Kribo

Slekt-gnagere-3-NN

Jun 25th, 2021
931
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import os
 2.  
 3. sok = input("Skriv inn DNA-sekvensen du ønskjer å søkje etter: ")
 4. avvik = int(input("Skriv inn tal basemutasjonar du vil tillate: "))
 5. print("\n")
 6.  
 7. mappe = "c:/Systematikk/"
 8. for fil in os.listdir(mappe):
 9.     print("Funn i", fil)
 10.     funn = []
 11.     fo = open(mappe+fil)
 12.     linje = fo.readline()
 13.     linjenummer = 1
 14.     while linje != '':
 15.         base = list(linje)     #Gjer om linja til enkelt-teikn, slik at dei kan samanliknast enkeltvis.
 16.         del base[-1]           #Fjernar linjeskift-kommandoen \n, som ligg skjult til slutt på kvar linje i TXT-fila.
 17.         score = 0
 18.         linjesok = "Linje "+str(linjenummer)+": "+sok
 19.         linjesok = list(linjesok)
 20.         for i in range(len(linjesok)):
 21.             if base[i] != linjesok [i]:
 22.                 score += 1
 23.         if score <= avvik:                  #Viss søket gir færre avvik enn dette talet, blir linja lagd til på lista over funn.
 24.             resultat = "Sekvens funnet i "
 25.             for i in range(len(base)):      #Listeelementa blir gjorde om til ein streng for å auke lesbarheita.
 26.                 resultat = resultat+base[i]
 27.             funn.append(resultat)
 28.         linjenummer += 1
 29.         linje = fo.readline()
 30.     print (funn,"\n")
 31.     fo.close
RAW Paste Data