Grafundzijus

Frequency_Letters_Count

May 1st, 2019
82
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. /* 
 4.     Parašykite metodą, kuris priima tekstą kaip argumentą,
 5.     o grąžina daugiausiai iš eilės pasikartojančių raidžių skaičių.
 6.     Šiai užduoties daliai masyvai negali būti naudijami.
 7. */
 8.  
 9. namespace text_method
 10. {
 11.     class Program
 12.     {
 13.          
 14.  
 15.         static void Main(string[] args)
 16.         {
 17.             int count = 0;
 18.             var character = string.Empty;
 19.  
 20.             // Paprašom įvesti tekstą
 21.             Console.WriteLine("Įveskite tekstą");
 22.  
 23.             //Perskaitom tekstą
 24.             string text = Console.ReadLine();
 25.  
 26.             // iškviečiam metodą
 27.             Frequency_Letters_Count(text, out character, out count);
 28.             Console.WriteLine("Raide '" + character + "' is eiles pasikartojo " + count + " kartu(-s)");
 29.             Console.ReadKey();
 30.         }
 31.  
 32.         static void Frequency_Letters_Count(string text, out string character, out int count)
 33.         {
 34.             var lenght = text.Length;
 35.             count = 0;
 36.             character = "";
 37.  
 38.            
 39.             for (var i = 0; i < lenght; i++)
 40.             {
 41.                 int it_count = 1;
 42.                 for (int j = i + 1; j < lenght; j++)
 43.                 {
 44.                     if (text[i] != text[j])
 45.                         break;
 46.                     it_count++;
 47.  
 48.                 }
 49.  
 50.                 //Patikrinama ar iteracijų kiekis didesnis nei esamas.
 51.                 if (it_count > count)
 52.                 {
 53.                     //jei iteracijų kiekis yra didesnis už esamą, perrašoma iteracijos kiekiu.
 54.                     count = it_count;
 55.                     character = text[i].ToString();
 56.                 }
 57.             }
 58.         }
 59.     }
 60. }
RAW Paste Data