isotonicq

Untitled

Jul 23rd, 2017
139
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using GuzikZablokujTowar;
 5. using Soneta.Business;
 6. using Soneta.Handel;
 7. using Soneta.Towary;
 8. using Soneta.Types;
 9.  
 10. [assembly: Worker(typeof(GuzikZablokujTowarWorker), typeof(Towar))]
 11.  
 12. namespace GuzikZablokujTowar
 13. {
 14.     public sealed class GuzikZablokujTowarWorker
 15.     {
 16.         [Context]
 17.         //Otwarcie okienka proszącego o dane
 18.         public GuzikZablokujTowarPars Pars { get; set; }
 19.  
 20.         [Action("Zablokuj towary",Priority = 10,Mode = ActionMode.SingleSession,Target = ActionTarget.ToolbarWithText | ActionTarget.Menu,Icon = ActionIcon.Cancel)]
 21.         public void BlockProducts(Context cx)
 22.         {
 23.             //Inicjalizacja potrzebnego modułu z context
 24.             var hm = HandelModule.GetInstance(cx.Session);
 25.  
 26.             //Tworzenie sesji edycyjnej
 27.             using (var transaction = cx.Session.Logout(true))
 28.             {
 29.                 //Pobieranie zaznaczonych elementów oraz iterowanie po nich
 30.                 foreach (var towar in (Towar[])cx[typeof(Towar[])])
 31.                 {
 32.                     if (Pars.Quantity)
 33.                     {
 34.                         //Jeśli zaznaczono opcje checkbox blokuj automatycznie blokuje i przechodzi do nastepnego towaru
 35.                         towar.Blokada = true;
 36.                         continue;
 37.                     }
 38.  
 39.                     //Jeżeli towar jest już zablokowany to kod się nie wykona
 40.                     if (Pars.Buy > 0 && !towar.Blokada)
 41.                     {
 42.                         var historyList = new List<DateTime>();
 43.  
 44.                         //Tworzenie widoku faktur zakup
 45.                         var buyInvoices = hm.DokHandlowe.CreateView();
 46.                         buyInvoices.Condition &= new FieldCondition.GreaterEqual("Kategoria", "Zakup");
 47.                         buyInvoices.Condition &= new FieldCondition.LessEqual("Kategoria", "KorektaZakupu");
 48.  
 49.                         foreach (var row in buyInvoices)
 50.                         {
 51.                             var dokument = (DokumentHandlowy)row;
 52.  
 53.                             //Jeśli znajdzie na jakiejkolwiek fakturze aktualny towar dodaje date tej faktury do historii
 54.                             historyList.AddRange((from pozycja in dokument.Pozycje where pozycja.Towar == towar select dokument.Data).Select(dummy => (DateTime) dummy));
 55.                             historyList.Sort();
 56.  
 57.                             //Jeżeli data ostatniej faktury jest starsza niż data ustawiona ustawiamy blokade aktualnego towaru
 58.                             if (Date.Now.AddDays(-Pars.Buy) < historyList.Max()) continue;
 59.                             towar.Blokada = true;
 60.                         }
 61.                     }
 62.  
 63.                     //Jeżeli towar jest już zablokowany to kod się nie wykona
 64.                     if (Pars.Sell <= 0 || towar.Blokada) continue;
 65.                     {
 66.                         var historyList = new List<DateTime>();
 67.  
 68.                         //Tworzenie widoku faktur sprzedaż
 69.                         var sellInvoices = hm.DokHandlowe.CreateView();
 70.                         sellInvoices.Condition &= new FieldCondition.GreaterEqual("Kategoria", "Sprzedaż");
 71.                         sellInvoices.Condition &= new FieldCondition.LessEqual("Kategoria", "KorektaSprzedaży");
 72.  
 73.                         foreach (var row in sellInvoices)
 74.                         {
 75.                             var dokument = (DokumentHandlowy)row;
 76.  
 77.                             //Jeśli znajdzie na jakiejkolwiek fakturze aktualny towar dodaje date tej faktury do historii
 78.                             historyList.AddRange((from pozycja in dokument.Pozycje where pozycja.Towar == towar select dokument.Data).Select(dummy => (DateTime) dummy));
 79.  
 80.                             //Jeżeli data ostatniej faktury jest starsza niż data ustawiona ustawiamy blokade aktualnego towaru
 81.                             if (Date.Now.AddDays(-Pars.Buy) < historyList.Max()) continue;
 82.                             towar.Blokada = true;
 83.                         }
 84.                     }
 85.                 }
 86.                 //Zakończenie pracy workera i zapis zmian
 87.                 transaction.CommitUI();
 88.             }
 89.         }
 90.         public static bool IsEnabledBlockProducts() => true;
 91.  
 92.         public static bool IsVisibleBlockProducts() => true;
 93.     }
 94. }
RAW Paste Data