dat backtracking-gedoe... hier wordt de huidige positie terug op 0 gezet
 95.                 // Dit gebeurt als je een succesvolle oplossing gevonden hebt of vast zit
 96.                 schaakbord[x, y] = 0;
 97.             }
 98.         }
 99.  
 100.         // Dit print de oplossing af... je kan ook een controle op count invoeren zodat er maar 1 oplossing gegeven word maar het is leuker om alle oplossingen te zien
 101.         private void printSteps()
 102.         {
 103.             count++;
 104.             Console.WriteLine("Oplossing " + count + ":");
 105.             for (int i = 0;i < schaakbord.GetLength(0);i++)
 106.             {
 107.                 for (int j = 0;j < schaakbord.GetLength(1);j++)
 108.                     Console.Write(String.Format("{0, 3}", schaakbord[i, j]));
 109.                 Console.WriteLine();
 110.             }
 111.             Console.WriteLine();
 112.         }
 113.     }
 114. }
RAW Paste Data
Top