SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import random
 2. import sys
 3. from tkinter import *
 4. #Funktionen modtager parameteren "file" og retunerer indholdet af filen som en liste.
 5. def importList(file):
 6.     fileDirectory = open("./generatorfiler/"+file, 'r')
 7.     rawlist =fileDirectory.readlines()
 8.     fileDirectory.close()
 9.  
 10.     output =[]
 11.     for e in rawlist:
 12.         output.append(e.strip())
 13.     return output
 14.  
 15. #For at undgå at programmet importerer de samme filer gentagende gange, gemmer vi de importerede lister i hver sin variabel til senere brug.
 16. Aldercg = importList("Aldercg.txt")
 17. Baggrundcg = importList("Baggrundcg.txt")
 18. Harfarvecg = importList("Harfarvecg.txt")
 19. Kncg = importList("Kncg.txt")
 20. Navnecg = importList("Navnecg.txt")
 21. Racercg = importList("Racercg.txt")
 22. MEAlder = importList("MaleElvereAlder.txt")
 23. MEBG = importList("MaleElvereBG.txt")
 24. MEFrygt = importList("MaleElvereFrygt.txt")
 25. MEHFarve = importList("MaleElvereHarfarve.txt")
 26. MENavne = importList("MaleElvereNavne.txt")
 27. MESVaner = importList("MaleElvereSærhederVaner.txt")
 28. MEOFarve = importList("MaleElvereOjenFarve.txt")
 29. MOAlder = importList("MaleOrkerAlder.txt")
 30. MOBG = importList("MaleOrkerBG.txt")
 31. MOFrygt = importList("MaleOrkerFrygt.txt")
 32. MOHFarve = importList("MaleOrkerHarfarve.txt")
 33. MONavne = importList("MaleOrkerNavne.txt")
 34. MOSVaner = importList("MaleOrkerSærhederVaner.txt")
 35. MOOFarve = importList("MaleOrkerOjenFarve.txt")
 36. MMAlder = importList("MaleMenneskerAlder.txt")
 37. MMBG = importList("MaleMenneskerBG.txt")
 38. MMFrygt = importList("MaleMenneskerFrygt.txt")
 39. MMHFarve = importList("MaleMenneskerHarfarve.txt")
 40. MMNavne = importList("MaleMenneskerNavne.txt")
 41. MMSVaner = importList("MaleMenneskerSærhederVaner.txt")
 42. MMOFarve = importList("MaleMenneskerOjenFarve.txt")
 43. #Denne klasse styrer karakter generation. Den modtager en læng række tekst og tal lister fra tidligere importlist.
 44. class CharacterGenerator:
 45.     #Funktionen modtager en liste som parametre og returnerer et tilfældigt tekst eller tal element fra listen.
 46.     def getRandom(self, list):
 47.         return random.choice(list)
 48.  
 49.     #Denne funktion skaber en tilfældig karakter ud fra min udvalgte skabelon. Funktionen modtager tilfældige parametre fra getRandom (Aldercg, Baggrundcg, Harfarvecg, Kncg og Navnecg)
 50.     def makeRandomCharacter(self):
 51.         return("Dit navn er " + self.getRandom(Navnecg) + " Og din race er " + self.getRandom(Racercg) + " Du er i en alder af " + self.getRandom(Aldercg) + " Dit køn er " + self.getRandom(Kncg) + " Og din baggrund er " + self.getRandom(Baggrundcg) + " Din haarfarve er " + self.getRandom(Harfarvecg))
 52.     #Denne funktion skaber en tilfældig mandlig elver ud fra min udvalgte skabelon. Funktionen modtager tilfældige parametre fra getRandom, denne gang med elvere i stedet for 100% tilfældigt.
 53.     def MaleElver(self):
 54.         return("Du er en Elver, og dit navn er " + self.getRandom(MENavne) + " Du er " + self.getRandom(MEAlder) + " år Gammel. Du er en mand, og din øjenfarve er " + self.getRandom(MEOFarve) + " " + self.getRandom(MESVaner) + " Din største frygt er " + self.getRandom(MEFrygt) + " Din baggrund er " + self.getRandom(MEBG))
 55.     #Samme som ovenstående, andre parametre
 56.     def MaleOrk(self):
 57.         return("Du er en Ork, og dit navn er " + self.getRandom(MONavne) + " Du er " + self.getRandom(MOAlder) + " år Gammel. Du er en mand, og din øjenfarve er " + self.getRandom(MOOFarve) + " " + self.getRandom(MOSVaner) + " Din største frygt er " + self.getRandom(MOFrygt) + " Din baggrund er " + self.getRandom(MOBG))
 58.     #Samme som ovenstående, andre parametre
 59.     def MaleMenneske(self):
 60.         return("Du er et menneske, og dit navn er " + self.getRandom(MMNavne) + " Du er " + self.getRandom(MMAlder) + " år Gammel. Du er en mand, og din øjenfarve er " + self.getRandom(MMOFarve) + " " + self.getRandom(MMSVaner) + " Din største frygt er " + self.getRandom(MMFrygt) + " Din baggrund er " + self.getRandom(MMBG))
 61.  
 62. #Denne klasse styrer user UserInterfacet, og sørger for at brugeren nemmere kan interagere med systemet ved hjælp af knapper, som starter karakter generationen.
 63. #Denne klasse arver funktioner fra CharacterGenerator
 64. class UserInterface:
 65. #Denne funktion benytter sig af funktioner fra Character generator, sådan at den kan bruge funktionen i denne klasse.
 66.     def MakeRandomC(self):
 67.  
 68.         a=self.CGenerator.makeRandomCharacter()
 69.  
 70.         print(a)
 71.     #Samme som ovenstående, anden funktion.
 72.     def MakeMaleElver(self):
 73.  
 74.         a=self.CGenerator.MaleElver()
 75.         print(a)
 76.     ##Samme som ovenstående, anden funktion.
 77.     def MakeMaleOrk(self):
 78.  
 79.         a=self.CGenerator.MaleOrk()
 80.         print(a)
 81.     ##Samme som ovenstående, anden funktion.
 82.     def MakeMaleMenneske(self):
 83.  
 84.         a=self.CGenerator.MaleMenneske()
 85.         print(a)
 86.     # Denne funktion henter tilfældig karakter, og updatererer labelet i user interface med denne karakter.
 87.     def knapperne(self):
 88.         self.MakeRandomC()
 89.         self.updaterlabel.set(self.CGenerator.makeRandomCharacter())
 90.     #Samme som ovenstående, blot med specifik karakter
 91.     def knapperne2(self):
 92.         self.MakeMaleElver()
 93.         self.updaterlabel.set(self.CGenerator.MaleElver())
 94.     #Samme som ovenstående, blot med specifik karakter
 95.     def knapperne3(self):
 96.         self.MakeMaleOrk()
 97.         self.updaterlabel.set(self.CGenerator.MaleOrk())
 98.     #Samme som ovenstående, blot med specifik karakter
 99.     def knapperne4(self):
 100.         self.MakeMaleMenneske()
 101.         self.updaterlabel.set(self.CGenerator.MaleMenneske())
 102.  
 103.  
 104.  
 105.     CGenerator=CharacterGenerator()
 106.     #Her laves user interfacet. Det består af 2 frames som bruges til layout, 1 label hvori tekst printes, 4 print buttons som bruges
 107.     #Til at kalde på karakter generation ved klik. Indeholder en sluk knap kaldet quit.
 108.     def __init__(self, master):
 109.         topFrame = Frame(root)
 110.         topFrame.pack()
 111.         bottomFrame = Frame(root)
 112.         bottomFrame.pack()
 113.  
 114.         self.updaterlabel = StringVar()
 115.         self.updaterlabel.set("Her printes teksten")
 116.  
 117.         self.testlabel = Label(bottomFrame, textvariable = self.updaterlabel)
 118.         self.testlabel.grid(columnspan=3)
 119.  
 120.         self.printButton = Button(topFrame, text="Print Tilfældig karakter", command=self.knapperne)
 121.         self.printButton.grid(columnspan=1)
 122.  
 123.         self.printButton = Button(topFrame, text="Print Tilfældig Mande Elver", command=self.knapperne2)
 124.         self.printButton.grid(columnspan=1)
 125.  
 126.         self.printButton = Button(topFrame, text="Print Tilfældig Mande Ork", command=self.knapperne3)
 127.         self.printButton.grid(columnspan=1)
 128.  
 129.         self.printButton = Button(topFrame, text="Print Tilfældig Mande Menneske", command=self.knapperne4)
 130.         self.printButton.grid(columnspan=1)
 131.  
 132.         self.quitButton = Button(bottomFrame, text="Quit", command=topFrame.quit)
 133.         self.quitButton.grid(columnspan=3)
 134. #Bruges til at køre user interfacet i et mainloop.
 135. root=Tk()
 136. f = UserInterface(root)
 137. root.mainloop()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top