NelIfandieva

LeftSum_RightSum_Svetlio

Oct 26th, 2019
96
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace ConsoleApp210
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             /*Най-напред условието на задачата: получаваш едно число n, след което трябва да
 10.              * получиш 2 * n числа. Сборът на първите n от тях да сложиш в една променлива,
 11.              * сборът на вторите n числа - в друга
 12.              *На финала да провериш дали двете суми са равни
 13.              *Ако да, пишеш едно нещо, ако не - пишеш друго нещо*/
 14.  
 15.            
 16.             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 17.             //На горния ред ти чакаш числото n от конзолата
 18.            
 19.             Console.WriteLine("Please enter a number");
 20.             /*След това каниш потребителя да въведе число - а трябваше да го поканиш, да го направи,
 21.              * преди да го е въвел */
 22.  
 23.             int sum = 0;
 24.             //На 23-ти ред инициализираш една променлива, където да трупаш сума, пък ти трябват две отделни
 25.  
 26.             for (int i = 0; i < n; i++)//въртиш цикъла до n, а трябва до 2 * n, включително
 27.             {
 28.                 int num = int.Parse(Console.ReadLine());
 29.  
 30.                 int num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
 31.                 //На горните два реда четеш две числа, а ти трябва едно
 32.  
 33.                 //sum+=num   = sum =sum+num
 34.                 sum = sum + num;
 35.                 sum = sum + num2;
 36.                 //с тия два реда добавяш двете числа, които си получил към една и съща променлива
 37.  
 38.                 if (num == num2)
 39.                     Console.WriteLine("Yes , sum =", num);
 40.                 //тук проверяваш дали първото число е равно на второто
 41.             }
 42.  
 43.             /*Казано накратко, Светльо, тая си я оплел от начало до край :) Пратих ви линка с тази задача в сряда,
 44.              * виж я наново след тия обяснения и във вторник ще обсъдим*/
 45.         }
 46.     }
 47. }
RAW Paste Data