desislava_topuzakova

6. Min Number

Nov 27th, 2021
796
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace _6._Min_Number
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 10.             //всички числа от първото до n-тото -> проверя дали са минимално число
 11.  
 12.             //1. създаваме променлива, в която ще съхраняваме мин. число
 13.             //2. задаваме първоначална стойност -> възможно най-голяма
 14.             int min = int.MaxValue;
 15.             for (int number = 1; number <= n; number++)
 16.             {
 17.                 int value = int.Parse(Console.ReadLine());
 18.                 //3. проверка дали въведената стойност на число е минимум
 19.                 if (value < min)
 20.                 {
 21.                     min = value;
 22.                 }
 23.             }
 24.  
 25.             Console.WriteLine(min);
 26.         }
 27.     }
 28. }
 29.  
RAW Paste Data