SHARE
TWEET

Listy etc

a guest Jan 17th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. //1.usuwa srodek listy jesli nie parzysta
 4. //2. liczy srednia elementow dodatnich listy
 5. //3. funkcja przyjmujaca 2 listy, wyswietlajaca ich sume??
 6. //4. rekurencyjnie z 10 na 6 i na 7
 7. //5. najwuieksza wartosc niepierwsza z przedzialu, reku.
 8. typedef struct Node* lista;
 9. struct Node {
 10.     int wartosc;
 11.     lista *next;
 12.  
 13. };
 14.  
 15. void pokazListe(lista start){
 16.     lista wypisz = start;
 17.     do{
 18.         printf("Wezel nr: %d\n", wypisz->wartosc);
 19.         wypisz=wypisz->next;
 20.     }
 21.     while(wypisz!=NULL);
 22.  
 23. }
 24. int policz(lista start){
 25.         lista temp=start;
 26.         int zlicz=0;
 27.         while(temp!=NULL)
 28.         {
 29.             temp=temp->next;
 30.             zlicz++;
 31.         }
 32.         return zlicz;
 33. }
 34. void deleteMid(lista start){
 35.         lista temp=start;
 36.         lista przechowaj;
 37.         if((policz(temp)%2)==0)
 38.         {
 39.             printf("Lista jest parzysta");
 40.         }
 41.         else
 42.         {
 43.             for(int i=0;i<policz(temp)/2;i++)
 44.             {
 45.                 przechowaj=temp;
 46.                 temp = temp->next;
 47.  
 48.  
 49.             }
 50.             przechowaj->next = temp->next;
 51.             free(temp);
 52.             temp=NULL;
 53.  
 54.         }
 55.  
 56.  
 57. }
 58.  
 59. void srednia(lista start){
 60.     lista temp=start;
 61.     int suma=0,zlicz=0;
 62.  
 63.     while(temp!=NULL){
 64.         if(temp->wartosc>0)
 65.         {
 66.         suma+=temp->wartosc;
 67.         zlicz++;
 68.         }
 69.         temp=temp->next;
 70.     }
 71.     float srednia=(float)suma/(float)zlicz;
 72.     printf("\nSrednia listy: %f", srednia);
 73. }
 74. /*
 75. ŹLE NAPISANE NIE DZIALA
 76. lista suma(lista pierwsza, lista druga)
 77. {
 78.     lista temp1=pierwsza;
 79.     lista temp2=druga;
 80.     for(int i=0;i<policz(temp1);i++)
 81.     {
 82.         for(int j=0;j<policz(temp2);j++)
 83.         {
 84.             if(temp1->wartosc==temp2->wartosc)
 85.                 {
 86.  
 87.                 }
 88.         }
 89.     }
 90.  
 91. }
 92. */
 93.  
 94. //konwersja na system 7 i 6 z 10
 95. int naSiedem(int liczba)
 96. {
 97.     if(liczba==0) return 0;
 98.     naSiedem(liczba/7);
 99.     return printf("%d",liczba%7);
 100. }
 101. int naSzesc(int liczba)
 102. {
 103.     if(liczba==0)return 0;
 104.     naSzesc(liczba/6);
 105.     return printf("%d",liczba%6);
 106.  
 107. }
 108. int czy_pierwsza(int a){
 109.     if(a<2)return 0;
 110.     for(int i=2;i*i<a;i++)
 111.     {
 112.         if(a%i==0)return 0;
 113.  
 114.     }
 115.     return 1;
 116.  
 117. }
 118.  
 119. //Nierekurencyjnuie
 120. int przedzial(int a,int b)
 121. {
 122.     int max=0;
 123.     for(;a<=b;a++)
 124.     {
 125.         if(czy_pierwsza(a)==0)
 126.         {
 127.             if(max<a) max=a;
 128.  
 129.         }
 130.  
 131.     }
 132.     return max;
 133. }
 134. //Rekurencyjnie
 135. int przedzialReku(int a, int b)
 136. {
 137.     if(a>b)return -1;
 138.     else {
 139.         if(czy_pierwsza(b)==0)return b;
 140.             else return przedzialReku(a,b-1);
 141.     }
 142. }
 143.  
 144. int main()
 145. {
 146.      printf("Na sys 7:");
 147.     naSiedem(55);
 148.  
 149.     printf("\nNa sys 7:");
 150.     naSzesc(55);
 151.     printf("\nCzy pierwsza?:");
 152.     if(czy_pierwsza(17)==1)
 153.             {
 154.             printf("Pierwsza");
 155.             }
 156.         else {
 157.             printf("Nie Pierwsza");
 158.         }
 159.     printf("\nNajwieksza niepierwsza z przedzialu?:%d",przedzialReku(5,11));
 160.  
 161.  
 162.     lista n1 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 163.     lista n2 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 164.     lista n3 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 165.     lista n4 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 166.     lista n5 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 167.  
 168.     n1->wartosc=1;
 169.     n1->next=n2;
 170.  
 171.     n2->wartosc=2;
 172.     n2->next=n3;
 173.  
 174.     n3->wartosc=-3;
 175.     n3->next=n4;
 176.  
 177.     n4->wartosc=-4;
 178.     n4->next=n5;
 179.     n5->wartosc=5;
 180.     n5->next=NULL;
 181.  
 182.  
 183.     lista a1 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 184.     lista a2 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 185.     lista a3 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 186.     lista a4 = (lista)malloc(sizeof(struct Node));
 187.  
 188.     a1->wartosc=1;
 189.     a1->next=a2;
 190.  
 191.     a2->wartosc=2;
 192.     a2->next=a3;
 193.  
 194.     a3->wartosc=3;
 195.     a3->next=a4;
 196.  
 197.     a4->wartosc=4;
 198.     a4->next=NULL;
 199.  
 200.  
 201.     //Wypisywanie;
 202.     printf("\nLista 1:\n");
 203.     pokazListe(n1);
 204.     printf("\nLista 2:\n");
 205.     pokazListe(a1);
 206.     printf("\nPO :\n");
 207.     srednia(n1);
 208.     deleteMid(n1);
 209.     printf("\nLista po usunieciu el srodkowego:\n");
 210.     pokazListe(n1);
 211.  
 212.     return 0;
 213. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top