kacHad

Podstawy Telekomunikacji - zaliczenie / opcja2

Jan 24th, 2020
255
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %------PROJEKT ZALICZENIOWY-----%
 2. % 1.Wygenerowac Sygnal.
 3. % 2.Poddac go kwantowaniu, postarac sie wykorzystac jak najmniej bitow przetwornika przy jak najmniejszym szumie.
 4. % 3.Powyzszy sygnal przepuscic przez filtr.
 5. % 4.Stworzyc wykresy przed filtracja/kwantowaniem i po...
 6. clear all;
 7. close all;
 8. clf;
 9. pkg load signal;
 10.  
 11. %Sygnal wejsciowy
 12. [s,fp]=auload('bird7.wav');                            % s-wektor / fp- wartosc czestotliwosci probkowania
 13. t= 1:length(s);                    
 14. amp=10.0;
 15. s(1:length(s))=amp*s(1:length(s));
 16. Nf=2^12;                       
 17. Nf2=Nf/2+1;                      
 18. sig_fft=fft(s,Nf);                  %Transforamta Fouriera
 19. mod=abs(sig_fft);              
 20. faza=angle(sig_fft);               
 21. f=linspace(0, fp/2, Nf2);      
 22.  
 23. %kwantowanie
 24. b=4;                             %ilosc bitow                          
 25. a = 2^b - 1;                   
 26. sq = round(s(1:rows(s))*a)/a;  
 27. szum = s(1:rows(s)) - sq;
 28. sqq=round(s*a)/a;
 29. ausave(['bird7kwantowany.wav'], sqq, fp);
 30.  
 31. %Stosunek sygalu do szumu (SNR)
 32. SNR=20*log10(std(s(1:length(sqq)))/std(szum));
 33.  
 34. %Subploty sygnalu
 35. subplot(221);
 36. plot(t,sq,'-b',t,szum,'-r');
 37. title(sprintf("Ilosc bitow: %d / SNR: %d" ,b,SNR));
 38. xlabel('Czas [s]');
 39. ylabel('Amplituda [A]');
 40. hold on;
 41.  
 42.  
 43. subplot(222);
 44. plot(f,mod(1:Nf2));
 45. title('Modul sygnalu');
 46. xlabel('Czestotliwosc [Hz]');
 47. ylabel('Modul');
 48. hold on;
 49.  
 50. subplot(223);
 51. plot(f,faza(1:Nf2));
 52. title('Faza sygnalu');
 53. xlabel('Czestotliwosc [Hz]');
 54. ylabel('Kat');
 55. hold on;
 56.  
 57. %------------------------------------------------------------------------------%
 58.  
 59. %Filtr GORNOPRZEPUSTOWY
 60. M = 128;                               %ilosc wspolczynnikow filtra
 61. f1 = .123;
 62. f2 = .452;
 63. h = fir1(M-1,[f1 f2],'high');
 64. th = 0:1/fp:(M-1)/fp;
 65.  
 66. #transmitancja
 67. h_fft = fft(h,Nf);
 68. h_mod = abs(h_fft);
 69. h_faza = angle(h_fft);
 70.  
 71. %------------------------------------------------------------------------------%
 72.  
 73. #filtracja i stosunek sygnalu do szumu(SNR) po filtracji
 74. s_f = filter(h,1,sqq);
 75. h_SNR = 20*log10(std(s_f(1:length(s_f)))/std(szum)); #SNR po filtrze
 76. s_fmod = abs(fft(s_f,Nf));
 77. s_ffaza = angle(fft(s_f,Nf));
 78. ausave(['bird7filtrowany.wav'], s_f, fp);
 79.  
 80.  
 81. %Subploty sygnalu po filtracji
 82. subplot(224);
 83. plot(t,s,'-b',s_f,'-g');
 84. title(sprintf("Sygnaly przefiltrowany/SNR po filtracji: %d", h_SNR));
 85.  
 86. subplot(225);
 87. plot(f,s_fmod(1:Nf2));
 88. title('Modul sygnalu po filtracji');
 89.  
 90. subplot(226);
 91. plot(f,s_ffaza(1:Nf2));
 92. title('Faza sygnalu po filtracji');
 93.  
 94. %figure
 95. %freqz(h);
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×