SHARE
TWEET

sw

pabloducato Apr 6th, 2019 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*************************************************************************/
 2. /*  Program testowy bez obiektu w oprogamowaniu SPSym                    */
 3. /*************************************************************************/
 4. #include "spsym.h"          // Pomocnicze funkcje i deklaracje
 5. #include <stdio.h>          // Stadnardowe I/O
 6. #include <math.h>
 7.  
 8. // --- Makrodefinicje dla obiektu X ---
 9. #define T  X8
 10.  
 11. #define Z1 Y1
 12. #define Z2 Y2
 13. #define Z3 Y3
 14. #define Z4 Y4
 15. #define Z5 Y5
 16. #define M  Y6
 17. #define G1 Y7
 18.  
 19. // --- Zmienne użytkownika ---
 20. int licz=0;                 // Licznik przerwań
 21. int stanAuta = 1, stanBieg = 1, lastBieg, stanPed = 1, stanTankowania = 1, stanZbiornika = 1, stanSygBieg = 1, stanPredkosci = 1;
 22. float tank = 0.50, v = 50;
 23. char refillingTank = 0, gear = 1, biegCount = 1, vCount = 0;
 24. char timAuto, timRefilTank, timTank, tank1, tank0, timBieg, timSpeed, speed0;
 25.  
 26. float acceleration (int gear, float v, int min, int max)
 27. {
 28.     float vWidth = max - min;
 29.     float wsp;
 30.     switch (gear)
 31.     {
 32.     case 1:
 33.         wsp = 1;
 34.         break;
 35.     case 2:
 36.         wsp = 1.5;
 37.         break;
 38.     case 3:
 39.         wsp = 2;
 40.         break;
 41.     case 4:
 42.         wsp = 0.8;
 43.         break;
 44.     case 5:
 45.         wsp = 0.4;
 46.         break;
 47.     }
 48.     return wsp * (-(pow((((v - min) / (vWidth/2)) - 1), 2)) + 2);
 49. }
 50.  
 51. void prolog(void)           // Inicjowanie programu (jednorazowo przy starcie)
 52. {
 53.     L1=L2=L3=L4=0;          // Zgaszenie LED-ów
 54.     L5=L6=L7=L8=0;          // Zgaszenie LED-ów
 55. }
 56.  
 57. void oblicz(void)           // Kod użytkownika wykonywany cyklicznie
 58. {
 59.     pK1=aK1; pK2=aK2; pK3=aK3; pK4=aK4;
 60.     pK5=aK5; pK6=aK6; pK7=aK7; pK8=aK8;
 61.  
 62.     tank1 = (int)(tank*20);
 63.     tank0 = 20 - tank1;
 64.  
 65.     if(gear)
 66.     {
 67.         if (v > 0) speed0 = (int)(v/10);
 68.         else speed0 = 0;
 69.         speed0 = 21 - speed0;
 70.     }
 71.     else
 72.     {
 73.         if (v < 0) speed0 = (int)((-v)/5);
 74.         else speed0 = 0;
 75.         speed0 = 7 - speed0;
 76.     }
 77.  
 78.     switch(stanAuta)
 79.     {
 80.     case -1:
 81.     {
 82.         refillingTank = 1;
 83.         if(!pK5 || !pK6) stanAuta = 0;
 84.     }
 85.         break;
 86.     case 0:
 87.     {
 88.         L1 = 0;
 89.         refillingTank = 0;
 90.         if(!pK5) stanAuta = 1;
 91.         else if(pK6) {stanAuta = -1; timRefilTank = 2;}
 92.     }
 93.         break;
 94.     case 1:
 95.     {
 96.         L1 = 0;
 97.         if(pK1 && tank > 0) stanAuta = 2;
 98.         else if(pK5 && !v) stanAuta = 0;
 99.     }
 100.         break;
 101.     case 2:
 102.     {
 103.         if(!pK1) {stanAuta = 3; timAuto = 5;}
 104.     }
 105.         break;
 106.     case 3:
 107.     {
 108.         L1 = 1;
 109.         if(!timAuto) {stanAuta = 4; timAuto = 5;}
 110.         else if(pK1) stanAuta = 5;
 111.     }
 112.         break;
 113.     case 4:
 114.     {
 115.         L1 = 0;
 116.         if(!timAuto) {stanAuta = 3; timAuto = 5;}
 117.         else if(pK1) stanAuta = 5;
 118.     }
 119.         break;
 120.     case 5:
 121.     {
 122.         L1 = 0;
 123.         if(!pK1 && gear == 1) stanAuta = 1;
 124.         else if(!pK1 && gear != 1) {stanAuta = 3; timAuto = 5;}
 125.     }
 126.         break;
 127.     }
 128.  
 129.     if(refillingTank)
 130.     {
 131.         switch(stanTankowania)
 132.         {
 133.         case 1:
 134.         {
 135.             L1 = 1;
 136.             if(!timRefilTank) {stanTankowania = 2; timRefilTank = 2;}
 137.         }
 138.             break;
 139.         case 2:
 140.         {
 141.             L1 = 0;
 142.             if(!timRefilTank) {stanTankowania = 1; timRefilTank = 2;}
 143.         }
 144.             break;
 145.  
 146.         }
 147.         tank+=0.005;
 148.         if(tank > 1) tank = 1;
 149.     }
 150.     else stanTankowania = 1;
 151.  
 152.     switch(stanZbiornika)
 153.     {
 154.     case 1:
 155.     {
 156.         L4 = 0;
 157.         timTank = tank1;
 158.         if(tank) stanZbiornika = 2;
 159.         else stanZbiornika = 4;
 160.     }
 161.         break;
 162.     case 2:
 163.     {
 164.         L4 = 1;
 165.         if(!timTank && tank < 1) {stanZbiornika = 3; timTank = tank0;}
 166.         else if(!tank) stanZbiornika = 4;
 167.     }
 168.         break;
 169.     case 3:
 170.     {
 171.         L4 = 0;
 172.         if(!timTank && tank > 0) {stanZbiornika = 2; timTank = tank1;}
 173.         else if(!tank) stanZbiornika = 5;
 174.     }
 175.         break;
 176.     case 4:
 177.     {
 178.         L4 = 0;
 179.         if(tank) {stanZbiornika = 3; timTank = tank0;}
 180.         else stanZbiornika = 5;
 181.     }
 182.     break;
 183.     case 5:
 184.     {
 185.         L4 = 1;
 186.         if(tank) {stanZbiornika = 3; timTank = tank0;}
 187.         else stanZbiornika = 4;
 188.     }
 189.     break;
 190.     }
 191.    
 192.     if(pK3 && stanAuta > 0)
 193.     {
 194.         if(gear && v) tank -= v * gear * 0.00000125;
 195.         else if(!gear && v < 0) tank -= (-v) * 0.00000125;
 196.        
 197.         if(tank <= 0)
 198.         {
 199.         tank = 0;
 200.         stanAuta = 1;
 201.         }
 202.     }
 203.  
 204.     if(gear)
 205.     {
 206.         switch(stanPredkosci)
 207.         {
 208.         case 1:
 209.         {
 210.             L3 = 0;
 211.             timSpeed = 21 - speed0;
 212.             stanPredkosci = 3;
 213.         }
 214.             break;
 215.         case 2:
 216.         {
 217.             L3 = 1;
 218.             if(!timSpeed) {stanPredkosci = 3; timSpeed = speed0;}
 219.         }
 220.             break;
 221.         case 3:
 222.         {
 223.             L3 = 0;
 224.             if(!timSpeed && v > 0) {stanPredkosci = 2; timSpeed = 1;}
 225.         }
 226.             break;
 227.         }
 228.     }
 229.     else
 230.     {
 231.         switch(stanPredkosci)
 232.         {
 233.         case 1:
 234.         {
 235.             L3 = 0;
 236.             timSpeed = 7 - speed0;
 237.             stanPredkosci = 3;
 238.         }
 239.             break;
 240.         case 2:
 241.         {
 242.             L3 = 1;
 243.             if(!timSpeed) {stanPredkosci = 3; timSpeed = speed0;}
 244.         }
 245.             break;
 246.         case 3:
 247.         {
 248.             L3 = 0;
 249.             if(!timSpeed && v < 0) {stanPredkosci = 2; timSpeed = 1;}
 250.         }
 251.             break;
 252.         }
 253.     }
 254.  
 255.     switch(gear)
 256.     {
 257.     case 0:
 258.     {
 259.         if(pK5 && !v) gear = 1;
 260.     }
 261.         break;
 262.     case 1:
 263.     {
 264.         if(pK2 && v >= 25) gear = 2;
 265.         else if(pK6 && !v && stanAuta > 1) gear = 0;
 266.     }
 267.         break;
 268.     case 2:
 269.     {
 270.         if(pK2 && v >= 60) gear = 3;
 271.         else if(v < 25) gear = 1;
 272.     }
 273.         break;
 274.     case 3:
 275.     {
 276.         if(pK2 && v >= 100) gear = 4;
 277.         else if(v < 60) gear = 2;
 278.     }
 279.         break;
 280.     case 4:
 281.     {
 282.         if(pK2 && v >= 150) gear = 5;
 283.         else if(v < 100) gear = 3;
 284.     }
 285.         break;
 286.     case 5:
 287.     {
 288.         if(v < 150) gear = 4;
 289.     }
 290.         break;
 291.     }
 292.  
 293.     if(pK4 && (stanAuta > 1 || v != 0))
 294.     {
 295.         if(gear)
 296.         {
 297.             if(v > 5) v -= v*0.02;
 298.             else v = 0;
 299.         }
 300.         else if(!gear)
 301.         {
 302.             if (v < 0) v += 1;
 303.         }
 304.     }
 305.     else if(pK3 && stanAuta > 1)
 306.     {
 307.         switch(gear)
 308.         {
 309.         case 0:
 310.         {
 311.             v -= acceleration(1, -v, 0, 30);
 312.             if (v < -30) v = -30;
 313.         }
 314.             break;
 315.         case 1:
 316.         {
 317.             v += acceleration(gear, v, 0, 30);
 318.             if (v > 30) v = 30;
 319.         }
 320.             break;
 321.         case 2:
 322.         {
 323.             v += acceleration(gear, v, 25, 75);
 324.             if (v > 75) v = 75;
 325.         }
 326.             break;
 327.         case 3:
 328.         {
 329.             v += acceleration(gear, v, 60, 100);
 330.             if (v > 100) v = 100;
 331.         }
 332.             break;
 333.         case 4:
 334.         {
 335.             v += acceleration(gear, v, 100, 160);
 336.             if (v > 160) v = 160;
 337.         }
 338.             break;
 339.         case 5:
 340.         {
 341.             v += acceleration(gear, v, 160, 200);
 342.             if (v > 200) v = 200;
 343.         }
 344.             break;
 345.         }
 346.     }
 347.     else if (v > 0)
 348.     {
 349.         v -= v*0.00125;
 350.         if(v < 0) v = 0;
 351.     }
 352.     else
 353.     {
 354.         v += 0.5;
 355.         if(v > 0) v = 0;
 356.     }
 357.  
 358.     switch(stanSygBieg)
 359.     {
 360.     case 1:
 361.     {
 362.         L2 = 0;
 363.         biegCount = gear;
 364.         if(biegCount)
 365.         {
 366.             timBieg = 2;
 367.             stanSygBieg = 2;
 368.         }
 369.         else L2 = 1;
 370.     }
 371.         break;
 372.     case 2:
 373.     {
 374.         L2 = 1;
 375.         if(!timBieg && biegCount > 1) {stanSygBieg = 3; timBieg = 2; biegCount--;}
 376.         else if(!timBieg && biegCount == 1) {stanSygBieg = 3; timBieg = 15; biegCount--;}
 377.     }
 378.         break;
 379.     case 3:
 380.     {
 381.         L2 = 0;
 382.         if(!timBieg && biegCount) {stanSygBieg = 2; timBieg = 2;}
 383.         else if(!timBieg && !biegCount) stanSygBieg = 1;
 384.     }
 385.         break;
 386.     }
 387.  
 388.     if(timAuto) --timAuto;
 389.     if(timRefilTank) --timRefilTank;
 390.     if(timTank) --timTank;
 391.     if(timBieg) --timBieg;
 392.     if(timSpeed) --timSpeed;
 393. }
 394.  
 395. void przerwanie(void)       // Obsługs przerwania od układu czasowo-licznikowego
 396. {}
 397.  
 398. void komunikacja(void)      // Obsługa komunikacji szeregowej
 399. {}
 400.  
 401. #ifdef Symulator_PC
 402. void wykres(void)           // Dane do tabeli i wykresu (dot. symulacji obiektu)
 403. {
 404.     aTab[0] = (int)(AI[0]/10.0);
 405.     aTab[1] = (int)(AI[1]/5.0);
 406.     aTab[2] = AI[7];
 407.     aTab[3] = (int)(licz/100.0);
 408.     aTab[4] = AO[0];
 409.     aTab[5] = AO[7];
 410.     aTab[6] = -120;
 411.     aTab[7] =  120;
 412.  
 413.     bTab[0] = (int)aK1;
 414.     bTab[1] = (int)aK2;
 415.     bTab[2] = (int)aK3;
 416.     bTab[3] = (int)aK4;
 417.     bTab[4] = (int)aK5;
 418.     bTab[5] = (int)aK6;
 419.     bTab[6] = (int)L1;
 420.     bTab[7] = (int)L2;
 421.     bTab[8] = (int)L3;
 422.     bTab[9] = (int)L4;
 423.     bTab[10] = (int)L5;
 424.     bTab[11] = (int)L6;
 425.     bTab[12] = 12;
 426.     bTab[13] = 13;
 427.     bTab[14] = 14;
 428.     bTab[15] = 15;
 429. }
 430. #endif
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top