Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Feb 14th, 2022 (edited)
243
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 7.30 KB | None | 0 0
 1. XAML:
 2. <!-- Data binding XAMLissa, muista lisätä d:DataContext jos Page käyttää data bindingia! -->
 3. <Page
 4. x:Class="UWPCourseApp2022.Views.Exercise3"
 5. xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 6. xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 7. xmlns:local="using:UWPCourseApp2022.Views"
 8. xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
 9. xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 10. mc:Ignorable="d"
 11. d:DataContext="{d:DesignInstance Type=local:Exercise3}"
 12. Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
 13.  
 14. <StackPanel>
 15. <TextBlock Margin="20" FontSize="60">Exercise 3</TextBlock>
 16.  
 17. <TextBlock TextWrapping="Wrap" Text="{x:Bind PersonalText, Mode=OneWay}" Margin="20" FontSize="40"></TextBlock>
 18.  
 19. <Button Click="Button_Click">Muuta dataa</Button>
 20.  
 21. <TextBox Text="{x:Bind CurrentTextValue, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Margin="20"></TextBox>
 22. <TextBlock Text="{x:Bind CurrentTextValue, Mode=OneWay}" Margin="20"></TextBlock>
 23.  
 24. <ComboBox Margin="20" SelectedItem="{x:Bind ComboBoxNumber, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}">
 25. <ComboBoxItem Tag="1">Yksi</ComboBoxItem>
 26. <ComboBoxItem Tag="2">Kaksi</ComboBoxItem>
 27. <ComboBoxItem Tag="3">Kolme</ComboBoxItem>
 28. <ComboBoxItem Tag="4">Neljä</ComboBoxItem>
 29.  
 30. </ComboBox>
 31.  
 32. <TextBlock Text="{x:Bind ComboToNumber(ComboBoxNumber.Tag), Mode=OneWay}" Margin="20" FontSize="30"></TextBlock>
 33.  
 34. </StackPanel>
 35. </Page>
 36.  
 37.  
 38. <!-- NuGetilla ladattu lisäkomponentti, RadialGauge -esimerkki-->
 39.  
 40. <Page
 41. x:Class="UWPCourseApp2022.Views.Exercise1"
 42. xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 43. xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 44. xmlns:local="using:UWPCourseApp2022.Views"
 45. xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
 46. xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
 47. mc:Ignorable="d"
 48. xmlns:controls="using:Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls"
 49. Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
 50.  
 51. <StackPanel>
 52. <TextBlock Margin="20" FontSize="60">Exercise 1</TextBlock>
 53. <Button Click="Button_Click">Parametrin kanssa -> Exercise 2</Button>
 54.  
 55. <Button Click="Button_Click_1">Arvo uusi nopeus</Button>
 56.  
 57. <controls:RadialGauge Width="500" x:Name="RadialGaugeControl" Value="70" Minimum="0"
 58. Maximum="180" TickSpacing="20" ScaleWidth="26" Unit="Units" TickBrush="Gainsboro"
 59. ScaleTickBrush="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}"
 60. NeedleWidth="5" TickLength="18">
 61. </controls:RadialGauge>
 62. </StackPanel>
 63. </Page>
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69. C#:
 70. public sealed partial class Exercise3 : Page, INotifyPropertyChanged
 71. {
 72. public Exercise3()
 73. {
 74. PersonalText = "Data Binding sanoo että terve!";
 75. this.InitializeComponent();
 76. }
 77.  
 78. public String PersonalText { get; set; }
 79.  
 80. // koska tätä Propertya käytetään TwoWayBindingissa
 81. // on parempi laittaa "OnPropertyChanged"
 82. // set-metodin sisälle Propertyssä
 83. private String currentTextValue = "";
 84.  
 85. public String CurrentTextValue
 86. {
 87. get
 88. {
 89. return currentTextValue;
 90. }
 91.  
 92. set
 93. {
 94. currentTextValue = value;
 95. OnPropertyChanged("CurrentTextValue");
 96. }
 97. }
 98.  
 99. // HUOM: MainPage tässä tapauksessa toteuttaa rajapinnan INotifyPropertyChanged
 100. // seuraavat rivit ovat sitä varten olemassa, että tehdyt muutokset ServiceNameText-
 101. // propertyyn voidaan päivittää XAMLiin
 102. public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
 103.  
 104. private void OnPropertyChanged(string propertyName)
 105. {
 106. var eventHandler = this.PropertyChanged;
 107. if (eventHandler != null)
 108. eventHandler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
 109. }
 110. }
 111.  
 112.  
 113.  
 114.  
 115. // vitsin lataaminen internetistä ja asettaminen Propertyyn
 116.  
 117. private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
 118. {
 119. // Random rnd = new Random();
 120. // int randomNumber = rnd.Next(100);
 121. // PersonalText = "Muutettu! " + randomNumber;
 122.  
 123. // haetaan uusi vitsi internetistä
 124. String url = "https://v2.jokeapi.dev/joke/Any?blacklistFlags=nsfw,religious,political,racist,sexist,explicit&format=txt&type=single";
 125.  
 126. // contents muuttujan sisältö voi tulla tiedostostakin,
 127. // ks. tiedoston lukeminen, esimerkit Moodlessa
 128. string contents;
 129. using (var wc = new System.Net.WebClient())
 130. contents = wc.DownloadString(url);
 131.  
 132. // asetetaan ladattu vitsi Propertyyn, joka näyttää Data Bindingin avulla
 133. // sen XAMLissa!
 134. PersonalText = contents;
 135. OnPropertyChanged("PersonalText");
 136. }
 137.  
 138. // JSON -versio samasta rajapinnasta
 139.  
 140. private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
 141. {
 142. // Random rnd = new Random();
 143. // int randomNumber = rnd.Next(100);
 144. // PersonalText = "Muutettu! " + randomNumber;
 145.  
 146. // haetaan uusi vitsi internetistä
 147. //String url = "https://v2.jokeapi.dev/joke/Any?blacklistFlags=nsfw,religious,political,racist,sexist,explicit&format=txt&type=single";
 148.  
 149. // haetaan JSON -muodossa data
 150. String url = "https://v2.jokeapi.dev/joke/Programming?blacklistFlags=nsfw,religious,political,racist,sexist,explicit&type=single";
 151.  
 152. // contents muuttujan sisältö voi tulla tiedostostakin,
 153. // ks. tiedoston lukeminen, esimerkit Moodlessa
 154. string contents;
 155. using (var wc = new System.Net.WebClient())
 156. contents = wc.DownloadString(url);
 157.  
 158. // muutetaan raaka JSON JsonObjectiksi
 159. JsonObject obj = JsonObject.Parse(contents);
 160.  
 161. // haetaan JsonObjectista kenttä nimeltä "joke"
 162. String joke = obj.GetNamedString("joke");
 163.  
 164. // asetetaan ladattu vitsi Propertyyn, joka näyttää Data Bindingin avulla
 165. // sen XAMLissa!
 166. PersonalText = joke;
 167. OnPropertyChanged("PersonalText");
 168. }
 169.  
 170.  
 171. // function binding esimerkki
 172.  
 173. private ComboBoxItem comboBoxNumber;
 174.  
 175. public ComboBoxItem ComboBoxNumber
 176. {
 177. get
 178. {
 179. return comboBoxNumber;
 180. }
 181.  
 182. set
 183. {
 184. comboBoxNumber = value;
 185. OnPropertyChanged("ComboBoxNumber");
 186. }
 187. }
 188.  
 189. public String ComboToNumber(object orig)
 190. {
 191. String number = orig as String;
 192. return number;
 193. }
 194.  
 195.  
 196. // RadialGaugen muutoskoodi:
 197.  
 198. private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
 199. {
 200. Random rnd = new Random();
 201. int randomNumber = rnd.Next(180);
 202.  
 203.  
 204. RadialGaugeControl.Value = randomNumber;
 205. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement