youuw

zad6 C

Oct 24th, 2021
824
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main(int argc, char **argv) {
 4.  
 5.     int a, b; //deklaracja zmiennych
 6.     printf("podaj pierwsza liczbe\n"); //wyswietlenie komunikatu
 7.     scanf("%d", &a); //wprowadzenie zmiennych
 8.     printf("podaj druga liczbe\n");
 9.     scanf("%d", &b);
 10.     if(a%b == 0) printf("%d", a); //jesli a jest podzielne przez b wyswietl a
 11.     else printf("%d", b); //w przeciwnym wypadku wyswietl b
 12.     return 0;
 13. }
RAW Paste Data