Advertisement
youuw

5.c

Nov 29th, 2021
866
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 1.68 KB | None | 0 0
 1. /*
 2. Zadanie 5. Napisac program wypelniajacy tablice dowolnym tekstem np. "Wyobraznia jest wazniejsza od wiedzy". A nastepnie dokonac jego szyfrowania wykorzystujac
 3. szyfr Cezara. Wyswietlic na ekranie monitora oba teksty.
 4. */
 5.  
 6. #include <stdio.h>
 7.  
 8. int main(int argc, char **argv) {
 9.  
 10.     char alphabetBig[26] = {'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'};
 11.     char alphabetSmall[26] = {'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'};
 12.     char txt[] = "Wyobraznia jest wazniejsza od wiedzy";
 13.  
 14.     int move = 0;
 15.     int size = sizeof(txt)-1;
 16.     printf("%s\npodaj wspolczynnik przesuniecia ", txt);
 17.     scanf("%d", &move);
 18.     if(move<0) move -= 2*move;
 19.     if(move>26) move -= (int)(move/26)*26;
 20.     for(int x = 0; x<size;x++) {
 21.         for(int y = 0; y<26;y++) {
 22.             if(txt[x] == alphabetBig[y]) {
 23.                 if(y+move>=26) txt[x] = alphabetBig[(y+move)-26];
 24.                 else txt[x] = alphabetBig[y+move];
 25.                 y=26;
 26.             }
 27.         }
 28.         for(int y = 0; y<26;y++) {
 29.             if(txt[x] == alphabetSmall[y]) {
 30.                 if(y+move>=26) txt[x] = alphabetSmall[(y+move)-26];
 31.                 else txt[x] = alphabetSmall[y+move];
 32.                 y=26;
 33.             }
 34.         }
 35.     }
 36.  
 37.     printf("\ntekst po szyfrowaniu: %s\n", txt);
 38.  
 39.     for(int x = 0; x<size;x++) {
 40.         for(int y = 0; y<26;y++) {
 41.             if(txt[x] == alphabetBig[y]) {
 42.                 if(y-move<0) txt[x] = alphabetBig[26+(y-move)];
 43.                 else txt[x] = alphabetBig[y-move];
 44.                 y=26;
 45.             }
 46.         }
 47.         for(int y = 0; y<26;y++) {
 48.             if(txt[x] == alphabetSmall[y]) {
 49.                 if(y-move<0) txt[x] = alphabetSmall[26+(y-move)];
 50.                 else txt[x] = alphabetSmall[y-move];
 51.                 y=26;
 52.             }
 53.         }
 54.     }
 55.  
 56.     printf("\ntekst po odszyfrowaniu: %s\n", txt);
 57.     return 0;
 58. }
 59.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement