Advertisement
Dwight240

Untitled

Jun 7th, 2018
113
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace Zadanie_1
 8. {
 9.     class Program
 10.     {
 11.         static long Silnia(byte argument)
 12.         {
 13.             long rozwiazanie = 1;
 14.             if (argument < 0)
 15.             {
 16.                 Console.WriteLine("Podana wartość powinna być większa od 0 bądź równa 0");
 17.                 return 0;
 18.             }
 19.             else if (argument == 0 || argument == 1)
 20.             {
 21.                 return 1;
 22.             }
 23.             else
 24.             {
 25.                 for (byte i = argument; i > 0; i--)
 26.                 {
 27.                     rozwiazanie = rozwiazanie * i;
 28.  
 29.                 }
 30.                 return rozwiazanie;
 31.             }
 32.  
 33.         }
 34.         static void Main(string[] args)
 35.         {
 36.             Console.WriteLine("Podaj liczbę z której chcesz obliczyć silnię: ");
 37.             byte n;
 38.             long rozwiazanie = 0;
 39.             bool isProperly = Byte.TryParse(Console.ReadLine(), out n);
 40.             if (isProperly && n<=20)
 41.             {
 42.                 rozwiazanie = Silnia(n);
 43.             }
 44.             else
 45.             {
 46.                 Console.WriteLine("Wartość spoza zakresu 0-255");
 47.             }
 48.             Console.WriteLine(rozwiazanie);
 49.             Console.ReadKey();
 50.         }
 51.     }
 52. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement