SHARE
TWEET

CreateWorld

JonneOpettaja Feb 17th, 2019 (edited) 123 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System.Collections;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using UnityEngine;
 4.  
 5. public class CreateWorld : MonoBehaviour {
 6.  
 7.     public int pituus = 10; //maailman pituus
 8.     public int leveys = 10; //maailman leveys
 9.     float korkeus = 1;  //mille korkeudelle laatat asetetaan
 10.     static int[,] Gridi;                   //varsinaisen maailman koordinaatit, vasemman alakulman indeksi 0,0
 11.     public GameObject laatta;       // Pelilaatan perusmalli
 12.     int playerBlueX, playerBlueY;
 13.     public GameObject PlayerBlueprefab;
 14.     int player1Score = 1;
 15.     int gameStatus = 1;         // tällä voidaan jatkossa lopettaa pelaajien ohjaaminen tarvittaessa
 16.     GameObject blueTail1, blueTail2, blueTail3;
 17.     GameObject PlayerBlue;
 18.  
 19.     Color32 empty = new Color32(127, 127, 127, 255);    //Peruslaatan väri
 20.     Color32 border = new Color32(64, 64, 64, 255);      //Reuna/Estelaatan väri
 21.     Color32 colorBlue = new Color32(0, 102, 204, 255);  //Sinisen pelaajan laatan väri
 22.     Color32 colorBlueTail1 = new Color32(0, 128, 255, 255); //sinisen pelaajan "häntä"
 23.     Color32 colorBlueTail2 = new Color32(51, 153, 255, 255);
 24.     Color32 colorBlueTail3 = new Color32(102, 178, 255, 255);
 25.  
 26.     // suunnat: 1=ylös 2=oikea 3=alas 4=vasen
 27.     // peliruudun statukset:
 28.     // 0=reunaruutu, ei voi liikkua niihin
 29.     // 1=koskematon, valkea ruutu
 30.     // 2=PlayerBlue
 31.     // 3=PlayerRed
 32.     // 4=PlayerBlueTail   //näille tail-statuksille käyttöä vain jos hännässä eri toiminta kuin player-laatoissa
 33.     // 5=PlayerRedTail
 34.  
 35.     // Use this for initialization
 36.     void Start () {
 37.         Gridi = new int[pituus, leveys];
 38.         GridDefinition(); // määrittää maailman ruudukkona, joka sisältää nollia ja ykkösiä
 39.         CreatePlates();      // luo laatat gridin perusteella
 40.         playerBlueX = Random.Range(1, 9);
 41.         playerBlueY = Random.Range(1, 9);
 42.         PlayerBlue = Instantiate(PlayerBlueprefab, new Vector3(playerBlueX * 10, korkeus +3, playerBlueY * 10), Quaternion.identity);
 43.         GameObject.Find(playerBlueX + "-" + playerBlueY).GetComponent<Renderer>().material.SetColor("_Color", colorBlue);
 44.         Gridi[playerBlueX, playerBlueY] = 2;
 45.  
 46.         //luodaan väliaikaiset viittaukset "häntä" objekteihin myöhempää käyttöä varten.
 47.         string blueTail1NameTemp = (playerBlueX + "-" + playerBlueY);
 48.         blueTail1 = GameObject.Find(blueTail1NameTemp);
 49.         blueTail2 = GameObject.Find(blueTail1NameTemp);
 50.     }
 51.  
 52.     void GridDefinition() // luo taulukon/pelilaudan, kooltaan pituus X leveys (i,j)
 53.     {
 54.         for (int i = 0; i < pituus; i++)
 55.         {
 56.             for (int j = 0; j < leveys; j++)
 57.             {
 58.                 if (i == 0 || j == 0 || i == pituus - 1 || j == leveys - 1) // reunimmaisiin laitetaan arvoksi nolla, muihin yksi
 59.                 {
 60.                     Gridi[i, j] = 0;
 61.                 }
 62.                 else
 63.                 {
 64.                     int temp = Random.Range(1, 20);
 65.                     if (temp >= 2)
 66.                     {
 67.                         Gridi[i, j] = 1;
 68.                     }
 69.                     else
 70.                     {
 71.                         Gridi[i, j] = 0;
 72.                     }
 73.                 }
 74.             }
 75.         }
 76.     }
 77.  
 78.     void CreatePlates()
 79.     {
 80.         GameObject laattaInstance;
 81.         for (int i = 0; i < pituus; i++)
 82.         {
 83.             for (int j = 0; j < leveys; j++)
 84.             {
 85.  
 86.                 if (Gridi[i, j] == 1)
 87.                 {
 88.                     laattaInstance = Instantiate(laatta, new Vector3(i * 10, korkeus, j * 10), Quaternion.Euler(0, 0, 0)) as GameObject;
 89.                     laattaInstance.GetComponent<Renderer>().material.SetColor("_Color", empty);
 90.                     laattaInstance.name = i + "-" + j; //antaa laatalle nimen joka koostuu sen koordinaateista
 91.                 }
 92.                 else
 93.                 {
 94.                     laattaInstance = Instantiate(laatta, new Vector3(i * 10, korkeus, j * 10), Quaternion.Euler(0, 0, 0)) as GameObject;
 95.                     laattaInstance.name = i + "-" + j;
 96.                     laattaInstance.GetComponent<Renderer>().material.SetColor("_Color", border);
 97.                 }
 98.  
 99.             }
 100.         }
 101.     }
 102.  
 103.     private void Update()
 104.     {
 105.         if ((Input.GetKeyDown("up")) && (gameStatus == 1))
 106.         {
 107.             MovePlayerBlue(1);
 108.         }
 109.         if ((Input.GetKeyDown("down")) && (gameStatus == 1))
 110.         {
 111.             MovePlayerBlue(3);
 112.         }
 113.         if ((Input.GetKeyDown("left")) && (gameStatus == 1))
 114.         {
 115.             MovePlayerBlue(4);
 116.         }
 117.         if ((Input.GetKeyDown("right")) && (gameStatus == 1))
 118.         {
 119.             MovePlayerBlue(2);
 120.         }
 121.     }
 122.  
 123.     void MovePlayerBlue(int suunta)
 124.     {
 125.         //siirretään viittausta häntälaatassa eteenpäin
 126.         blueTail3 = blueTail2;
 127.         blueTail2 = blueTail1;
 128.  
 129.         //tallenna ennen liikettä alla olleen laatan nimi
 130.         string blueTail1Name = (playerBlueX + "-" + playerBlueY);
 131.         Gridi[playerBlueX, playerBlueY] = 2;
 132.         //luodaan viittaus edelliseen laattaan
 133.         blueTail1 = GameObject.Find(blueTail1Name);
 134.  
 135.         switch (suunta) // tehdään liike suunnan perusteella
 136.         {
 137.             case 1:
 138.                 //tarkistetaan voiko liikkua YLÖS, vai onko tukossa
 139.                 if (Gridi[playerBlueX, playerBlueY + 1] != 0 && Gridi[playerBlueX, playerBlueY + 1] != 3)
 140.                 { //liike
 141.                     PlayerBlue.gameObject.transform.Translate(Vector3.forward * 10f, Space.World);
 142.                     playerBlueY++;
 143.                     if (Gridi[playerBlueX, playerBlueY] == 1)
 144.                     {
 145.                         player1Score++;
 146.                     }
 147.                 }
 148.                 break;
 149.             case 2:
 150.                 //tarkistetaan voiko liikkua OIKEALLE, vai onko tukossa
 151.                 if (Gridi[playerBlueX + 1, playerBlueY] != 0 && Gridi[playerBlueX + 1, playerBlueY] != 3)
 152.                 {
 153.                     PlayerBlue.gameObject.transform.Translate(Vector3.right * 10f, Space.World);
 154.                     playerBlueX++;
 155.                     if (Gridi[playerBlueX, playerBlueY] == 1)
 156.                     {
 157.                         player1Score++;
 158.                     }
 159.                 }
 160.                 break;
 161.             case 3:
 162.                 //tarkistetaan voiko liikkua ALAS, vai onko tukossa
 163.                 if (Gridi[playerBlueX, playerBlueY - 1] != 0 && Gridi[playerBlueX, playerBlueY - 1] != 3)
 164.                 {
 165.                     PlayerBlue.gameObject.transform.Translate(Vector3.back * 10f, Space.World);
 166.                     playerBlueY--;
 167.                     if (Gridi[playerBlueX, playerBlueY] == 1)
 168.                     {
 169.                         player1Score++;
 170.                     }
 171.                 }
 172.                 break;
 173.             case 4:
 174.                 //tarkistetaan voiko liikkua VASEMMALLE, vai onko tukossa
 175.                 if (Gridi[playerBlueX - 1, playerBlueY] != 0 && Gridi[playerBlueX - 1, playerBlueY] != 3)
 176.                 {
 177.                     PlayerBlue.gameObject.transform.Translate(Vector3.left * 10f, Space.World);
 178.                     playerBlueX--;
 179.                     if (Gridi[playerBlueX, playerBlueY] == 1)
 180.                     {
 181.                         player1Score++;
 182.                     }
 183.                 }
 184.                 break;
 185.         }
 186.  
 187.         GameObject.Find(playerBlueX + "-" + playerBlueY).GetComponent<Renderer>().material.SetColor("_Color", colorBlue);
 188.  
 189.         Gridi[playerBlueX, playerBlueY] = 2;
 190.         blueTail3.GetComponent<Renderer>().material.SetColor("_Color", colorBlueTail3);
 191.         blueTail2.GetComponent<Renderer>().material.SetColor("_Color", colorBlueTail2);
 192.         blueTail1.GetComponent<Renderer>().material.SetColor("_Color", colorBlueTail1);
 193.  
 194.         return;
 195.     }
 196.  
 197.     private void OnGUI()
 198.     {
 199.         GUI.skin.label.fontSize = 20;
 200.         GUI.Label(new Rect(10, 10, 200, 50), "Blue Score: " + player1Score);
 201.         GUI.Label(new Rect(200, 10, 200, 50), "Red Score: " + 0);
 202.     }
 203. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top