NelIfandieva

TsvetniAromati_Bojkata

Dec 18th, 2019
99
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace ConsoleApp136
 4. {
 5.     class Program
 6.     {
 7.         static void Main(string[] args)
 8.         {
 9.             double Hrizantemi = double.Parse(Console.ReadLine());
 10.             double roses = double.Parse(Console.ReadLine());
 11.             double tulips = double.Parse(Console.ReadLine());
 12.             string season = Console.ReadLine();
 13.             string holiday = Console.ReadLine();
 14.  
 15.             double flower = Hrizantemi + roses + tulips;// събираш броя на всички цветя
 16.             if (season == "Spring")
 17.             {
 18.                 Hrizantemi = Hrizantemi * 2;// умножаваш броя на хризантемите по 2
 19.                 roses = roses * 4.10;// умножаваш броя на розите по 4.10
 20.                 tulips = tulips * 2.5; // умножаваш броя на лалетата по 2.5
 21.                 double flowerall = Hrizantemi + roses + tulips;
 22.                 // създаваш променлива, в която правиш букет от двойно повече на брой цветя, от тези които са ти дадени
 23.                 if (holiday == "Y")
 24.                 {
 25.                     flowerall = flowerall + (flowerall * 0.15);// ако е празник увеличаваш броя на цветята в букета с още 15%
 26.                 }
 27.                 if (tulips >= 7)
 28.                 {
 29.                     flowerall = flowerall - (flowerall * 0.05);// намаляваш броя на цветята в букета с 5%, ако е вярно даденото условие
 30.                 }
 31.                 if (flower >= 20)
 32.                 {
 33.                     flowerall = flowerall - (flowerall * 0.2);// намаляваш броя на цветята в букета с 2%, ако е вярно даденото условие
 34.                 }
 35.  
 36.                 Console.WriteLine("{0:f2}", flowerall + 2);
 37.                 // тук печаташ броя на цветята в букета, като увеличаваш този брой с още две бройки
 38.            
 39.                 // надолу няма да повтарям, защото е същото, само през есента и зимата увеличаваш броя на цветята с други стойности
 40.                
 41.                 // сега опитай да решиш задачата, без да променяш данните, които получаваш от конзолата, а променяш цените на отделните видове цветя и съответно на букета, направен от тях
 42.  
 43.             }
 44.             else if (season == "Summer")
 45.             {
 46.                 Hrizantemi = Hrizantemi * 2;
 47.                 roses = roses * 4.10;
 48.                 tulips = tulips * 2.5;
 49.                 double flowerall = Hrizantemi + roses + tulips;
 50.                 if (holiday == "Y")
 51.                 {
 52.                     flowerall = flowerall + (flowerall * 0.15);
 53.                 }
 54.                 if (flower >= 20)
 55.                 {
 56.                     flowerall = flowerall - (flowerall * 0.2);
 57.                 }
 58.  
 59.                 Console.WriteLine("{0:f2}", flowerall + 2);
 60.             }
 61.             else if (season == "Autumn")
 62.             {
 63.                 Hrizantemi = Hrizantemi * 3.75;
 64.                 roses = roses * 4.50;
 65.                 tulips = tulips * 4.15;
 66.                 double flowerall = Hrizantemi + roses + tulips;
 67.                 if (holiday == "Y")
 68.                 {
 69.                     flowerall = flowerall + (flowerall * 0.15);
 70.                 }
 71.                 if (flower >= 20)
 72.                 {
 73.                     flowerall = flowerall - (flowerall * 0.2);
 74.                 }
 75.  
 76.                 Console.WriteLine("{0:f2}", flowerall + 2);
 77.             }
 78.             else if (season == "Winter")
 79.             {
 80.                 Hrizantemi = Hrizantemi * 3.75;
 81.                 roses = roses * 4.50;
 82.                 tulips = tulips * 4.15;
 83.                 double flowerall = Hrizantemi + roses + tulips;
 84.                 if (holiday == "Y")
 85.                 {
 86.                     flowerall = flowerall + (flowerall * 0.15);
 87.                 }
 88.                 if (roses >= 10)
 89.                 {
 90.                     flowerall = flowerall - (flowerall * 0.1);
 91.                 }
 92.                 if (flower >= 20)
 93.                 {
 94.                     flowerall = flowerall - (flowerall * 0.2);
 95.                 }
 96.  
 97.                 Console.WriteLine("{0:f2}", flowerall + 2);
 98.             }
 99.            
 100.        
 101.  
 102.         }
 103.     }
 104. }
RAW Paste Data