winone1208

Untitled

Jan 17th, 2021
785
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Napisać program sprawdzający czy dany rok wprowadzony z klawiatury jest przestępny czy nie
 2. //
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5.  
 6. /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 7.  
 8. int main() {
 9.     int x=1;
 10.     printf("0 konczy program\n");
 11.     printf("Podaj rok\n");
 12.     scanf("%d", &x);
 13.     do{
 14.        
 15.         if ((x%4==0 && x%100!=0) || x%400==0){
 16.             printf("Rok przestepny\n");
 17.         } else {
 18.             printf("rok nie przestepny\n");
 19.         }
 20.         scanf("%d", &x);
 21.     }while(x!=0);
 22.  
 23.     return 0;
 24. }
RAW Paste Data