Guest User

T&C BCR eGO

a guest
Oct 22nd, 2017
294
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1
 2. TERMENI SI CONDITII BCR eGO
 3. Termenii si conditiile de mai jos reprezinta Contractul dintre Dvs. si Mojito Software S.R.L.,
 4. Contract aplicabil pentru accesarea si utilizarea aplicatiei „BCR eGO” si a serviciilor furnizate
 5. prin intermediul acestei aplicatii (denumit in continuare „Contractul”). Contractul se
 6. considera incheiat la momentul la care bifati casuta de acceptare.
 7. Aplicatia „BCR eGO” este creata de catre Mojito Software S.R.L. in beneficiul si in folosul BCR
 8. Leasing IFN S.A. Mojito Software S.R.L. (denumita in continuare „Societatea” sau „Mojito
 9. Software”) ofera pe teritoriul Romaniei servicii de car-sharing clientilor persoane fizice si
 10. juridice care au parcurs procesul de inregistrare (denumiti in continuare „Clienti”).
 11. Societatea detine si administreaza aplicatia „BCR eGO” prin intermediul careia Clientii pot
 12. inchiria pe perioade scurte autovehicule in cadrul zonei de acoperire, in functie de
 13. disponibilitatea acestora.
 14. Serviciile descrise mai sus (denumite in continuare „Serviciile”) sunt asigurate de catre
 15. Mojito Software S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 87, etaj
 16. 6, camera c6.4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12219/2008, Cod Unic de
 17. Inregistrare RO24197741, reprezentata prin Dl. Adrian Mladin, in calitate de Administrator,
 18. avand urmatoarele date de contact: telefon – (021) 204.77.56, e-mail –
 19. office@mojitosoftware.com, numai ca urmare a acceptarii de catre dvs. a tuturor termenilor
 20. si conditiilor de mai jos.
 21. Prin selectarea butonului „accept” de mai jos sau prin accesarea Aplicatiei sau utilizarea
 22. Serviciilor in orice modalitate, in intregime sau in parte, va obligati legal fata de Societate.
 23. Daca nu sunteti de acord cu termenii si conditiile cuprinse in prezentul Contract: (a) nu
 24. accesati sau utilizati Aplicatia sau Serviciile in nicio modalitate; (b) nu selectati butonul
 25. „accept” de mai jos. Neselectarea butonului „accept” are ca urmare imposibilitatea accesarii
 26. Aplicatiei si utilizarii Serviciilor furnizate de catre Societate.
 27. Versiunea prezenta a acestor Termeni si Conditii este disponibila prin intermediul Aplicatiei.
 28. Mojito Software isi rezerva dreptul unilateral de a ajusta, suplimenta sau inlocui acesti
 29. Termeni si Conditii. Se va considera ca Clientul este instiintat atunci cand Clientul acceseaza
 30. Aplicatia si accepta noii termeni si conditii sau cand a primit un e-mail informativ la adresa
 31. de e-mail indicata de catre acesta. Clientul este de acord ca toate modificarile privind tarifele
 32. vor deveni efective si obligatorii in termen de 30 de zile de la data instiintarii. Prin rezervarea
 33. unui autovehicul sau prin inceperea unei calatorii dupa primirea instiintarii in una dintre
 34. modalitatile de mai sus despre orice modificare adusa Termenilor si Conditiilor, Clientul
 35. consimte si isi asuma obligatiile astfel cum acestea au fost modificate. Clientul are
 36. posibilitatea de a isi sterge contul daca nu doreste sa accepte modificarile aduse acestor
 37. Termeni si Conditii.
 38. 2
 39. 1. DEFINITII
 40. In cuprinsul prezentului Contract, care reglementeaza termenii si conditiile aplicabile
 41. raporturilor dintre Mojito Software si Client, urmatoarele cuvinte prevazute mai jos vor avea
 42. urmatoarele intelesuri:
 43. 1.1. „Client” inseamna orice persoana fizica sau juridica, prin reprezentantul sau, care a
 44. parcurs cu succes procedura de inregistrare si a acceptat Termenii si Conditiile;
 45. 1.2. „Aplicatia BCR eGO” sau „Aplicatia” este o aplicatie pentru telefonul mobil care
 46. serveste, printre altele, ca mijloc de acces pentru rezervarea si inchirierea
 47. autovehiculelor, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic
 48. intr-o anumita locatie;
 49. 1.3. „Zona de Acoperire” este zona in limitele careia autovehiculul poate fi preluat si
 50. returnat;
 51. 1.4. „Continut” reprezinta toate informatiile cuprinse in Aplicatie, incluzand, dar
 52. nelimitandu-se la logo-uri, imagini, text si continut multimedia prezentat in Aplicatie,
 53. informatii, date si orice alte metode, proceduri, mijloace tehnice ori mecanisme si
 54. inovatii create, dezvoltate sau administrate de catre Mojito Software.
 55. 2. LICENTA DE UTILIZARE A APLICATIEI
 56. 2.1. Acordarea licentei. Societatea acorda Clientului o licenta gratuita, neexclusiva,
 57. netransferabila, fara drept de sublicentiere, pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu
 58. prezentul Contract.
 59. Clientul nu are dreptul de a redistribui integral sau partial licenta acordata prin
 60. prezentul Contract. Acordarea licentei de catre Mojito Software este conditionata de
 61. respectarea in mod continuu de catre Client a tuturor limitarilor, restrictiilor si altor
 62. termeni ai licentei din prezentul Contract. In cazul incalcarii de catre Client a
 63. oricarora dintre limitarile, restrictiile sau alti termeni prevazuti in Contract,
 64. acordarea licentei se va incheia automat si imediat, fara ca Societatea sa datoreze
 65. daune sau despagubiri de orice fel. Descrierile din prezenta sectiune referitoare la
 66. licenta definesc limita drepturilor acordate Clientului de catre Societate. Orice
 67. folosire a Aplicatiei in afara ariei de aplicare a licentei sau intr-o modalitate care nu
 68. este conforma cu prezentul Contract constituie o incalcare a drepturilor de
 69. proprietate intelectuala ale Societatii, precum si o incalcare a prezentului Contract.
 70. 2.2. Actualizari. Daca Societatea dezvolta o versiune imbunatatita a Aplicatiei anterior
 71. licentiata catre Client, dreptul de licenta anterior acordat va continua pentru noua
 72. versiune, prin descarcarea automata sau semi-automata a acesteia. In cazul in care
 73. 3
 74. actualizarea Aplicatiei atrage modificarea termenilor si conditiilor prevazuti in
 75. prezentul Contract, se vor aplica dispozitiile cuprinse in preambul prezentului.
 76. 2.3. Componentele Aplicatiei. Aplicatia este licentiata catre Client ca produs unic si
 77. componentele sale nu pot fi separate pentru instalare, acces sau distribuire catre terti.
 78. 2.4. Conditii tehnice. Aplicatia poate fi utilizata cu respectarea urmatoarelor conditii
 79. tehnice:
 80. • Dispozitiv mobil cu sistem de operare: iOS 9+ sau Android 6+
 81. • Acces la internet
 82. Pentru a putea utiliza Aplicatia si a avea acces la Servicii, Clientul trebuie sa detina un telefon
 83. mobil care corespunde cerintelor tehnice enumerate mai sus. Mojito Software nu garanteaza
 84. compatibilitatea telefonului mobil cu Aplicatia. In vederea utilizarii Aplicatiei BCR eGO,
 85. telefonul mobil trebuie sa aiba acces la internet, Clientul urmand sa suporte orice costuri
 86. necesare in acest scop.
 87. Este interzisa citirea, copierea sau manipularea in orice fel a codului sursa al Aplicatiei, prin
 88. orice mijloace electronice si informatice. Orice nerespectare va duce imediat la interzicerea
 89. utilizarii Aplicatiei si Serviciilor de catre Client, acesta urmand sa suporte costurile
 90. eventualelor daune rezultate.
 91. Clientul este obligat sa informeze de indata Societatea despre pierderea sau distrugerea
 92. telefonului mobil utilizat pentru accesarea Aplicatiei, astfel incat Societatea sa poata bloca
 93. contul si sa previna utilizarea neautorizata a telefonului mobil. Clientul va fi informat prin email
 94. in legatura cu blocarea contului. Clientul va fi raspunzator pentru orice dauna cauzata
 95. Societatii, BCR Leasing IFN S.A. si/sau oricaror altor colaboratori ai acestora prin pierderea
 96. telefonului mobil, in special in cazul in care, ca urmare a unei astfel de pierderi, a fost posibil
 97. un furt, o avarie sau o utilizare necorespunzatoare a autovehiculelor si/sau a Aplicatiei.
 98. 3. MODALITATEA DE UTILIZARE A SERVICIILOR
 99. 3.1. Conditii de utilizare a Serviciilor
 100. In vederea rezervarii, inchirierii si utilizarii unui autovehicul, trebuie sa descarcati Aplicatia
 101. BCR eGO pe telefonul mobil si sa va inregistrati in calitate de Client. Pentru a putea conduce
 102. un autovehicul, trebuie sa indepliniti cel putin urmatoarele conditii:
 103. • Sa detineti si sa aveti asupra dvs. pe durata fiecarei calatorii un permis de conducere
 104. valid;
 105. • Sa va creati un cont prin intermediul Aplicatiei BCR eGO;
 106. • Sa detineti un card valabil emis de BCR S.A.;
 107. 4
 108. • Sa nu suferiti de vreo boala care va afecteaza capacitatea de a conduce, sa nu folositi
 109. droguri, bauturi alcoolice sau medicamente de natura a afecta capacitatea de a
 110. conduce;
 111. • Sa cunoasteti dispozitiile cuprinse in prezentul document;
 112. In cazul in care permisul de conducere al Clientului este pierdut, suspendat sau retras,
 113. dreptul de a conduce autovehiculul va fi suspendat imediat pana la recuperarea sau
 114. obtinerea unui permis de conducere valid. Clientul are obligatia de a informa de indata
 115. Mojito Software cu privire la aparitia uneia dintre situatiile mai-sus mentionate.
 116. Va obligati sa respectati toate prevederile legale aplicabile cu privire la utilizarea Serviciilor
 117. inclusiv, dar fara limitare la cele referitoare la bunurile al caror transport este interzis (ex:
 118. substante inflamabile sau periculoase, substante narcotice si psihotrope etc.), folosirea
 119. medicamentelor sau a altor substante care pot afecta capacitatea de a conduce. Societatea nu
 120. va fi responsabila pentru nerespectarea de catre Clienti a dispozitiilor legale in vigoare.
 121. 3.2. Crearea unui cont si accesarea Aplicatiei
 122. Pentru crearea unui cont in Aplicatie este necesara introducerea urmatoarelor date:
 123. • Nume si prenume;
 124. • CNP;
 125. • E-mail;
 126. • Numar de telefon mobil;
 127. • Parola dorita – va fi introdusa de doua ori pentru verificare;
 128. • Copie a cartii de identitate;
 129. • Copie a permisului de conducere valid;
 130. • Detaliile permisului de conducere – numar, emitent, data emiterii si data expirarii,
 131. categoria de autovehicul mentionata in permisul de conducere;
 132. • Informatii de plata – aceste date vor fi introduse pe o platforma separata, Societatea
 133. neavand acces la acestea.
 134. Dupa introducerea acestor date, este necesara aprobarea contului de catre un Administrator
 135. al aplicatiei, inainte de a putea folosi aplicatia.
 136. Clientul are obligatia de a furniza date corecte, complete si actualizate. Acesta are obligatia
 137. de a actualiza toate informatiile furnizate catre Societate in termen de maxim 2 (doua) zile
 138. de la data intervenirii oricarei modificari in datele furnizate. Daca informatiile nu au fost
 139. furnizate corect si complet sau nu au fost actualizate de catre Client, Societatea are dreptul
 140. de a va interzice accesul la Servicii temporar sau definitiv. Mojito Software nu va fi facuta in
 141. niciun fel raspunzatoare pentru nicio amenda, dauna, penalizare sau orice alt cost imputat
 142. ca urmare a furnizarii catre Mojito Software de informatii personale neactualizate de catre
 143. Clienti.
 144. Clientul este singurul responsabil pentru pastrarea caracterului confidential al contului sau,
 145. precum si al numelui de Client si parolei asociate cu contul sau. Va angajati sa informati de
 146. indata Societatea cu privire la orice utilizare neautorizata a contului si/sau parolei dvs.,
 147. 5
 148. precum si sa va asigurati ca va deconectati la iesirea din fiecare sesiune. Mojito Software nu
 149. va putea fi facuta responsabila in caz de pierdere sau dauna rezultand din neindeplinirea de
 150. catre Client a acestor obligatii. In cazul utilizarii autovehiculului de catre o terta persoana ca
 151. urmare a nepastrarii caracterului confidential al datelor de identificare a Clientului, acesta
 152. va suporta toate costurile generate de utilizarea autovehiclului de catre o alta persoana si va
 153. fi raspunzator pentru eventualele pagubele survenite ca urmare a folosirii neautorizate a
 154. Serviciilor de catre o terta persoana.
 155. Reprezentantii utilizatorilor persoane juridice trebuie sa se asigure ca pot reprezenta si
 156. angaja in mod legal persoana juridica si ca datele introduse la crearea contului le apartin.
 157. Mojito Software, BCR Leasing IFN S.A. si/sau colaboratorii acestora vor efectua verificari
 158. asupra calitatii dvs. de reprezentant al persoanei juridice, precum si asupra datelor dvs.
 159. personale.
 160. Nu puteti autoriza terte parti sa utilizeze contul dvs., fiind interzis sa cesionati contul unei
 161. alte persoane fizice sau juridice. Nerespectarea acestei conditii va putea atrage anularea
 162. calitatii de Client. In orice caz, veti suporta toate costurile generate de utilizarea
 163. autovehiclului de catre o alta persoana si veti fi raspunzator pentru eventualele pagube
 164. survenite ca urmare a folosirii neautorizate a Serviciilor de catre o terta persoana.
 165. Calitatea de Client nu se dobandeste in mod automat dupa introducerea datelor prevazute
 166. mai sus, ci numai in urma verificarii acestora. Astfel, dupa introducerea datelor vor fi
 167. efectuate anumite verificari de catre Mojito Software, BCR Leasing IFN S.A. si/sau
 168. colaboratorii acestora, atat cu privire la datele dvs. personale, cat si cu privire la permisul de
 169. conducere furnizat. Mojito Software isi rezerva dreptul de a refuza acordarea calitatii de
 170. Client in cazul in care informatiile de plata introduse la crearea contului nu corespund celor
 171. din documentele de identificare ale persoanei fizice si/sau ale reprezentantului persoanei
 172. juridice, fara a putea fi tinut sa plateasca despagubiri in aceasta situatie.
 173. In cazul in care sunteti client BCR S.A., iar in urma verificarilor expuse anterior contul dvs.
 174. nu a fost activat cu succes, veti fi redirectionat catre pagina de inregistrare si va trebui sa
 175. parcurgeti din nou pasii de mai sus.
 176. Daca activarea contului nu a putut fi realizata si nu sunteti client BCR S.A., datele introduse
 177. de dvs. vor fi salvate si va fi afisata o harta cu cele mai apropiate sucursale BCR S.A. la care
 178. va puteti deplasa pentru deschiderea unui cont si emiterea unui card, astfel incat sa puteti
 179. accesa Aplicatia si utiliza Serviciile.
 180. In cazul in care procesul de verificare a fost finalizat cu succes, contul dvs. va fi activat si va
 181. puteti loga in Aplicatia BCR eGO prin introducerea numelui/denumirii si parolei introduse
 182. la crearea contului.
 183. 3.3. Rezervarea autovehiculului
 184. 6
 185. Prin logarea in Aplicatie, puteti accesa date cu privire la istoricul curselor efectuate si la
 186. setarile profilului dvs. In vederea facilitarii utilizarii Aplicatiei si Serviciilor, in cadrul
 187. Aplicatiei veti regasi si o sectiune de intrebari si raspunsuri frecvente.
 188. De asemenea, in cadrul Aplicatiei puteti vizualiza o harta cuprinzand autovehiculele
 189. disponibile din apropierea dvs. Prin selectarea unuia dintre autovehicule, vor fi afisate
 190. anumite date cu privire la acesta: numar de inregistrare, marca, nivel de incarcare si de
 191. curatenie, precum si rating-ul oferit de ceilalalti Clienti ai Serviciilor. Dupa selectarea unui
 192. autovehicul va fi afisat timpul necesar parcurgerii pe jos a distantei dintre dvs. si
 193. autovehiculul respectiv, precum si tarifele aferente inchirierii. In anumite cazuri pot exista
 194. abateri intre locatia efectiva a autovehiculului si cea indicata pe harta, din cauza inexactitatii
 195. semnalului GPS. Societatea nu isi asuma nicio raspundere in acest sens. In vederea
 196. determinarii distantei dintre dvs. si autovehicul, va exprimati in mod expres acordul pentru
 197. prelucrarea datelor de geolocalizare, prin acceptarea acestor termeni si conditii.
 198. Rezervarea autovehiculului selectat se efectueaza prin apasarea butonului „Rezerva”. O
 199. masina poate fi rezervata pentru o perioada de maxim 30 minute. In cazul in care
 200. autovehiculul nu este deblocat in aceasta perioada, rezervarea va fi anulata in mod automat,
 201. iar Clientul va fi penalizat cu echivalentul a 30 de minute de cursa.
 202. Dupa apasarea butonului „Rezerva”, va trebui sa introduceti un timp estimat pentru
 203. returnarea autovehiculului.
 204. Anularea rezervarii poate fi efectuata fara nicio penalizare in cazul in care nu au trecut mai
 205. mult de 15 minute de la data rezervarii autovehiculului. In cazul depasirii termenului de 15
 206. minute, Clientului ii va fi perceputa o penalizare, echivalenta a unei curse de 30 de minute,
 207. pentru anularea rezervarii.
 208. 3.4. Inceputul calatoriei
 209. Deblocarea autovehiculului se va realiza prin prezentarea la cititorul de carduri pozitionat
 210. in partea de sus a parbrizului, a unui card contactless emis de BCR. Dupa deblocarea
 211. autovehiculului, Clientul trebuie sa verifice starea acestuia pentru orice fel de defecte
 212. vizibile, daune sau murdarie excesiva si sa informeze de indata Societatea cu privire la
 213. acestea sau orice alte probleme observate la autovehicul, prin intermediul Aplicatiei sau prin
 214. apel telefonic.
 215. Daca in urma observatiilor primite, Mojito Software sau Clientul considera ca autovehiculul
 216. este inutilizabil, Societatea il va informa pe Client cu privire la cel mai apropiat autovehicul
 217. disponibil. Pentru inchirierea autovehicului aflat in apropiere, Clientul va trebui sa parcurga
 218. pasii de mai sus. In aceasta situatie, Mojito Software nu datoreaza nicio despagubire
 219. Clientului.
 220. In cazul in care Clientul nu declara deficientele observate in legatura cu autovehiculul, acesta
 221. poate fi tinut sa achite sumele necesare repararii si/sau curatarii autovehiculului. Mojito
 222. Software nu ofera nicio garantie cu privire la starea in care autovehiculul a fost returnat de
 223. catre Clientul anterior.
 224. 7
 225. Mojito Software poate contacta Clientii prin telefon, mesaj-text sau alte metode in legatura
 226. cu probleme operationale asociate cu rezervarea sau inceperea unei calatorii.
 227. Dupa parcurgerea etapelor anterioare, pe bordul autovehiculului va fi afisat un PIN ce
 228. trebuie introdus de catre Client in Aplicatie. Dupa introducerea PIN-ului, Clientul va putea
 229. incepe calatoria.
 230. 3.5. Desfasurarea calatoriei
 231. Perioada de inchiriere reprezinta intervalul de timp cuprins intre momentul introducerii
 232. PIN-ului de catre Client si momentul returnarii autovehiculului de catre acesta.
 233. In cazul in care la expirarea duratei de inchiriere indicata de catre Client la momentul
 234. rezervarii autovehiculului, acesta nu este returnat in conformitate cu termenii si conditiile
 235. indicate mai jos, Clientului ii vor fi afisate pe bordul autoturismului informatii cu privire la
 236. extinderea perioadei de inchiriere. In cazul in care acesta nu este de acord cu extinderea
 237. perioadei, pe bordul autoturismului va fi afisat un mesaj prin care Clientul va fi informat in
 238. legatura cu faptul ca motorul autovehiculului va fi oprit in mod automat intr-un anumit
 239. interval de timp. In cazul in care Clientul este de acord cu extinderea perioadei de calatorie,
 240. acesta va putea continua calatoria cu plata tarifelor aferente.
 241. Perioada maxima de inchiriere a unui autovehicul este de 8 ore, acesta putand fi utilizat
 242. numai pe teritoriul Romaniei. Mojito Software isi rezerva dreptul de pune capat oricarei
 243. calatorii in cazul in care termenul sau teritoriul indicat anterior este depasit.
 244. De asemenea, Mojito Software isi rezerva dreptul de a inceta de la distanta o calatorie pentru
 245. orice motiv. In cazul in care aceste motive nu tin de comportamentul Clientului, Mojito
 246. Software ii va indica Clientului cel mai apropiat autovehicul pentru continuarea calatoriei.
 247. Furnizarea Serviciilor poate fi supusa unor restrictii si/sau inadvertente care nu se afla sub
 248. controlul Mojito Software. Acest lucru se aplica in special in ceea ce priveste disponibilitatea
 249. serviciilor de date mobile furnizare de catre operatorii de retele mobile, serviciile de
 250. pozitionare GPS si accesul la internet. Indisponibilitatea retelei mobile poate cauza, in
 251. anumite cazuri, indisponibilitatea anumitor servicii intrucat transferul de date nu
 252. functioneaza. De asemenea, aceste servicii pot fi afectate de conditiile meteorologice,
 253. topografice sau de anumite obstacole (ex: poduri, tuneluri, cladiri). In plus, utilizarea
 254. internetului poate face obiectul unor restrictii suplimentare (ex: supraincarcarea retelei).
 255. Perturbarile pot aparea, de asemenea, in caz de forta majora, inclusiv greve sau dispozitii ale
 256. administratiei publice, precum si ca urmare a unor masuri tehnice (ex: reparatii, intretinere,
 257. actualizari de software, imbunatatiri) efectuate la echipamentele necesare furnizarii
 258. Serviciilor. Utilizarea Serviciilor prin intermediul Aplicatiei sau a paginii de internet poate fi,
 259. de asemenea, supusa unor limitari si inadvertente datorate lipsei de disponibilitate,
 260. interferentelor sau perturbarilor Aplicatiei/paginii de internet/dispozitivului compatibil
 261. (ex: forta majora, masuri tehnice sau de alta natura).
 262. 3.6. Incheierea calatoriei
 263. 8
 264. In cazul in care Clientul doreste sa incheie calatoria, acesta trebuie sa respecte urmatoarele
 265. reguli:
 266. a. Sa parcheze autovehiculul in locurile indicate prin intermediul Aplicatiei BCR eGO.
 267. Orice cheltuieli generate de incalcarea regulilor de circulatie sau proprietatii private
 268. vor fi suportate de catre Client;
 269. b. Sa se asigure ca frana de mana este trasa, ca luminile au fost oprite si ca toate
 270. geamurile si usile au fost inchise complet;
 271. c. Sa arunce gunoiul din masina si sa indeparteze murdaria.
 272. Incheierea calatoriei poate avea loc doar in interiorul Zonei de Acoperire.
 273. Pentru incheierea calatoriei, Clientul trebuie sa apese butonul „End trip” afisat pe display-ul
 274. masinii, sa confirme incheierea cursei si sa paraseasca autovehiculul. Dupa parasirea
 275. autovehiculului, Clientul trebuie sa inchida autovehiculul prezentand cardul contactless
 276. emis de catre BCR, in partea stanga sus a parbrizului, in dreptul cititorului de carduri. Daca
 277. Clientul paraseste autovehiculul fara sa primeasca aceasta confirmare si inainte de blocarea
 278. autovehiculului, Clientul va fi taxat in continuare pentru utilizarea acestuia.
 279. In cazul in care procesul de incheiere a calatoriei nu poate fi finalizat cu succes, Clientul este
 280. obligat sa informeze de indata Societatea si sa nu paraseasca autovehiculul pana cand Mojito
 281. Software ia o decizie cu privire la modalitatea de actionare.
 282. Nereturnarea autovehiculului in conformitate cu cele expuse anterior poate conduce la
 283. aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, precum si la perceperea unor tarife suplimentare.
 284. 3.7. Tarife si modalitati de plata
 285. Tarifele percepute pentru o calatorie sunt calculate la intervale de 30 minute, conform listei
 286. de tarife din aplicatie. Structura tarifelor si preturilor stabilite include taxa pe valoare
 287. adaugata. Plata sumelor datorate pentru calatorie va deveni scadenta la momentul incheierii
 288. calatoriei.
 289. Plata Serviciilor achizitionate poate fi efectuata prin cumpararea unor credite ce pot fi
 290. exprimate in minute sau intr-una din modalitatile detaliate mai jos. Aceste credite nu au
 291. valoare monetara si expira la data precizata in contul Clientului. Daca acestea nu sunt
 292. utilizate pana la data expirarii, vor fi retrase din contul Clientului si nu vor mai putea fi
 293. utilizate pentru efectuarea altor calatorii. Clientul poate vizualiza starea curenta a creditelor
 294. disponibile in orice moment prin intermediul Aplicatiei BCR eGO.
 295. In masura in care Clientul nu are in cont suficiente credite pentru achitarea tarifelor, plata
 296. va fi efectuata in mod automat in baza informatiilor de plata introduse de catre Client la data
 297. crearii contului.
 298. In cazul in care plata nu a putut fi procesata, Clientul are obligatia de a achita sumele datorate
 299. prin introducerea unei noi metode de plata. Clientul este singurul responsabil pentru
 300. veridicitatea informatiilor de plata nou introduse, in sensul in care acestea trebuie sa ii
 301. apartina, precum si pentru orice taxe aditionale asociate cu efectuarea platilor. Pana la data
 302. 9
 303. achitarii integrale a tuturor sumelor datorate catre Mojito Software, Clientul nu va mai putea
 304. utiliza Serviciile.
 305. Clientul are obligatia de a asigura acoperirea suficienta a contului sau bancar pentru
 306. debitarea directa si va suporta toate cheltuielile bancare aferente platilor pentru Serviciile
 307. utilizate.
 308. Creditele vor fi utilizate atat pentru achitarea tarifelor generate de efectuarea unei calatorii,
 309. cat si pentru plata taxelor generate de conducerea autovehiculului de Client (ex: taxe
 310. parcare, aeroport, taxe de drum etc.). Facturile sunt generate automat si pot fi vizualizate
 311. prin intermediul Aplicatiei.
 312. 3.8. Obligatiile Clientilor
 313. 3.8.1. Clientul are urmatoarele obligatii:
 314. a. Sa foloseasca, opereze si manevreze vehiculul cu grija, respectand limitele de viteza,
 315. regulile de circulatie si prevederile legale aplicabile;
 316. b. Sa respecte dispozitiile legale in vigoare privind folosirea unui autovehicul;
 317. c. Sa se asigure ca autovehiculul este utilizat potrivit specificatiilor tehnice;
 318. d. Sa opreasca de indata autovehiculul in cazul in care se aprinde un semnal luminos pe
 319. bordul acestuia si sa anunte de indata Societatea cu privire la aceasta situatie;
 320. e. Sa informeze Mojito Software in legatura cu orice problema aparuta in legatura cu
 321. autovehiculul;
 322. f. Sa informeze Mojito Software de indata in legatura cu suspendarea, retragerea sau
 323. expirarea permisului de conducere;
 324. g. Sa returneze autovehiculul in conformitate cu art. 3.6.;
 325. h. Sa pastreze confidentialitatea parolei sau a altor date furnizate sau utilizate pentru
 326. accesarea contului, in conformitate cu dispozitiile art. 3.2.;
 327. i. Sa informeze imediat autoritatile competente si Societatea in cazul unui accident.
 328. Clientul este obligat ca, la solicitarea Mojito Software, sa furnizeze Societatii copii ale
 329. oricaror documente incheiate in legatura cu producerea accidentului;
 330. j. Sa informeze Mojito Software cu privire la orice amenda sau avertisment primit de
 331. catre Client in timpul folosirii autovehiculului inchiriat, inclusiv amenzi de parcare.
 332. 3.8.2. Clientului ii este interzis:
 333. a. Sa foloseasca autovehiculul sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a
 334. medicamentelor care pot afecta capacitatea de a conduce. Consumarea bauturilor
 335. alcoolice este strict interzisa, in acest caz aplicandu-se o limita de 0,0 % AS tuturor
 336. Clientilor ce utilizeaza Serviciile. In privinta drogurilor si medicamentelor care ar
 337. putea influenta capacitatea de a conduce, indiferent daca acestea sunt legale sau
 338. interzise, se aplica aceeasi toleranta zero;
 339. 10
 340. b. Sa permita tertilor sa conduca autovehiculul;
 341. c. Sa ii permita unui tert accesul la datele contului sau;
 342. d. Sa conduca autovehiculul in afara soselelor, in cadrul evenimentelor sportive sau
 343. curselor;
 344. e. Sa foloseasca autovehiculul pentru teste, lectii de condus, transportul persoanelor sau
 345. pentru castiguri materiale, precum si pentru livrarea bunurilor ca parte a unei afaceri;
 346. f. Sa foloseasca autovehiculul pentru a transporta bunuri al caror transport este interzis
 347. prin lege;
 348. g. Sa transporte obiecte care, din cauza dimensiunii sau a greutatii, ar putea sa afecteze
 349. utilizarea autovehiculului sau siguranta, precum si bunuri care ar putea provoca
 350. daune in interiorul autovehiculului;
 351. h. Sa utilizeze autovehiculul in comiterea unei infractiuni, in calitate de autor, coautor
 352. sau complice;
 353. i. Sa fumeze, sa consume tutun sau alte produse sub forma de vapori si sa permita
 354. pasagerilor sa le consume in autovehicul;
 355. j. Sa transporte animale in masina, cu exceptia cazului in care este vorba despre un
 356. animal ghid al Clientului sau al pasagerilor care sufera un handicap si care este
 357. transportat in cusca;
 358. k. Sa murdareasca excesiv autovehiculul sau sa lase gunoi in masina;
 359. l. Sa indeparteze obiecte atasate autovehiculului sau care fac parte din echipamentul
 360. acestuia;
 361. m. Sa transporte in masina un numar de persoane care depaseste capacitatea
 362. autovehiculului;
 363. n. Sa efectueze reparatii sau modificari asupra autovehiculului sau componentelor
 364. acestuia;
 365. o. Sa foloseasca autovehiculul intr-o maniera imprudenta, neglijenta sau abuziva;
 366. p. Sa foloseasca autovehiculul pentru a impinge sau tracta alte autovehicule, remorci
 367. sau obiecte;
 368. q. Sa foloseasca autovehiculul pentru a transporta persoane cu titlu comercial sau
 369. bunuri inchiriate;
 370. r. Sa incheie formulare de constatare amiabila in cazul producerii unui accident,
 371. indiferent de circumstantele in care a avut loc acesta si de vinovatia conducatorilor
 372. auto implicati in producerea accidentului. In cazul incalcarii acestei obligatii, veti fi pe
 373. deplin responsabil de acoperirea tuturor daunelor produse ca urmare a producerii
 374. accidentului. Societatea si asiguratorul nu vor fi tinuti responsabili pentru acoperirea
 375. daunelor in cazul incheierii unui astfel de formular de catre dvs.
 376. Mojito Software va poate retrage calitatea de Client in cazul nerespectarii oricareia dintre
 377. obligatiile prevazute in sarcina dvs. in cuprinsul acestor Termeni si Conditii.
 378. 3.9. Actiuni in situatia unui accident, defectare, reparatii sau autorizarea altui sofer
 379. Clientul este pe deplin responsabil pentru orice defectiune sau deteriorare, inclusiv
 380. murdarirea excesiva a autoturismului si a echipamentului care au loc in timpul calatoriei.
 381. Daca este constatata deteriorarea sau defectarea autovehiculului sau a echipamentului, in
 382. lipsa unor dovezi contrare, ultimul Client este considerat responsabil pentru acestea.
 383. 11
 384. Clientul este obligat sa informeze de indata autoritatile competente si Mojito Software cu
 385. privire la producerea unui accident. De asemenea, Clientul este obligat sa ia toate masurile
 386. necesare pentru conservarea probelor si ameliorarea daunelor. In cazul in care a avut loc un
 387. accident, Clientul este obligat sa parcheze autovehiculul intr-o zona supravegheata, astfel
 388. incat autovehiculul sa fie in siguranta. Clientul este obligat sa furnizeze Mojito Software toate
 389. documentele incheiate cu ocazia producerii accidentului.
 390. Indiferent daca accidentul a fost cauzat de un Client sau de o terta persoana, Clientul poate
 391. parasi locul accidentului numai dupa ce:
 392. a. A fost finalizata cercetarea accidentului de catre autoritatile competente;
 393. b. Au fost luate masurile de conservare a probelor si de atenuare a daunelor, in
 394. modalitatile convenite de Client cu Mojito Software; si
 395. c. Autovehiculul a fost predat unei societati de remorcare sau a fost parcat in siguranta,
 396. in modalitatile convenite de Client cu Mojito Software.
 397. Mojito Software este singura indreptatita sa incaseze eventualele despagubiri pentru
 398. daunele produse unui autovehicul, astfel cum acestea sunt prevazute de legislatia in vigoare.
 399. In cazul in care Clientul incaseaza anumite sume cu titlu de despagubire pentru daunele
 400. produse autovehiculului, acesta este obligat sa transfere aceste sume catre Societate.
 401. Clientul este singurul responsabil pentru consecintele infractiunilor comise in utilizarea
 402. autovehiculului si este responsabil fata de Mojito Software pentru orice costuri care deriva
 403. din aceste actiuni ale Clientului.
 404. La cererea Societatii, Clientul este obligat sa furnizeze informatiile legate de locatia
 405. autovehiculului si sa permita inspectia acestuia de catre reprezentantii Mojito Software.
 406. 3.10. Asigurarea
 407. Pentru autovehiculele ce fac obiectul Serviciilor furnizate de catre Societate exista
 408. urmatoarele asigurari:
 409. a. Asigurare de raspundere civila auto; si
 410. b. Asigurare CASCO.
 411. In cazul in care accidentul a avut loc din cauza Clientului, daca nu se poate stabili vina
 412. accidentului sau a daunelor sau daca daunele si pierderile nu se pot recupera de la o terta
 413. parte, Clientul este responsabil pentru o fransiza afisata prin intermediul aplicatiei.
 414. Pentru situatiile sau sumele neacoperite de asigurarile prevazute mai sus, Clientul este
 415. responsabil pentru costul total al inlocuirii sau repararii autovehiculului si pentru orice
 416. revendicari din partea tertilor. De asemenea, acesta va fi tinut sa achite costurile incidentale,
 417. cum ar fi onorariile expertilor, pierderea de profit suportata de Societate ca urmare a
 418. avarierii autovehiculului, cresterea cuantumului ratelor de asigurare etc.
 419. Prevederile prezentului articol nu il exonereaza pe Client de celelalte obligatii prevazute in
 420. acesti Termeni si Conditii. Clientul va fi pe deplin responsabil in cazul incalcarii culpabile a
 421. 12
 422. prevederilor contractuale, in special in cazul daunelor cauzate de o persoana autorizata de
 423. catre Client sa utilizeze Serviciile sau Aplicatia.
 424. 3.11. Obiecte pierdute
 425. Mojito Software nu este reponsabila pentru pierderea sau deterioarea bunurilor Clientilor
 426. care se afla in autovehicul in timpul folosirii acestuia de catre Client sau care au fost uitate
 427. de catre acesta in autovehicul la incheierea calatoriei.
 428. Mojito Software nu va contacta Clientii cu privire la bunurile pierdute de catre acestia. De
 429. asemenea, Societatea nu este obligata sa opreasca utilizarea autovehiculelor pentru a cauta
 430. bunurile pierdute sau uitate de catre Clienti.
 431. 3.12. Raspunderea Clientului
 432. Clientul este responsabil fata de Mojito Software pentru furtul si pierderea autovehiculului
 433. sau al echipamentului, precum si pentru orice daune asupra autovehiculului sau
 434. echipamentului, inclusiv cele cauzate ca urmare a implicarii intr-un accident, pentru
 435. tractarea sau confiscarea autovehiculului si echipamentului, dar si pentru daunele cauzate
 436. tertilor ca urmare a folosirii necorespunzatoare a autovehiculului. Clientul trebuie sa
 437. suporte cheltuielile rezultate ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile prevazute mai
 438. sus, cu conditia ca acestea sa fi fost cauzate in timp ce autovehiculul se afla in posesia
 439. Clientului sau a unui tert caruia Clientul i-a permis utilizarea autovehiculului cu
 440. nerespectarea acestor Termeni si Conditii.
 441. De asemenea, Clientul este obligat sa suporte toate costurile necesare acoperirii daunelor
 442. rezultate ca urmare a nerespectarii de catre acesta a termenilor si conditiilor prevazute in
 443. prezentul. In cazul in care Clientul se face vinovat de incalcarea obligatiilor sale, acesta
 444. trebuie sa despagubeasca Societatea si sa suporte toate costurile generate de pretentiile unui
 445. tert.
 446. 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 447. 4.1. Colectarea, procesarea si utilizarea datelor cu caracter personal
 448. Prin acceptarea prezentelor conditii, Clientul isi exprima in mod expres si neechivoc acordul
 449. ca datele sale cu caracter personal sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre Mojito
 450. Software, BCR Leasing IFN S.A., afiliatii si colaboratorii acestora. In cazul transmiterii de
 451. catre Mojito Software a datelor cu caracter personal catre afiliatii si colaboratorii sai, acestia
 452. din urma se obliga sa urmeze aceleasi principii si practici pe care Societatea le aplica cu
 453. privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 454. 13
 455. Mojito Software S.R.L. este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
 456. Datelor cu Caracter Personal sub nr. [•]. Mojito Software prelucreaza date cu caracter
 457. personal, precum si date cu privire la autovehicul (ex: durata de timp pentru care Clientul
 458. foloseste autovehiculul, locatia autovehiculului) in masura necesara in scopul desfasurarii
 459. unei relatii contractuale cu Clientul.
 460. Datele cu privire la istoricul curselor Clientului pot fi accesate prin intermediul Aplicatiei.
 461. Acestea contin informatii cu privire la data cursei, ora rezervarii, durata si harta cursei,
 462. precum si cu privire la pret. Aceste date sunt utilizate, de asemenea, in vederea facturarii
 463. Clientilor pentru cursele efectuate.
 464. In cazul platilor efectuate cu cardul bancar, comercializarea se efectueaza prin intermediul
 465. serviciilor oferite de tertul Braintree, divizie a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.. In vederea
 466. eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte
 467. persoane, se garanteaza legalitatea si securitatea sistemelor informatice. Informatiile
 468. privind datele cardului bancar (numarul de card, data expirarii etc.) nu vor fi tranferate sau
 469. stocate pe serverele Mojito Software.
 470. 4.2. Transmiterea datelor cu caracter personal catre terti
 471. Prin acceptarea prezentelor conditii, Clientul isi exprima in mod expres si neechivoc acordul
 472. ca datele sale cu caracter personal sa fie transferate, comunicate si/sau cesionate de catre
 473. Mojito Software catre BCR Leasing IFN S.A., afiliatii si colaboratorii acestora, precum si altor
 474. entitati din tara sau Uniunea Europeana si Spatiul Economic European cu care Societatea
 475. colaboreaza.
 476. In masura prevazuta de dispozitiile legale in vigoare, Mojito Software poate transmite
 477. autoritatilor informatii cu privire la folosirea autovehiculului de catre Client.
 478. De asemenea, Mojito Software poate transmite tertilor datele de contact ale Clientului (nume
 479. si adresa) in cazul in care primeste o solicitare care nu este vadit nejustificata cu privire la
 480. incalcarea regulilor privind parcarea autovehiculelor.
 481. 4.3. Drepturile Clientului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 482. Prin acceptarea prezentelor Conditii, Clientul declara ca a fost informat de catre Mojito
 483. Software asupra faptului ca pe perioada prelucrarii datelor beneficiaza de drepturile
 484. prevazute de Legea nr. 677/2001, in special de urmatoarele drepturi:
 485. a. Dreptul de acces – dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit
 486. pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu
 487. prelucrate de acesta. Clientul poate solicita de la Mojito Software aceste informatii
 488. 14
 489. printr-o cerere scrisa, datata si semnata transmisa la adresa Societatii indicata in
 490. preambulul prezentului;
 491. b. Dreptul de interventie – dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit,
 492. rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea, anonimizarea datelor a caror
 493. prelucrare nu este conforma dispozitiilor legale, in special a datelor incomplete sau
 494. inexacte, precum si notificarea tertilor carora le-au fost dezvaluite datele cu caracter
 495. personal ale Clientului, in cazul in care prelucrarea acestora nu este conforma
 496. dispozitiilor legale in vigoare sau in situatia in care datele sunt incomplete sau
 497. inexacte. Clientul poate solicita de la Mojito Software aceste informatii printr-o cerere
 498. scrisa, datata si semnata transmisa la adresa Societatii indicata in preambulul
 499. prezentului;
 500. c. Dreptul de opozitie – dreptul Clientului de a se opune in orice moment, din motive
 501. intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca
 502. obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
 503. De asemenea, Clientul are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si
 504. fara nicio justificate, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing
 505. sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Clientul poate solicita de la
 506. Mojito Software aceste informatii printr-o cerere scrisa, datata si semnata transmisa
 507. la adresa Societatii indicata in preambulul prezentului;
 508. d. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul Clientului de a solicita si de
 509. a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte
 510. juridice in privinta sa, adoptata in mod exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu
 511. caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele
 512. aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea,
 513. comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 514. e. Dreptul de a se adresa justitiei – fara a aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu
 515. plangere autoritatii de supraveghere, Clientul are dreptul de a se adresa justitiei
 516. pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege care i-au fost incalcate.
 517. In cazul in care Clientul doreste sa opteze pentru incetarea prelucrarii datelor sale cu
 518. caracter personal, acesta va putea sa exercite aceasta optiune prin transmiterea unui e-mail
 519. la adresa office@mojitosoftware.com. Exercitarea acestui drept de catre Client echivaleaza
 520. cu imposibilitatea prestarii Serviciilor de catre Mojito Software. In consecinta, la momentul
 521. primirii cererii Clientului in sensul incetarii prelucrarii datelor sale cu caracter personal,
 522. Societatea va inceta prestarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, iar contul
 523. Clientului va fi sters.
 524. 4.4. Prelucrarea datelor cu caracter non-personal
 525. Mojito Software foloseste datele furnizate de catre Client in vederea imbunatatirii Serviciilor
 526. oferite acestuia. Aceste informatii cu caracter non-personal pe care Clientul le furnizeaza
 527. 15
 528. Societatii nu pot fi asociate unei persoane si sunt utilizate pentru a crea si a va oferi servicii
 529. adaptate.
 530. 5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
 531. 5.1. Continutul, astfel cum este acesta definit in preambul, apartine in mod exclusiv
 532. Societatii, BCR Leasing IFN S.A. sau colaboratorilor acestora, fiindu-le rezervate toate
 533. drepturile obtinute in acest sens.
 534. 5.2. Societatea are dreptul de a utiliza inclusiv, dar fara limitare la, orice linii de cod,
 535. algoritmi, inovatii tehnice, fotografii si orice alte drepturi de proprietate intelectuala
 536. cu privire la Aplicatie.
 537. 5.3. Clientul are doar drepturi limitate cu privire la Aplicatie, astfel cum acestea sunt
 538. stabilite expres in prezentul Contract si nu are alte drepturi, implicite sau de alt fel.
 539. Aplicatia este licentiata, iar nu vanduta, Clientul avand asupra acesteia doar un drept
 540. neexclusiv de utilizare.
 541. 5.4. Este interzisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul, alterarea sau modificarea
 542. Continutului Aplicatiei sau a licentei de utilizare a Aplicatiei.
 543. 5.5. Procedurile de modificare, traducere, derivare sau incercarile de alterare a Aplicatiei
 544. in scopul identificarii codului-sursa vor fi sanctionate conform legii romane.
 545. 5.6. De asemenea, este interzisa orice utilizare a Aplicatiei, informatiilor si datelor oferite
 546. Clientului in alte scopuri decat cele referitoare la indeplinirea obligatiilor Partilor,
 547. astfel cum rezulta acestea in urma incheierii Contractului.
 548. 5.7. Aplicatia si simbolurile Societatii sunt marci inregistrate de catre Societate sau
 549. colaboratorii acesteia.
 550. 6. SUSPENDAREA SI ANULAREA STATUTULUI DE CLIENT
 551. Prezentul Contract va inceta la solicitarea Societatii sau a Clientului. In cazul incetarii
 552. Contractului, Clientul va ramane raspunzator pentru toate costurile, daunele sau penalizarile
 553. datorate la momentul incetarii.
 554. Societatea poate informa Clientul nu privire la incetarea Contractului in urmatoarele cazuri:
 555. a. Clientul nu achita sumele datorate la scadenta;
 556. b. Cardul ales ca metoda de plata de catre Client a fost pierdut, furat, anulat, revocat, a
 557. expirat, a fost suspendat, iar Clientul nu a adaugat o alta modalitate de plata valida;
 558. c. Clientul nu mai indeplineste cerintele prevazute in acesti Termeni si Conditii;
 559. d. Clientul transmite Societatii informatii eronate sau incomplete;
 560. 16
 561. e. Clientul a condus sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau a altor asemenea
 562. substante;
 563. f. Clientul dezvaluie tertilor informatiile contului sau;
 564. g. In alte cazuri prevazute in prezentul Contract.
 565. 7. OBLIGATIA CLIENTULUI LA DESPAGUBIRE SI EXONERAREA DE RASPUNDERE
 566. Clientul va despagubi si exonera de raspundere Mojito Software, BCR Leasing IFN S.A.,
 567. precum si pe colaboratorii acestora de orice raspundere pentru pierderile, daunele,
 568. vatamarile, revendicarile, cererile, costurile, taxele legale si alte costuri survenite din partea
 569. oricaror persoane indreptatite a fi despagubite si care au la baza nerespectarea Termenilor
 570. si Conditiilor sau folosirea necorespunzatoare a autovehiculului de catre Client sau persoane
 571. autorizate de catre acesta.
 572. 8. DREPTUL DE RETRAGERE
 573. Clientul se poate retrage din prezentul Contract in termen de 14 zile de la data incheierii
 574. acestuia, respectiv de la data acceptarii Termenilor si Conditiilor, fara a fi nevoit sa justifice
 575. aceasta decizie. In acest sens, Clientul trebuie sa ii transmita Societatii o notificare prin care
 576. isi exprima dorinta de a se retrage din Contract. Retragerea nu va avea niciun efect cu privire
 577. la Serviciile deja prestate Clientului.
 578. 9. TERMENI GENERALI
 579. 9.1. Autorizarea de apelare si primire de mesaje-text
 580. Prin furnizarea numarului de telefon la momentul crearii unui cont de Client, Clientul
 581. consimte si este de acord in mod expres ca Mojito Software, BCR Leasing IFN S.A. si
 582. colaboratorii acestora pot efectua apeluri si pot trimite mesaje-text catre acel numar de
 583. telefon, inclusiv prin intermediul unui sistem automat de apelare telefonica si al unor apeluri
 584. ce utilizeaza voci si/sau mesaje artificiale si preinregistrate.
 585. De asemenea, Mojito Software, BCR Leasing IFN S.A. sau colaboratorii acestora pot contacta
 586. Clientul in legatura cu detalii despre calatorie sau sondaje de satisfactie a Clientului si/sau
 587. comunicari de marketing. Consimtamantul Clientului este valabil in ceea ce il priveste pe
 588. acesta. Clientul declara ca este proprietarul sau Clientul primar al acelui numar de telefon.
 589. Clientul consimte sa anunte Societatea in termen de 2 zile in eventualitatea schimbarii
 590. numarului de telefon. In cazul in care nu mai doreste sa primeasca apeluri sau mesaje-text
 591. cu privire la comunicarile de marketing, Clientul poate transmite un e-mail la adresa
 592. office@mojitosoftware.com sau o cerere scrisa la adresa prevazuta in preambulul
 593. prezentului.
 594. Totusi, retragerea consimtamantului Clientului cu privire la primirea apelurilor sau
 595. mesajelor-text in legatura cu desfasurarea calatoriilor din partea Mojito Software, BCR
 596. 17
 597. Leasing IFN S.A. sau a colaboratorilor acestora atrage imposibilitatea folosirii
 598. autovehiculelor din flota.
 599. 9.2. Legea aplicabila si jurisdictia
 600. Relatia contractuala rezultata ca urmare a utilizarii Serviciilor oferite de Mojito Software este
 601. guvernata de legea romana.
 602. Toate disputele decurgand din sau in legatura cu Serviciile sau cu prezentul document,
 603. inclusiv cele cu privire la valabilitatea, interpretarea sau aplicabilitatea acestuia vor fi deduse
 604. spre judecata instantelor competente din Municipiul Bucuresti.
 605. 9.3. Prezentul document inlatura orice intelegere anterioara scrisa sau verbala existenta
 606. intre Client si Societate.
 607. 9.4. Garantie limitata. Societatea nu garanteaza functionarea neintrerupta a Aplicatiei,
 608. lipsa erorilor sau posibilitatea corectarii acestora. Mojito Software nu poate garanta
 609. ca Serviciile corepund in totalitate cerintelor Clientului. Orice persoana care
 610. utilizeaza, testeaza sau evalueaza Serviciile isi asuma riscul legat de calitatea si
 611. performanta acesteia. Societatea nu va fi responsabila, in niciun caz, pentru daune de
 612. orice natura, incluzand, fara limitare, daune directe sau indirecte rezultate din
 613. utilizarea, performanta sau livrarea Aplicatiei.
 614. 9.5. Limitarea raspunderii. Societatea nu este reponsabila pentru modul in care utilizati
 615. Serviciile, nu isi asuma raspunderea pentru implementarea de catre Dvs. a acestora
 616. si nu este in niciun fel raspunzatoare pentru orice rezultate comerciale previzionate,
 617. asteptate sau acceptate ca urmare a utilizarii acestora.
 618. Prin prezenta, Mojito Software este exonerata de orice garantie de orice fel, inclusiv
 619. dar fara limitare la garantii de comercializare, titlu sau non-conformitate intr-un scop
 620. anume. Clientul este de acord ca intregul risc survenit ca urmare a folosirii
 621. Serviciilor le apartine in intregime, in masura maxima permisa de lege.
 622. 9.6. Nerenuntarea la drepturi. Neexercitarea sau exercitarea cu intarziere de catre Mojito
 623. Software a oricaror drepturi rezultate din prestarea Serviciilor nu va fi interpretata
 624. ca o renuntare a acesteia la exercitarea respectivului drept.
 625. 9.7. Explicatii si intelegeri
 626. Clientul declara ca a primit toate explicatiile rezonbaile solicitate asupra continutului acestor
 627. Termeni si Conditii si altor documente cu privire la statutul de utilizator al serviciului de car-
 628. 18
 629. sharing si ca si-a luat toate masurile rezonabile si prudente pentru a se asigura ca a inteles
 630. in mod corect fiecare dintre angajamentele si obligatiile la care se supune.
RAW Paste Data