Advertisement
Guest User

Krakers Croeselaan hoeven voorlopig niet te vrezen voor gedwongen vertrek: ‘Geen aangifte tegen hen’

a guest
Aug 17th, 2023
68
0
Never
1
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 3.78 KB | None | 0 0
 1.  
 2. Krakers Croeselaan hoeven voorlopig niet te vrezen voor gedwongen vertrek: ‘Geen aangifte tegen hen’
 3.  
 4. De krakers die vier woningen aan de Croeselaan in Utrecht bezetten hoeven voorlopig niet te vrezen voor een gedwongen vertrek. De gemeente heeft nog altijd geen aangifte tegen hen gedaan. Gebeurt dat alsnog, dan zijn eerst nog allerlei andere partijen aan zet voordat ontruiming in beeld komt.
 5.  
 6. Marco Gerling 17-08-23, 05:00
 7.  
 8. Sinds zondagmiddag hebben krakers bezit genomen van vier veelbesproken sloopwoningen aan de Croeselaan, die mede plaats moeten maken voor duizenden nieuwbouwhuizen. Terwijl volgens de gemeente Utrecht juist twee dagen daarvoor besloten is dat de woningen die al zeven maanden leegstonden naar statushouders gaan.
 9.  
 10. De gemeente Utrecht heeft sinds de vaststelling van de plannen met het Beurskwartier (eind 2021) woningen in de omgeving aangekocht. Die woningen worden tijdelijk verhuurd aan speciale doelgroepen, zoals in dit geval statushouders. Omdat het om gezinswoningen gaat, zijn hierin gezinnen beoogd uit bijvoorbeeld oorlogsgebieden. Zij kunnen volgens een woordvoerder dan hier blijven totdat de woningen uiteindelijk worden gesloopt. Die sloop volgt zodra de eerste panden in het nieuwe Beurskwartier opgeleverd zijn.
 11. Vragen over situatie
 12.  
 13. De Utrechtse politiek (met name de PVV en de VVD) heeft volop vragen over de nieuwe situatie en wil van het stadsbestuur van alles weten over de woningen. Bijvoorbeeld of er wel antikraakmaatregelen waren genomen en wat de extra kosten zijn, nu krakers bezit hebben genomen van de gemeente-eigendommen.
 14.  
 15. Utrecht, krakers Arie en Pino in een van de gekraakte woningen aan de Croeselaan. © AD
 16.  
 17. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gaat niet in op de vraag wat zij van de situatie in Utrecht vinden, nu krakers volgens de gemeente woningen bezet houden voor statushouders. Een woordvoerder stelt: ,,Het COA is een uitvoeringsorganisatie belast met opvang en begeleiding van mensen die nog in de asielprocedure zitten. Wij gaan niet over huisvesting van statushouders.”
 18. Gedwongen vertrek
 19.  
 20. De krakers zelf beraden zich over een eventueel vertrek, als statushouders daadwerkelijk per direct hun intrek kunnen nemen. Een gedwongen vertrek is op korte termijn in elk geval niet aan de orde. Want als Utrecht alsnog aangifte doet, zijn eerst het Openbaar Ministerie, een rechter-commissaris en de politie nog aan zet. Een procedure die zo nog twee weken kan duren.
 21.  
 22. Woordvoerders van het Openbaar Ministerie en de rechtbank Midden-Nederland leggen uit dat dit het gevolg is van de nieuwe wet ‘handhaving kraakverbod’, een wet die snellere ontruiming dan voorheen beoogt. Als aangifte door de gemeente volgt, kan het Openbaar Ministerie binnen een week beslissen dat ontruiming wenselijk is, vanwege de plannen van Utrecht met het gebied. Een officier van justitie moet in dat dan eerst voorleggen aan de rechtbank, bij de rechter-commissaris.
 23. De kraak volgde tijdens een protest op de Croeselaan.
 24. De kraak volgde tijdens een protest op de Croeselaan. © AD
 25.  
 26. Voordat deze een beslissing kan nemen, moet in de tussentijd van drie dagen ook nog een hoorzitting plaatsvinden waarbij ook de krakers hun zegje nog kunnen doen over de situatie. En daarna ligt het vervolgens ook nog aan de politie of de ontruiming prioriteit krijgt.
 27.  
 28. Hoger beroep geen belemmering
 29.  
 30. Overigens kunnen tegen de beslissing van de rechter-commissaris zowel het OM als krakers ook nog hoger beroep aantekenen. Al hoeft dat een eventuele ontruiming niet te vertragen, want die kan tijdens dat lopende beroep gewoon uitgevoerd worden. Wel met het risico dat na ontruiming alsnog door een rechter gezegd wordt dat deze ontruiming niet gerechtvaardigd was.
 31.  
 32. Kraken is de afgelopen jaren bezig aan een opmars, waarbij ook de Croeselaan al eerder het doelwit was voor krakers om toe te slaan.
 33.  
Advertisement
Comments
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement