youuw

6.c

Nov 29th, 2021
907
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Zadanie 6. Napisz program generujacy ciag n poczatkowych liczb Fibonacciego. Liczby
 3. powinny by¢ umieszczone w tablicy o stosownym rozmiarze. a nastepnie wyswietlone
 4. na ekranie monitora.
 5. */
 6.  
 7. #include <stdio.h>
 8.  
 9. int main(int argc, char **argv) {
 10.  
 11.     int size;
 12.     printf("podaj ilosc liczb w ciagu\n"); //wyswietlenie komunikatu
 13.     scanf("%d", &size); //wprowadzenie zmiennych
 14.     int fib[size];
 15.     for(int x = 0; x<size;x++) {
 16.         fib[x] = x>=2?(fib[x-2] + fib[x-1]):1;
 17.         printf("%d ", fib[x]);
 18.     }
 19.  
 20.     return 0;
 21. }
 22.  
RAW Paste Data