visoft

Pregatire 12.11. Stocare vector de vectori

Nov 12th, 2020
697
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. // o tabela de int-uri
 4. // o tabela de tabele de int-uri
 5. // numarul de elemente din fiecare vector
 6. // numarul de vectori
 7.  
 8. typedef struct{
 9.     int numar_de_vectori; // numarul de vectori
 10.     int *lungime_individuala; // numarul de elemente din fiecare vector
 11.     int **vectori; // o tabela de tabele de int-uri
 12. }TabelMare;
 13.  
 14. int main() {
 15.     // 3 4 2
 16.     // 10 11
 17.     // 4
 18.     TabelMare tab;
 19.     tab.numar_de_vectori = 3;
 20.     tab.lungime_individuala = (int*)calloc(sizeof(int), tab.numar_de_vectori);
 21.     tab.vectori = (int**)calloc(sizeof(int*), tab.numar_de_vectori);
 22.  
 23.     tab.lungime_individuala[0] = 3;
 24.     tab.lungime_individuala[1] = 2;
 25.     tab.lungime_individuala[2] = 1;
 26.  
 27.     for (int i = 0; i < tab.numar_de_vectori; ++i) {
 28.         tab.vectori[i] = (int*)calloc(sizeof(int), tab.lungime_individuala[i]);
 29.     }
 30.  
 31.     tab.vectori[0][0] = 3;
 32.     tab.vectori[0][1] = 4;
 33.     tab.vectori[0][2] = 2;
 34.     tab.vectori[1][0] = 10;
 35.     tab.vectori[1][1] = 11;
 36.     tab.vectori[2][0] = 4;
 37.  
 38.     for (int i = 0; i < tab.numar_de_vectori; ++i) {
 39.         for (int j = 0; j <tab.lungime_individuala[i]; ++j) {
 40.             printf("%d ", tab.vectori[i][j]);
 41.         }
 42.         printf("\n");
 43.     }
 44.  
 45.  
 46.     return 0;
 47. }
 48.  
 49.  
RAW Paste Data