Guest User

Untitled

a guest
Feb 27th, 2020
86
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. void motor_forward_fixed(uint8 speed, uint32 delay)
 2. {
 3.     MotorDirLeft_Write(0);
 4.     MotorDirRight_Write(0);
 5.     float ratio = 1.05; // pitää säätää, 1.3 vähän liikaa
 6.    
 7.     uint8 l_speed = speed;
 8.     uint8 r_speed = (float)speed / ratio;
 9.    
 10.     printf("l_speed: %d, r_speed: %d\n", l_speed, r_speed); // tulostaa nopeudet
 11.    
 12.     motor_turn(l_speed, r_speed, delay);
 13. }  
 14. void motor_tank_turn_90dg(int left_dir, int right_dir)
 15.     {
 16.         MotorDirLeft_Write(left_dir);
 17.         MotorDirRight_Write(right_dir);
 18.         PWM_WriteCompare1(75);
 19.         PWM_WriteCompare2(75);
 20.         vTaskDelay(1500);
 21.     }
 22.  
 23. void turn_left()
 24. {
 25.    
 26.   motor_turn(20, 100, 50);
 27.  
 28. }
 29. void turn_right()
 30. {
 31.    
 32.  motor_turn(100, 20, 50);  
 33.  
 34. }
 35. void mild_turn_left()
 36. {
 37.    
 38.     motor_turn(40, 100, 50);
 39.  
 40. }
 41. void mild_turn_right()
 42. {
 43.    
 44.     motor_turn(100, 40, 50);
 45.  
 46. }
 47. void hard_turn_left()
 48. {
 49.    
 50. motor_turn(0, 100, 50);
 51.  
 52. }
 53. void hard_turn_right()
 54. {
 55.    
 56. motor_turn(100, 0, 50);
 57. }
 58.  
 59.  
 60.  
 61. void zmain(void)
 62. {
 63.     IR_Start(); //käynnistetään IR sensori
 64.     IR_flush();
 65.    
 66.     reflectance_start(); //Käynnistetään reflectance sensorit
 67.     //struct sensors_ ref;
 68.     struct sensors_ dig;
 69.     reflectance_set_threshold(9000, 9000, 11000, 11000, 9000, 9000);
 70.    
 71.     motor_start(); //käynnistetään moottori
 72.     motor_forward(0, 0); //pysäytetään moottorit
 73.    
 74.     int linjalaskuri = 0;
 75.     bool linjalla = false;
 76.    
 77.     bool led = false; //ledi päälle kun robotti saa IR arvon
 78.    
 79.     while (SW1_Read()==1)
 80.     {
 81.         vTaskDelay(200);
 82.     }
 83.    
 84.     vTaskDelay(1000);
 85.    
 86.     for(;;)
 87.     {
 88.         reflectance_digital(&dig); // dig.l3, dig.l2, dig.l1, dig.r1, dig.r2, dig.r3    
 89.         motor_forward_fixed(70,0);
 90.        
 91.         // VIIVAN SEURANTA
 92.      
 93.         if (dig.l3 == 0 && dig.l2 == 0 && dig.l1 == 1 && dig.r1 == 1 && dig.r2 == 0 && dig.r3 == 0)
 94.         {
 95.             linjalla = false;
 96.             // mene suoraan
 97.             motor_forward_fixed(70, 0);
 98.         }
 99.         else if (dig.l3 == 0 && dig.l2 == 1 && dig.l1 == 1 && dig.r1 == 0 && dig.r2 == 0 && dig.r3 == 0)
 100.         {
 101.             linjalla = false;
 102.             // käänny oikea
 103.             turn_right();
 104.         }
 105.         else if (dig.l3 == 0 && dig.l2 == 0 && dig.l1 == 0 && dig.r1 == 1 && dig.r2 == 1 && dig.r3 == 0)
 106.         {
 107.             linjalla = false;
 108.             // käänny vasen
 109.             turn_left();
 110.         }
 111.         else if (dig.l3 == 1 && dig.l2 == 1 && dig.l1 == 0 && dig.r1 == 0 && dig.r2 == 0 && dig.r3 == 0)
 112.         {
 113.             linjalla = false;
 114.             // käänny vahva oikea
 115.             hard_turn_right();
 116.         }
 117.         else if (dig.l3 == 0 && dig.l2 == 0 && dig.l1 == 0 && dig.r1 == 0 && dig.r2 == 1 && dig.r3 == 1)
 118.         {
 119.             linjalla = false;
 120.             // käänny vahva vasen
 121.             hard_turn_right();
 122.         }
 123.         else if (dig.l3 == 0 && dig.l2 == 0 && dig.l1 == 0 && dig.r1 == 1 && dig.r2 == 0 && dig.r3 == 0)
 124.         {
 125.             linjalla = false;
 126.             // käänny loiva vasen
 127.             mild_turn_left();
 128.         }
 129.         else if (dig.l3 == 0 && dig.l2 == 0 && dig.l1 == 1 && dig.r1 == 0 && dig.r2 == 0 && dig.r3 == 0)
 130.         {
 131.             linjalla = false;
 132.             // käänny loiva oikea
 133.             mild_turn_right();
 134.         }
 135.         else if (dig.l3 == 1 && dig.l2 == 1 && dig.l1 == 1 && dig.r1 == 1 && dig.r2 == 1 && dig.r3 == 1)
 136.         {
 137.             // kaikki on ykkösiä
 138.             if (linjalaskuri == 0)
 139.             {
 140.                 motor_forward(0, 0);
 141.                 IR_wait();
 142.                 led = !led;
 143.                 linjalla = true;
 144.                 linjalaskuri++;
 145.             }
 146.             else if (linjalaskuri == 1)
 147.             {
 148.                 if (!linjalla)
 149.                 {
 150.                     motor_forward_fixed(70, 200);
 151.                     motor_tank_turn_90dg(1, 0);
 152.                     linjalla = true;
 153.                     linjalaskuri++;
 154.                 }
 155.                 //linjalaskuri++;
 156.             }    
 157.             else if (linjalaskuri <= 3)
 158.             {
 159.                 if (!linjalla)
 160.                 {
 161.                     motor_forward_fixed(70, 200);
 162.                     motor_tank_turn_90dg(0, 1);
 163.                     linjalla = true;
 164.                     linjalaskuri++;
 165.                 }
 166.                 //linjalaskuri++;
 167.             }
 168.             else
 169.             {
 170.                 motor_forward(0,0);          
 171.             }
 172.             /*
 173.             if (!linjalla)
 174.             {
 175.                 linjalaskuri++;
 176.                 linjalla = true;
 177.             }
 178.                */
 179.            
 180.         }
 181.         else
 182.         {
 183.             motor_forward_fixed(70,0);
 184.         }
 185.             // lisää iffejä...
 186.      
 187.      
 188.         vTaskDelay(50);
 189.     }
 190. }
RAW Paste Data