SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 18th, 2019 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3.  
 4. /* Funktionsdeklarationer */
 5. void print_menu(double exchange_rate);
 6. int read_number(void);
 7. float f_read_number(void);
 8. float add_prices(void);
 9. float give_price(void);
 10. float print_sum(void);
 11.  
 12. int main(void){
 13.   int local_exchange_rate = 1;
 14.   double exchange_rate = 1;
 15.   int choice;
 16.   double foreign_price;
 17.  
 18.   printf("\nYour shopping assistant\n");
 19.  
 20.   /* 1. Så länge användaren inte valt att avsluta programmet,
 21.         upprepa följande: */
 22.   do {
 23.     /* 1.1 Skriv ut menyn */
 24.     print_menu(exchange_rate);
 25.  
 26.     /* 1.2 Läs in val */
 27.     choice = read_number();
 28.  
 29.     /* 1.3 Om valet är att sätta valutakurs */
 30.     if(choice == 1){
 31.       /* 1.3.1 Efterfråga valutakurs */
 32.       printf("\nGive exchange rate: ");
 33.       /* 1.3.2 Sätt valutakurs */
 34.       exchange_rate = f_read_number();
 35.     }
 36.  
 37.     /* 1.4 Om valet är att konvertera priser */
 38.     else if(choice == 2){
 39.       int *sum;
 40.       /* 1.4.1 Summera priser så länge användaren ej avbryter */
 41.         /* 1.4.1.1 Efterfråga pris (eller klar med inmatning) */
 42.         /* 1.4.1.2 Uppdatera summan (om det är ett giltigt pris) */
 43.       /* 1.4.2 Skriv ut summan i lokal valuta och i svenska kronor */
 44.     }
 45.  
 46.     /* 1.5 Om valet är ogiltigt */
 47.     else if(choice != 3){
 48.       /* 1.5.1 Skriv ut att det var ett ogiltigt val */
 49.       printf("\nNot a valid choice!\n");
 50.     }
 51.   } while(choice != 3);
 52.  
 53.   /* 2 Avsluta programmet */
 54.   printf("\nEnd of program!\n");
 55.  
 56.   return 0;
 57. }
 58.  
 59. /* Funktionsdefinitioner */
 60.  
 61. /* Funktion:    print_menu
 62.  * Beskrivning: Skriver ut menyn.
 63.  * Input:       Växlingskursen.
 64.  * Output:      Returnerar inget. Skriver ut menyn.
 65.  */
 66.  
 67. void print_menu(double exchange_rate){
 68.   printf("\n1. Set exchange rate in SEK ");
 69.   printf("(current rate: %.2f)\n", exchange_rate);
 70.   printf("2. Convert prices from the foreign currency\n");
 71.   printf("3. End\n\n");
 72. }
 73.  
 74. /* Funktion:    read_number
 75.  * Beskrivning: Läser in ett heltal som returneras
 76.  * Input:       Inget.
 77.  * Output:      Returnerar det inlästa talet.
 78.  */
 79.  
 80. int read_number(void){
 81.    int number;
 82.  
 83.    printf("Give your choice (1 - 3): ");
 84.    scanf("%d", &number);
 85.  
 86.    return number;
 87. }
 88.  
 89. /* Funktion:    f_read_number
 90.  * Beskrivning: Läser in ett decimaltal som returneras
 91.  * Input:       Inget.
 92.  * Output:      Returnerar det inlästa talet.
 93.  */
 94.  
 95. float f_read_number(void){
 96.    double f_number;
 97.  
 98.    scanf("%lf", &f_number);
 99.  
 100.    return f_number;
 101. }
 102.  
 103. /* Funktion:    add_prices
 104.  * Beskrivning: Adderar angivna priser tills användaren vill avsluta
 105.  * Input:       Inget.
 106.  * Output:      Inget.
 107.  */
 108.  
 109. float add_prices(void){
 110.   do {
 111.     give_price();
 112.  
 113.     if(give_price() >= 0){
 114.       &sum += give_price();
 115.     }
 116.   } while (give_price() >= 0);
 117.  
 118.  
 119. }
 120.  
 121. /* Funktion:    give_price
 122.  * Beskrivning: Läser in angivet pris
 123.  * Input:       Inget.
 124.  * Output:      Returnerar priset.
 125.  */
 126.  
 127. float give_price(void){
 128.   double price;
 129.  
 130.   printf("\nGive price (finish with < 0): ");
 131.   scanf("%lf", &price);
 132.  
 133.   return price;
 134. }
 135.  
 136. /* Funktion:    print_sum
 137.  * Beskrivning: Skriver ut summan i utlänsk och Svensk valuta
 138.  * Input:       Inget.
 139.  * Output:      inget.
 140.  */
 141.  
 142. void print_sum(void){
 143.   printf("\nSum in foreign currency: %.2f\n", local_exchange_rate);
 144.   printf("Sum in SEK: %.2f\n", exchange_rate * &sum);
 145. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top