SHARE
TWEET

Untitled

pabloducato Apr 17th, 2018 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "reg515.sfr" //zdefiniowane rejestry mikrokontrolera
 2. #include "lcd.h" //funkcje obslugi wyswietlacza i klawiatury
 3. void delay(int time) // funkcja służy do generowania opóźnienia
 4. {
 5.     int i=0;
 6.     int wait=0;
 7.     for(i=0;i<time;i++) wait++;
 8. }
 9.  
 10. /*
 11. unsigned char get_number() //zwraca cyfrę klikniętą na klawiaturze w postaci uchar'a
 12. {
 13.         unsigned char znak;
 14.         while(1)
 15.         {
 16.                 znak=get_kb(); //get_kb zwraca kod klikniętego znaku na klawiaturze
 17.                 delay(12000);
 18.                 if(znak >= '0' && znak <= '9')
 19.                 {
 20.                         return znak;
 21.                 }
 22.         }
 23. }
 24. */
 25.  
 26. int kom=1;
 27. int tab[8];
 28. int licznik=-1;
 29. int kier=0; // kierunek
 30. int limp=17;
 31. int f=17;
 32.  
 33. void main()
 34. {
 35.     unsigned int liczba = 0;
 36.     unsigned char znak;
 37.     unsigned int backspace = 0;
 38.  
 39.     EAL=1; //ustalanie wartosci flag
 40.     ET2=1;
 41.     T2I0=1;
 42.     T2R1=1;
 43.     lcd_init(); //inicjalizacja wyświetlacza
 44.     while(1)
 45.     {
 46.         znak=get_kb();
 47.         delay(12000);
 48.         if(znak=='d') // zmiana aktualnej komutacji
 49.         {
 50.             kom+=1;
 51.             if(kom>3)
 52.             {
 53.                 kom=0;
 54.             }
 55.         }
 56.         if(znak=='l') // zmianna wartości zmiennej odpowiedzialnej za kierunek l/p
 57.         {
 58.             kier=0;
 59.         }
 60.         if(znak=='p')
 61.         {
 62.             kier=1;
 63.         }
 64.         if(znak >= '0' && znak <= '9') // wczytywanie naciśniętych liczb
 65.         {
 66.             liczba = liczba * 10 + (znak - 48);
 67.             backspace = 0;
 68.             out_char(znak);
 69.         }
 70.         if(znak=='e') // po naciśnięciu klawisza enter wpisujemy do rejestrów nową wartość częstotliwosci wirowania
 71.         {
 72.             if(liczba>16&&liczba<500)
 73.             {
 74.                 out_instr(0xC0);
 75.                 out_char(liczba);
 76.                 f=liczba;
 77.                 liczba=0;
 78.                 limp=1000000/f;
 79.                 limp=0xFFFF-limp;
 80.                 CRCH=limp>>8;
 81.                 CRCL=limp;
 82.             }
 83.         }
 84.         if(znak=='g') // po naciśnięciu strzałki w górę wyświetlamy informację o aktualnej komutacji, oraz kierunku
 85.         {
 86.             out_instr(1);
 87.             switch(kom)
 88.             {
 89.             case 1:
 90.             {
 91.                 out_instr('1');
 92.                 out_instr('/');
 93.                 out_instr('2');
 94.                 out_instr(' ');
 95.             }
 96.                 break;
 97.             case 2:
 98.             {
 99.                 out_instr('1');
 100.                 out_instr('/');
 101.                 out_instr('4');
 102.                 out_instr(' ');
 103.             }
 104.                 break;
 105.             case 3:
 106.             {
 107.                 out_instr('3');
 108.                 out_instr('/');
 109.                 out_instr('8');
 110.                 out_instr(' ');
 111.             }
 112.                 break;
 113.             }
 114.             if(znak=='l')
 115.             {
 116.                 out_instr('l');
 117.             }
 118.             else out_instr('p');
 119.  
 120.         }
 121.         if(znak=='b') //po naciśnięciu klawisza backspace czyscimy wyswietlacz
 122.         {
 123.             liczba=0;
 124.             out_instr(1);
 125.         }
 126.  
 127.     }
 128. }
 129. _interrupt 5 void int_T2(void) // obsługa przerwania mikrokontrolera
 130. {
 131.     TF2=0;
 132.     if(kom==1) // ustalanie wartości w tablicy dla wybranej komutacji
 133.     {
 134.         tab[0]=8;
 135.         tab[1]=2;
 136.         tab[2]=4;
 137.         tab[3]=1;
 138.         tab[4]=8;
 139.         tab[5]=2;
 140.         tab[6]=4;
 141.         tab[7]=1;
 142.     }
 143.     else if(kom==2)
 144.     {
 145.         tab[0]=9;
 146.         tab[1]=10;
 147.         tab[2]=6;
 148.         tab[3]=5;
 149.         tab[4]=9;
 150.         tab[5]=10;
 151.         tab[6]=6;
 152.         tab[7]=5;
 153.     }
 154.     else if(kom==3)
 155.     {
 156.         tab[0]=8;
 157.         tab[1]=10;
 158.         tab[2]=2;
 159.         tab[3]=6;
 160.         tab[4]=9;
 161.         tab[5]=5;
 162.         tab[6]=1;
 163.         tab[7]=9;
 164.     }
 165.  
 166.     if(kier==0) //kier - zmienna odpowiedzialna za kierunek komutacji
 167.     {
 168.         licznik+=1;
 169.         if(licznik>7)
 170.             licznik=0;
 171.     }
 172.     else
 173.     {
 174.         licznik-=1;
 175.         if(licznik<0)
 176.             licznik=7;
 177.     }
 178.     P1=tab[licznik]; // wpisywanie tablicy do pamięci mikrokontolera
 179. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top