SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 20th, 2019 45 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using Newtonsoft.Json;
 2. using System;
 3. using System.Collections.Generic;
 4. using System.IO;
 5. using System.Linq;
 6. using System.Text;
 7. using System.Threading.Tasks;
 8. using System.Windows;
 9. using System.Windows.Controls;
 10. using System.Windows.Data;
 11. using System.Windows.Documents;
 12. using System.Windows.Input;
 13. using System.Windows.Media;
 14. using System.Windows.Media.Imaging;
 15. using System.Windows.Shapes;
 16.  
 17. namespace Biblioteczka
 18. {
 19.     /// <summary>
 20.     /// Logika interakcji dla klasy BazaKsiazek.xaml
 21.     /// </summary>
 22.     public partial class BazaKsiazek : Window
 23.     {
 24.         List<string> nazwyKsiazek = new List<string>();
 25.         List<string> ksiazkiWedlugGatunku = new List<string>();
 26.  
 27.  
 28.         public BazaKsiazek()
 29.         {
 30.             InitializeComponent();
 31.  
 32.             ListaKsiazekListBox.ItemsSource = nazwyKsiazek;
 33.  
 34.             try
 35.             {
 36.                 using (StreamReader r = File.OpenText("biblioteczka.json"))
 37.                 {
 38.                     string sciezka = r.ReadToEnd();
 39.                     Ksiazki ksiazki = JsonConvert.DeserializeObject<Ksiazki>(sciezka);
 40.                     foreach (var ksiazka in ksiazki.Ksiazka)
 41.                     {
 42.                         if (!nazwyKsiazek.Contains(ksiazka.Gatunek)) nazwyKsiazek.Add(ksiazka.Gatunek);
 43.                     }
 44.  
 45.                     //foreach (var ksiazka in ksiazki.Ksiazka)
 46.                     //{
 47.                     //    if (ksiazka.Gatunek.Equals(ListaKsiazekListBox.SelectedValue))
 48.                     //    {
 49.                     //        ksiazkiWedlugGatunku.Add(ksiazka.Tytul);
 50.                     //    }
 51.                     //}
 52.  
 53.  
 54.                     for (int i = ksiazki.Ksiazka.Count; i < 0; i++)
 55.                     {
 56.                         if (ksiazki.Ksiazka[i].Gatunek.Equals(ListaKsiazekListBox.SelectedValue))
 57.                         {
 58.                             ksiazkiWedlugGatunku.Add(ksiazki.Ksiazka[i].Tytul);
 59.                         }
 60.                     }
 61.                 }
 62.             }
 63.             catch (Exception ex)
 64.             {
 65.                 MessageBox.Show(ex.Message);
 66.             }
 67.  
 68.         }
 69.  
 70.         private void ZatwierdzBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
 71.         {
 72.             ListaKsiazekPanel.Visibility = Visibility.Visible;
 73.             // nowa lista pusta petla przez wszystkie ksiazki, sprawdzasz czy ksiazka aktualna jest z gatunku ktorego wybrales, jesli tak to dodaj do nowej listy
 74.             ListaKsiazek.ItemsSource = ksiazkiWedlugGatunku;
 75.  
 76.         }
 77.     }
 78. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top