nikcio

Sci10 Bølgeformel Program - Løsning

May 22nd, 2018
96
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.             Console.WriteLine("Program 001");
 2.             Console.WriteLine();
 3.             Console.WriteLine();
 4.             Console.WriteLine();
 5.  
 6.             char Lamda = '\u03BB';  //Lamda
 7.             float Fart = 0;         //Fart
 8.             float Frekvens = 0;     //Frekvens
 9.             float Bølgelængde = 0;  //Bølgelængde
 10.             string Input = "";      //Det man selv skriver
 11.  
 12.             /*
 13.              * Fart
 14.              */
 15.             Console.WriteLine("Skriv værdier: ");
 16.             Console.WriteLine();
 17.             Console.Write("Fart: ");
 18.             Input = Console.ReadLine();
 19.  
 20.             //Her ændre vi kommaet til et punktum, fordi alt er engelsk bruges komma og punktum omvendt
 21.             if (float.TryParse(Input, out Bølgelængde))
 22.             {
 23.                 if (Input.Contains(","))
 24.                 {
 25.                     Input = Input.Replace(",", ".");
 26.                 }
 27.                 Fart = float.Parse(Input);
 28.             }
 29.  
 30.             if (Input == "")
 31.             {
 32.                 Fart = 0;
 33.             }
 34.  
 35.             /*
 36.              * Frekvens
 37.              */
 38.             Console.WriteLine();
 39.             Console.Write("Frekvens: ");
 40.             Input = Console.ReadLine();
 41.  
 42.             //Her ændre vi kommaet til et punktum, fordi alt er engelsk bruges komma og punktum omvendt
 43.             if (float.TryParse(Input, out Bølgelængde))
 44.             {
 45.                 if (Input.Contains(","))
 46.                 {
 47.                     Input = Input.Replace(",", ".");
 48.                 }
 49.                 Frekvens = float.Parse(Input);
 50.             }
 51.  
 52.             if (Input == "")
 53.             {
 54.                 Frekvens = 0;
 55.             }
 56.  
 57.             /*
 58.              * Bølgelængde
 59.              */
 60.             Console.WriteLine();
 61.             Console.Write("Lamda(Bølgelængde): ");
 62.             Input = Console.ReadLine();
 63.  
 64.             //Her ændre vi kommaet til et punktum, fordi alt er engelsk bruges komma og punktum omvendt
 65.             if (float.TryParse(Input, out Bølgelængde))
 66.             {
 67.                 if (Input.Contains(","))
 68.                 {
 69.                     Input = Input.Replace(",", ".");
 70.                 }
 71.                 Bølgelængde = float.Parse(Input);
 72.             }
 73.  
 74.             if (Input == "")
 75.             {
 76.                 Bølgelængde = 0;
 77.             }
 78.  
 79.             /*
 80.              * Facit udregning
 81.              */
 82.             Console.WriteLine();
 83.             Console.WriteLine();
 84.             Console.WriteLine("Formel: " + "v = " + Lamda + " * f");
 85.  
 86.             if ((Fart == 0) || (Bølgelængde == 0) || (Frekvens == 0))
 87.             {
 88.                 if (Fart == 0)
 89.                 {
 90.                     Console.WriteLine("Udregning: " + "v" + " = " + Bølgelængde + " * " + Frekvens);
 91.                 }
 92.                 else if (Bølgelængde == 0)
 93.                 {
 94.                     Console.WriteLine("Udregning: " + Fart + " = " + Lamda + " * " + Frekvens);
 95.                 }
 96.                 else if (Frekvens == 0)
 97.                 {
 98.                     Console.WriteLine("Udregning: " + Fart + " = " + Bølgelængde + " * " + "f");
 99.                 }
 100.  
 101.                 if(((Fart == 0) && (Bølgelængde == 0)) || ((Fart == 0) && (Frekvens == 0)) || ((Bølgelængde == 0) && (Frekvens == 0)) || ((Frekvens == 0) && (Bølgelængde == 0)) || ((Fart == 0) && (Bølgelængde == 0)))
 102.                 {
 103.                     Console.WriteLine("Udregning ugyldig");
 104.                     goto END;
 105.                 }
 106.             }
 107.  
 108.             if ((Fart == 0) || (Bølgelængde == 0) || (Frekvens == 0))
 109.             {
 110.                 if (Fart == 0)
 111.                 {
 112.                     Fart = Bølgelængde * Frekvens;
 113.                     Console.WriteLine("Facit: " + Bølgelængde + "(" + Lamda + ")" + " * " + Frekvens + "(f)" + " = " + Fart + "(v)");
 114.                 }
 115.                 else if (Bølgelængde == 0)
 116.                 {
 117.                     Bølgelængde = Fart/Frekvens;
 118.                     Console.WriteLine("Facit: " + Bølgelængde + "(" + Lamda + ")" + " * " + Frekvens + "(f)" + " = " + Fart + "(v)");
 119.                 }
 120.                 else if (Frekvens == 0)
 121.                 {
 122.                     Frekvens = Fart/Bølgelængde;
 123.                     Console.WriteLine("Facit: " + Bølgelængde + "(" + Lamda + ")" + " * " + Frekvens + "(f)" + " = " + Fart + "(v)");
 124.                 }
 125.             }
 126.             else
 127.             {
 128.                 Console.WriteLine("Facit: " + Bølgelængde + "(" + Lamda + ")" + " * " + Frekvens + "(f)" + " = " + Fart + "(v)");
 129.             }          
 130.  
 131.  
 132.             END:;
RAW Paste Data