NelIfandieva

ExArrays_05_TopIntegers

Jan 30th, 2020
87
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. int[] array = Console.ReadLine()
 2.                 .Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
 3.                 .Select(int.Parse)
 4.                 .ToArray();
 5.  
 6. /* за Select трябва да напишеш using System.Linq;
 7. * Select минава през всеки елемент от дадена колекция и
 8. * изпълнява зададения между скобите му метод
 9. */
 10.  
 11.            
 12.  
 13.             for (int i = 0; i < array.Length - 1; i++)
 14.             {
 15.                 int current = array[i];
 16.                 bool biggerThanAllNext = true;
 17.  
 18.                 for (int j = i + 1; j < array.Length; j++)
 19.                 {
 20.                     int next = array[j];
 21.  
 22.                     if(current <= next)
 23.                     {
 24.                         biggerThanAllNext = false;
 25.                     }
 26.                 }
 27.  
 28.                 if(biggerThanAllNext)
 29.                 {
 30.                     Console.Write("{0} ", current);
 31.                 }
 32.             }
 33.  
 34.             Console.Write(array[array.Length - 1]);
 35.          /* винаги изписваме последния елемент от колекцията
 36.           * с презумпцията, че е най-големия от следващите след него,
 37.           * каквито всъщност няма
 38.           */
RAW Paste Data