daily pastebin goal
6%
SHARE
TWEET

List.find()

Pp9 Apr 23rd, 2018 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. case 4:
  2.                         Console.WriteLine("Podaj imię i nazwisko osoby, którą chcesz sprawdzić (oddziel je enterem): ");
  3.                         string name = Console.ReadLine();
  4.                         string surname = Console.ReadLine();
  5.                         var g = Kartoteka.lista.Find(x => x.getNazwisko().Equals(surname));
  6.                         var h = Kartoteka.lista.Find(x => x.getImie().Equals(name));
  7.                         if(g==h) if (Kartoteka.czyZawiera(g)) Console.WriteLine("Kartoteka zawiera tę osobę!");
  8.                         else Console.WriteLine("Kartoteka nie zawiera tej osoby!");
  9.  
  10.                         break;
RAW Paste Data
Top