isotonicq

int2

Nov 23rd, 2016
205
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Metody Numeryczne zadanie INT1
 3. Przygotował: Dawid Grzeszuk
 4. Kierunek: Informatyka 3 semestr
 5. Środowisko: Visual Studio 2015
 6. Język programowania: C#
 7. */
 8.  
 9. using System;
 10. using System.Collections.Generic;
 11. using System.Data;
 12. using System.Linq;
 13. using System.Text;
 14. using System.Threading.Tasks;
 15.  
 16. namespace INT
 17. {
 18.     class UserMatrix
 19.     {
 20.         private readonly double?[,] _tab;
 21.         private readonly int _NrOfNodes;
 22.         private readonly int _columns;
 23.  
 24.         public UserMatrix()
 25.         {
 26.             Console.WriteLine("Podaj stopien wielomianu:");
 27.             _NrOfNodes = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 28.             _columns = _NrOfNodes + 1;
 29.             _tab = new double?[_columns, 2];
 30.  
 31.             Console.Clear();
 32.         }
 33.  
 34.         public void FillTable()
 35.         {
 36.             for (int x = 0; x < _columns; x++)
 37.             {
 38.                 ShowTable();
 39.  
 40.                 for (int y = 0; y < 2; y++)
 41.                 {
 42.                     if (y == 0)
 43.                     {
 44.                         Console.WriteLine($"\nPodaj {x + 1} węzeł x: ");
 45.                         _tab[x, y] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 46.                     }
 47.                     else if (y == 1)
 48.                     {
 49.                         Console.WriteLine($"\nPodaj {x + 1} węzeł y: ");
 50.                         _tab[x, y] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 51.                     }
 52.                 }
 53.             }
 54.         }
 55.  
 56.         public void ShowTable()
 57.         {
 58.             Console.Clear();
 59.             Console.WriteLine("x y");
 60.             for (int x = 0; x < _columns; x++)
 61.             {
 62.                 for (int y = 0; y < 2; y++)
 63.                 {
 64.                     if (_tab[x, y] == null)
 65.                     {
 66.                         Console.Write("- ");
 67.  
 68.                     }
 69.                     else
 70.                     {
 71.                         Console.Write("{0} ", _tab[x, y]);
 72.                     }
 73.                 }
 74.                 Console.WriteLine();
 75.             }
 76.         }
 77.  
 78.         public int ReturnNodes() => _NrOfNodes;
 79.         public double?[,] ReturnMatrix() => _tab;
 80.     }
 81.  
 82.     class ProgramMatrix
 83.     {
 84.         private double[,] _programTable;
 85.         private double?[,] _userTable;
 86.         private int _nodes;
 87.         private double _max;
 88.         private int _equation;
 89.  
 90.         private double Equation(double x, int n)
 91.         {
 92.             if (n == 0)
 93.                 return 1;
 94.             else if (n == 1)
 95.                 return 2 * x;
 96.             else
 97.                 return (((2 * n - 3 * x) * Equation(x, n - 1)) - ((x + 5 * n) * Equation(x, n - 2)));
 98.         }
 99.  
 100.         public ProgramMatrix(int nodes, double?[,] matrix)
 101.         {
 102.             _programTable = new double[nodes + 1, nodes + 2];
 103.             _userTable = matrix;
 104.             _nodes = nodes;
 105.  
 106.             for (int x = 0; x < _nodes + 1; x++)
 107.             {
 108.                 _programTable[x, 0] = 1;
 109.                 _programTable[x, 1] = 2 * _userTable[x, 0].Value;
 110.                 _programTable[x, _nodes] = _userTable[x, 1].Value;
 111.             }
 112.  
 113.             for (int x = 0; x < _nodes + 1; x++)
 114.             {
 115.                 for (int y = 2; y < _nodes; y++)
 116.                 {
 117.                     _programTable[x, y] = Equation(_userTable[x, 0].Value, y);
 118.                 }
 119.             }
 120.         }
 121.  
 122.         public void MakeMath()
 123.         {
 124.             for (int column = 0; column < _nodes; column++)
 125.             {
 126.                 _max = _programTable[column, column];
 127.                 _equation = column;
 128.  
 129.                 for (int x = column; x < _nodes+1; x++)
 130.                 {
 131.                     if (Math.Abs(_programTable[x, column]) > Math.Abs(_max))
 132.                     {
 133.                         _max = _programTable[x, column];
 134.                         _equation = x;
 135.                     }
 136.                 }
 137.  
 138.                 if (Math.Abs(_max) < 1e-30)
 139.                 {
 140.                     throw new Exception();
 141.                 }
 142.  
 143.                 for (int x = column; x < _nodes + 2; x++)
 144.                 {
 145.                     SwapElements(column, x, _equation, x);
 146.                 }
 147.  
 148.                 for (int x = column; x < _nodes +2; x++)
 149.                 {
 150.                     _programTable[column, x] = _programTable[column, x] / _max;
 151.                 }
 152.  
 153.                 for (int x = 0; x < _nodes+1; x++)
 154.                 {
 155.                     if (x != column)
 156.                     {
 157.                         double z = _programTable[x, column];
 158.                         for (int y = column; y < _nodes + 1; y++)
 159.                         {
 160.                             _programTable[x, y] = _programTable[x, y] - z * _programTable[column, y];
 161.                         }
 162.                     }
 163.                 }
 164.             }
 165.         }
 166.  
 167.         public void SwapElements(int x1, int y1, int x2, int y2)
 168.         {
 169.             double temp = _programTable[x1, y1];
 170.             _programTable[x1, y1] = _programTable[x2, y2];
 171.             _programTable[x2, y2] = temp;
 172.         }
 173.  
 174.         public void ShowResult()
 175.         {
 176.             double x, p;
 177.             bool choice = true;
 178.  
 179.             while (choice)
 180.             {
 181.                 Console.WriteLine("\nPodaj x: ");
 182.                 x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 183.                 p = 0;
 184.  
 185.                 for (int y = 0; y < _nodes; y++)
 186.                 {
 187.                     p = p + _programTable[y, _nodes] * Equation(x, y);
 188.                 }
 189.  
 190.                 Console.WriteLine($"\nWynik to y={Math.Round(p,3)}");
 191.                 Console.WriteLine("Czy chcesz liczyć dalej? (t/n)");
 192.                 var option = Console.ReadLine();
 193.  
 194.                 if (option == "t")
 195.                 {
 196.                     choice = true;
 197.                 }
 198.                 else if (option == "n")
 199.                 {
 200.                     choice = false;
 201.                 }
 202.                 else
 203.                 {
 204.                     Console.Clear();
 205.                     Console.WriteLine("Nacisnij t lub n");
 206.                     Console.ReadKey();
 207.                     ShowResult();
 208.                 }
 209.  
 210.                 Console.Clear();
 211.             }
 212.         }
 213.  
 214.         public void ShowTable()
 215.         {
 216.             for (int x = 0; x < _nodes; x++)
 217.             {
 218.                 for (int y = 0; y < _nodes + 1; y++)
 219.                 {
 220.                     Console.Write($"{Math.Round(_programTable[x, y], 3)} ");
 221.                 }
 222.                 Console.WriteLine();
 223.             }
 224.         }
 225.     }
 226.  
 227.     class Program
 228.     {
 229.         static void Main(string[] args)
 230.         {
 231.             var user = new UserMatrix();
 232.             user.FillTable();
 233.             var program = new ProgramMatrix(user.ReturnNodes(), user.ReturnMatrix());
 234.             Console.Clear();
 235.             Console.WriteLine("Macierz przed obliczeniami: ");
 236.             program.ShowTable();
 237.             Console.WriteLine("\nMacierz po obliczeniach: ");
 238.             try
 239.             {
 240.                 program.MakeMath();
 241.                 program.ShowTable();
 242.                 Console.WriteLine("\nNacisnij dowolny klawisz aby kontynuować");
 243.                 Console.ReadLine();
 244.                 Console.Clear();
 245.                 try
 246.                 {
 247.                     program.ShowResult();
 248.                 }
 249.                 catch
 250.                 {
 251.                     program.ShowResult();
 252.                 }
 253.             }
 254.             catch
 255.             {
 256.                 Console.Clear();
 257.                 Console.WriteLine("Macierz Osobliwa");
 258.             }
 259.             finally
 260.             {
 261.                 Console.WriteLine("Program wykonał swój kod");
 262.             }
 263.         }
 264.     }
 265. }
RAW Paste Data