SHARE
TWEET

kwsm

pabloducato Apr 16th, 2019 114 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <windows.h>
 2. #include <stdio.h>
 3.  
 4. void main(){
 5. DCB parametry_portu; // to samo dla Visual C
 6. COMMCONFIG ustawienia; // jak wySej tylko dla VC
 7. HANDLE port; // uchwyt do portu
 8. unsigned char bufor[] = // komunikat do wyslania
 9. {0x10, 0x66, 0xE6, 0x01, 0x4D, 0x16};
 10. ULONG przeczytano; // dodatkowa zmienna
 11. char pom[40]; // zm. pomocnicza do przetworzenia odebranego komunikatu;
 12. // etap pierwszy - uzyskanie dostepu do portu
 13. // otworzenie portu i przypisanie jego uchwytu do zmiennej port
 14. port = CreateFile(
 15. "COM1", // nazwa 'pliku - portu'
 16. GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // do odczytu
 17. 0, // czy obiekt moze byc dzielony - 0 nie moze
 18. NULL, // wskaznik na strukture opisujaca zabezpieczenia: tutaj NULL
 19. OPEN_EXISTING, // rodzaj akcji wykonywanej na pliku: tutaj OPEN_EXISTING, poniewaz obiekt istnieje
 20. 0, // rodzaj obslugi portu synchroniczny czy asynchroniczny
 21. 0 // uchwyt do dodatkowego pliku z rozszerzonym zestawem atrybutow- tutaj 0;
 22. );
 23. if (port == INVALID_HANDLE_VALUE) // obsluga bledu - jesli przy otwieraniu portu pojawil sie blad
 24. { // jesli blad wypisz stosowny komunikat i zakoncz funkcje
 25. port = NULL;
 26. printf("Nie mozna otworzyńá portu\n"); // BC dla VC bez Application->
 27. return;
 28. }
 29. // etap drugi - przygotowanie parametrow portu
 30. parametry_portu.BaudRate = 9600; // predkosci
 31. parametry_portu.ByteSize = 8; // bitow danych
 32. parametry_portu.Parity = EVENPARITY; // (nie)parzystosci
 33. parametry_portu.StopBits = ONESTOPBIT; // bitow stopu
 34. ustawienia.dcb = parametry_portu; // zapamietanie tego w strukturze nadrzednej
 35. // etap trzeci - ustawienie parametrow portu
 36. SetCommConfig ( port, &ustawienia, sizeof(ustawienia));
 37. // etap czwarty - zapis do portu
 38. WriteFile(
 39. port, // uchwyt portu
 40. bufor, // bufor na dane
 41. 6, // ile znakow zapisac
 42. &przeczytano,// ile w rzeczywistosci odczytano
 43. NULL // wskaznik na strukture obslugujaca zdarzenia portu
 44. );
 45.  
 46. // etap pińÖty - odczyt z portu
 47. ReadFile(
 48. port, // uchwyt portu
 49. bufor, // bufor na dane
 50. 6, // ile znakow odczytac
 51. &przeczytano,// ile w rzeczywistosci odczytano
 52. NULL // wskaznik na strukture obslugujaca zdarzenia portu
 53. );
 54. // etap szósty - zwolnienie portu
 55. CloseHandle(port); // zwolnienie uchwytu do portu
 56. // etap siódmy - przetworzenie odebranych danych
 57. wsprintf(pom, "%02X %02X %02X %02X %02X %02X", bufor[0], bufor[1], bufor[2], bufor[3] ,bufor[4],
 58. bufor[5]);
 59. // etap ósmy - wyswietlenie wyniku
 60. printf("%s\n", pom); //BC
 61. //odebrano.SetWindowText(pom); //VC
 62. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top