NelIfandieva

LeftSum_RightSum_Zdravko

Oct 26th, 2019
112
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace ConsoleApp210
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             /*Условието на задачата: от конзолата получаваме едно число n.
 10.              * После ще получим 2 * n числа. Сумата на първите n от тях трябва да запазим в една
 11.              * променлива, сумата на вторите n числя - в друга. На финала трябва да проверим,
 12.              * дали двете суми са еднакви и, ако е така, да изпишем едно нещо, а ако не са еднакви -
 13.              * да изпишем друго.*/
 14.  
 15.             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 16.             int desniF = 0;
 17.             int leviF = 0;
 18.             for (int i = 1; i < n * 2; i++)
 19.             {
 20.                 int num = int.Parse(Console.ReadLine());
 21.                 /*Дотук всичко е наред, само цикълът трябва да се заърти 2 * n пъти,
 22.                  * докато в този код той се върти (2 * n) - 1 пъти */
 23.  
 24.                 for (i = 1; i < n; i++)
 25.                 {
 26.                     int levi = num + num;
 27.                     leviF += levi;
 28.                 }
 29.  
 30.                 /*С този, втори цикъл, започват проблемите: най-напред, за него ползвате същата променлива i,
 31.                  * която върти основния цикъл. с което променяте нейната стойност. Този втори цикъл го въртите от 1 до n - 1.
 32.                  * В нова целочислена променлива събирате първото число, което сте получили в основния си цикъл, със самото себе си.
 33.                  * Получения сбор задавате като стойност на leviF
 34.                  * */
 35.  
 36.  
 37.                 for (i = 1; i > n; i++)
 38.                 {
 39.                     int desni = num + num;
 40.                     desniF += desni;
 41.                 }
 42.  
 43.                 /*Вътрешен цикъл номер 2 никога няма да се завърти, освен, ако n <= 0. Обаче пък, ако n <= 0,
 44.                  * никога няма да се завърти най-външния цикъл */
 45.  
 46.                 if (desniF == leviF)
 47.                 {
 48.                     Console.WriteLine("Yes, sum = " + leviF);
 49.                 }
 50.                 else
 51.                 {
 52.                     Console.WriteLine("No, diff is " + ((leviF * 1) - (desniF * 1)));
 53.                 }
 54.                 /*Дори всичко нагоре да беше наред, проверката, дали двете суми са равни
 55.                  * трябва да бъде направена след приключването на цикъла, в който събираме числата.
 56.                  * Когато я правим в цикъл, проверяваме дали в дадения момент само двете суми са еднакви.
 57.                  * Може да е валиден случай, но при друго условие на задачата.*/
 58.             }
 59.         }
 60.     }
 61. }
RAW Paste Data