Advertisement
193030

Untitled

Nov 5th, 2021
833
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 2.77 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Задача 2
 3. ――――――――
 4. Съставете програма mcal, която по зададени на командния ред две цели числа – месец (1÷12)
 5. и ден от седмицата, в който започва годината (1 за понеделник, 2 за вторник и т.н.)
 6. извежда на стандартния изход календар за посочения месец във вида, посочен в примера
 7. по-долу. Ако годината е високосна, на командния ред се добавя още и знакът + като отделен
 8. аргумент. Например, като повикаме програмата с mcal 9 5, тя трябва да изведе
 9.  
 10.        Mo Tu We Th Fr Sa Su                               Mo Tu We Th Fr Sa Su
 11.              
 12.               1  2  3  4  5                                         1  2  3  4
 13.         6  7  8  9 10 11 12                                5  6  7  8  9 10 11
 14.        13 14 15 16 17 18 19,   а повикана с mcal 9 5 +:   12 13 14 15 16 17 18
 15.        20 21 22 23 24 25 26                               19 20 21 22 23 24 25
 16.        27 28 29 30                                        26 27 28 29 30      .
 17. */
 18.  
 19. #include <cstring>
 20. #include <stdio.h>
 21.  
 22. void mcalc(int keyMonth, int firstDayIndex, char isLeap = ' ')
 23. {
 24.     int days[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
 25.     int indexKeyMonth = firstDayIndex;
 26.     if (isLeap == '+') // Feb's days are 29 if the year is leap
 27.         days[1] = 29;
 28.  
 29.     int daysToKeyMonth = 0;
 30.     for (int i = 0; i < keyMonth - 1; i++)
 31.     {
 32.         daysToKeyMonth += days[i];
 33.     }
 34.  
 35.     // find which day of the week is the first day of the set month 1 - for Mon and etc
 36.     while (daysToKeyMonth--)
 37.     {
 38.         firstDayIndex++;
 39.         if (firstDayIndex > 7)
 40.             firstDayIndex = 1;
 41.     }
 42.     printf("\n Mo Tu We Th Fr Sa Su \n");
 43.     int spacing = firstDayIndex * 2 + 2; // proper amount of spaces for the first days
 44.     if (isLeap == '+')
 45.         spacing++; // formating fix
 46.    
 47.     printf(" %*d", spacing, 1);
 48.     int currentIndex = firstDayIndex;
 49.     int spacing2Digits = 2;
 50.  
 51.     // print the days
 52.     for (int i = 2; i < days[keyMonth]; i++)
 53.     {
 54.         currentIndex++;
 55.         if (currentIndex == 8)
 56.         {
 57.             printf("\n");
 58.             currentIndex = 0;
 59.             printf(" %2d", i);
 60.             currentIndex++;
 61.         }
 62.         else
 63.             printf(" %2d", i);
 64.     }
 65. }
 66.  
 67. int main()
 68. {
 69.     char str[10];
 70.     int i;
 71.     int month, day;
 72.     char leapSign = ' ';
 73.  
 74.     fgets(str, 10, stdin);
 75.  
 76.     // remove newline if present
 77.     i = strlen(str) - 1;
 78.     if (str[i] == '\n')
 79.  
 80.         str[i] = '\0';
 81.  
 82.     // optional agrument '+' for the sscanf
 83.     if (strstr(str, "+"))
 84.         sscanf_s(str, "%d %d %c", &month, &day, &leapSign);
 85.     else
 86.         sscanf_s(str, "%d %d", &month, &day);
 87.    
 88.     mcalc(month, day, leapSign);
 89. }
 90.  
 91.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement