desislava_topuzakova

Задача за изпит - цикли

Nov 26th, 2020
613
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace _02.DivisionWithoutReminder
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             //3 групи
 10.             //1 група -> който се делят на 2 -> число % 2 == 0
 11.             //2 група -> който се делят на 3 -> число % 3 == 0
 12.             //3 група -> който се делят на 4 -> число % 4 == 0
 13.  
 14.             //по колко числа има във всяка група
 15.             int countGroup1 = 0; //1
 16.             int countGroup2 = 0; //3
 17.             int countGroup3 = 0; //0
 18.  
 19.             int n = int.Parse(Console.ReadLine()); //3
 20.  
 21.             //за всяко едно число от 1 до n-тото
 22.             //-> взимаме стойността -> проверяваме в коя група влиза
 23.             //ако отговаря на условие за дадена група
 24.             //-> увеличаваме броя на числата в групата
 25.  
 26.             for (int number = 1; number <= n; number++) //от първото до третото
 27.             {
 28.                 int value = int.Parse(Console.ReadLine()); //9
 29.  
 30.                 //проверка за група 1
 31.                 if(value % 2 == 0)
 32.                 {
 33.                     countGroup1++;
 34.                 }
 35.                 //проверка за група 2
 36.                 if (value % 3 == 0)
 37.                 {
 38.                     countGroup2++;
 39.                 }
 40.                 // проверка за група 3
 41.                 if (value % 4 == 0)
 42.                 {
 43.                     countGroup3++;
 44.                 }
 45.             }
 46.  
 47.             //знаем какъв е броят на числата във всяка група
 48.             //процент = броя / общ брой числа * 100
 49.             double p1 = countGroup1 * 1.0 / n * 100; //33.33
 50.             double p2 = countGroup2 * 1.0 / n * 100; //100
 51.             double p3 = countGroup3 * 1.0 / n * 100;
 52.             Console.WriteLine($"{p1:F2}%");
 53.             Console.WriteLine($"{p2:F2}%");
 54.             Console.WriteLine($"{p3:F2}%");
 55.  
 56.         }
 57.     }
 58. }
 59.  
RAW Paste Data