SHARE
TWEET

ZPS_3_kom

martaczaska May 31st, 2020 921 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. WYKONAŁA: MARTA TRZASKA 171632
 3. TELEKOMUNIKACJA 1, SEMESTR 6
 4. */
 5.  
 6. #include <dsplib.h>
 7. #include <testsignal.h>                                 //tablica z próbkami fragmentu nagrania dźwięku klarnetu
 8. #include <okno_hamminga.h>                              //tablica ze współczynnikami okna Hamminga (format Q15)
 9. #include <stdio.h>
 10.  
 11. #define NUM_SAMPLES 2048                                //ilosc probek
 12. #define Nr 1000                                         //liczba wartoci funkcji autokorelacji
 13.  
 14. int klarnet[NUM_SAMPLES];                              
 15. int okno_h[NUM_SAMPLES];
 16. int bufor[NUM_SAMPLES];
 17. int autokorelacja[NUM_SAMPLES];
 18.  
 19. int i;
 20. int j = 0;
 21.  
 22. int maks = 0;
 23.  
 24. const long f_s = 48000;
 25.  
 26. void maksimum(int* tablica, int podloga, int number, int wybor){
 27.     int znalezione = 0;
 28.     int roznica = 0;
 29.     int w;
 30.  
 31.     if(wybor == 1){
 32.         w = 0;
 33.     }
 34.     else if(wybor == 2){
 35.         w = 1;
 36.     }
 37.  
 38.     for(i = w; i < number; i++){
 39.             if(tablica[i] > podloga){
 40.                 roznica = tablica[i] - tablica[i - 1];
 41.                 if(roznica > 0){
 42.                     maks = i;
 43.                     znalezione = 1;
 44.                     printf("Indeks maksimum: ");
 45.                     printf("%d \n", maks);
 46.                 }
 47.                 else{
 48.                     if(znalezione==1 && (roznica < 0)){
 49.                         break;
 50.                     }
 51.                     else{continue;}
 52.                 }
 53.             }
 54.             else{continue;}
 55.     }
 56. }
 57.  
 58. void czestotliwosc(int p){
 59.     long df = f_s >> 11; // dzielenie przez 2048
 60.     df = ((df << 15) + (1 << 14));                  //format Q15
 61.     int f_maks = (int)((p*df) >> 15);
 62.  
 63.     printf("Częstotliwosc znalezionego maksimum wynosi: ");
 64.     printf("%d \n", f_maks);
 65. }
 66.  
 67.  
 68. void main(void) {
 69.     int x = okno_hamminga[0];
 70.  
 71.     for (i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++){                        //przypisanie probek nagrania dźwięku klarnetu do tablicy klarnet[]
 72.         klarnet[i] = testsignal[i];
 73.         //klarnet[i] = _smpy(okno_hamminga[i], testsignal[i]);
 74.     }
 75.  
 76.     rfft((DATA*)klarnet, NUM_SAMPLES, SCALE);                 //funkcja z biblioteki DSPLIB pozwalająca obliczenie widma (FFT) dla sygnału rzeczywistego
 77.  
 78.     for (i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++){                        //obliczenie kwadratów próbek widma
 79.         klarnet[i] = _smpy(klarnet[i], klarnet[i]);          
 80.     }
 81.  
 82.     for(i = 2; i < NUM_SAMPLES; i = i + 2){                   //sumowanie kwadratów częsci rzeczywistych i urojonych (Re[i]^2 + Im[i+1]^2)
 83.         klarnet[j] = klarnet[i] + klarnet[i + 1];
 84.         j++;
 85.     }
 86.  
 87.     sqrt_16((DATA*)klarnet, (DATA*)klarnet, 512);            //obliczenie widma amplitudowego (modułu widma zespolonego)
 88.  
 89.     maksimum(klarnet, 2800, NUM_SAMPLES, 1);
 90.     czestotliwosc(maks);
 91.  
 92.     /////////////////do 5. :
 93.  
 94.     for (i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++){
 95.             bufor[i] = testsignal[i] >> 4;
 96.         }
 97.  
 98.     acorr((DATA*)bufor, (DATA*)autokorelacja, NUM_SAMPLES, NUM_SAMPLES, bias);
 99.  
 100.     maksimum(autokorelacja, 17, NUM_SAMPLES, 2);
 101.     //koniec 5.
 102.  
 103.     while (1); // do not exit
 104. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top