Advertisement
_Rolux_

ZENELEJÁTSZÓ

Jul 18th, 2016
340
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C# 3.76 KB | None | 0 0
 1. #include <a_samp>
 2. #include <a_mysql>
 3. #include <zcmd>
 4. #include <sscanf2>
 5.  
 6. //»Definiciók
 7. #define MAX_SONGS 100
 8. #define DIALOG_ZENE 100
 9.  
 10. //»Változók
 11. new sql;
 12. new zenek;
 13.  
 14. enum music
 15. {
 16.     m_id,
 17.     m_artist[32],
 18.     m_song[32],
 19.     m_link[96]
 20. }
 21. new mInfo[MAX_SONGS][music];
 22.  
 23. //»Forward(ok)
 24. forward LoadSongs();
 25. forward InsertSong(a[],b[],c[]);
 26.  
 27. public OnFilterScriptInit()
 28. {
 29.     sql = mysql_connect("127.0.0.1", "root", "teszt", "");
 30.     if(mysql_errno() != 0)
 31.     {
 32.         print("[MySQL] » Sikertelen csatlakozás!");
 33.     }
 34.     else
 35.     {
 36.         print("[MySQL] » Sikeres csatlakozás!");
 37.     }
 38.     print("[Zenelejátszó] » Zenék betöltése..");
 39.     mysql_tquery(sql, "SELECT * FROM songs", "LoadSongs");
 40.     return 1;
 41. }
 42.  
 43. CMD:zene(playerid)
 44. {
 45.     return ShowMusic(playerid);
 46. }
 47.  
 48. CMD:ujzene(playerid,params[])
 49. {
 50.     new artist[32],song[32],link[96],string[96];
 51.     if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return SendClientMessage(playerid,0xf03c3cAA,"Nem vagy RCON admin!");
 52.     if(sscanf(params, "s[32]s[32]s[96]",artist,song,link)) return SendClientMessage(playerid,0xf03c3cAA,"/újzene [Előadó] [szám Címe] [Link]");
 53.     for(new i = 0; i < zenek; i++)
 54.     {
 55.     if( strcmp(mInfo[i][m_artist],artist) == 0 && strcmp(mInfo[i][m_song],song) == 0 ) return SendClientMessage(playerid,0xf03c3cAA,"Már van ilyen Előadó/Szám kombináció");
 56.     }
 57.     new query[256];
 58.     mysql_format(sql, query, 256, "INSERT INTO songs (Artist,Song,Link) VALUES ('%s','%s','%s')",artist,song,link);
 59.     mysql_tquery(sql, query,"InsertSong","sss",artist,song,link);
 60.     format(string,96,"Sikeresen elmentettél egy új zenét! Előadó: %s , Szám : %s",artist,song);
 61.     SendClientMessage(playerid,0x1cd657AA,string);
 62.     return 1;
 63. }
 64.  
 65.  
 66. CMD:refresh(playerid,params[])
 67. {
 68.     if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return SendClientMessage(playerid,0xf03c3cAA,"Nem vagy RCON admin!");
 69.     for(new i = 0; i < zenek; i++)
 70.     {
 71.         mInfo[i][m_id] = 0;
 72.         mInfo[i][m_artist] = EOS;
 73.         mInfo[i][m_song] = EOS;
 74.         mInfo[i][m_link] = EOS;
 75.     }
 76.     zenek = 0;
 77.     mysql_tquery(sql, "SELECT * FROM songs", "LoadSongs");
 78.     SendClientMessage(playerid,0x1cd657AA,"Sikeresen frissítetted a zenéket!");
 79.     return 1;
 80. }
 81.  
 82. stock ShowMusic(playerid)
 83. {
 84.     new str[512] = "Előadó\t-\tSzám\n{f03c3c}Zene megállítása\n",str2[100],count;
 85.     for(new i = 0; i < zenek; i++)
 86.     {
 87.     format(str2,sizeof(str2),"%s\t-\t%s\n",mInfo[i][m_artist],mInfo[i][m_song]);
 88.     strcat(str,str2);
 89.     count = 1;
 90.     }
 91.     if(count != 1) return SendClientMessage(playerid,0xf03c3cAA,"Sajnos még nincsenek zenék a szerveren :/");
 92.     ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_ZENE,DIALOG_STYLE_TABLIST_HEADERS,"Zenelejátszó",str, "Meghallgat", "Kilép");
 93.     return 1;
 94. }
 95.  
 96.  
 97. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 98. {
 99.     if(dialogid == DIALOG_ZENE)
 100.     {
 101.         if(response)
 102.         {
 103.             if(listitem == 0)
 104.             {
 105.                 StopAudioStreamForPlayer(playerid);
 106.                 SendClientMessage(playerid,0xf03c3cAA,"Zene megállítva!");
 107.             }
 108.             else
 109.             {
 110.                 PlayAudioStreamForPlayer(playerid,mInfo[listitem-1][m_link]);
 111.                 new string[100];
 112.                 format(string,100,"Zene elindítva! / Előadó: %s / Szám : %s /",mInfo[listitem-1][m_artist],mInfo[listitem-1][m_song]);
 113.                 SendClientMessage(playerid,0x8a3cf0AA,string);
 114.             }
 115.         }
 116.     }
 117.     return 1;
 118. }
 119.  
 120. public LoadSongs()
 121. {
 122.     for(new i = 0; i < cache_get_row_count(); i++)
 123.     {
 124.         mInfo[i][m_id] = cache_get_row_int(i,0);
 125.         cache_get_row(i, 1,mInfo[i][m_artist],1,32);
 126.         cache_get_row(i, 2,mInfo[i][m_song],1,32);
 127.         cache_get_row(i, 3,mInfo[i][m_link],1,96);
 128.         zenek ++;
 129.     }
 130.     printf("[Zenelejátszó] » %d db zene sikeresen betöltve.",zenek);
 131.     return 1;
 132. }
 133.  
 134.  
 135. public InsertSong(a[],b[],c[])
 136. {
 137.     mInfo[zenek][m_id] = cache_insert_id();
 138.     strins(mInfo[zenek][m_artist],a,0);
 139.     strins(mInfo[zenek][m_song],b,0);
 140.     strins(mInfo[zenek][m_link],c,0);
 141.     zenek++;
 142.     return 1;
 143. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement