daily pastebin goal
62%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 16th, 2018 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<stdio.h>
 2. #include<pthread.h>
 3. #include<semaphore.h>
 4. #include<stdlib.h>
 5. #include<time.h>
 6. #include <unistd.h>
 7. #define madhesia_bufferit 5
 8.  
 9. struct buff_struct
 10. {
 11.   int buffer[madhesia_bufferit];
 12.   int slota_eLire;
 13.   int slota_eZene;
 14.  
 15.   sem_t empty; //numeron sa slota jane te lira
 16.   sem_t full; // numeron sa slota jane te zena;
 17.   pthread_mutex_t mutex_lock; // siguron perjashtimin reciprok
 18.  
 19. }Bufferi;
 20.  
 21. void *Prodhuesi()
 22. {
 23.   srand(time(NULL));
 24.   while(1)
 25.   {
 26.  
 27.       int item_iProdhuar = rand()%101;//gjeneron te dhenen(nje numer)
 28.  
 29.       /*nqs nuk ka slote te lire duhet te presim per kete
 30.         sfhrytezojme semaforin empty */
 31.       sem_wait(&Bufferi.empty);
 32.  
 33.       /* nqs bufferi eshte i zene nga ndonje proces tjeter presim
 34.          duke thirrur semaforin binar mutex */
 35.       pthread_mutex_lock(&Bufferi.mutex_lock);
 36.        
 37.       /* nqs dy hapat e mesiperm kalohen athere jemi te lire te fusim te dhena ne buffer */
 38.       Bufferi.buffer[Bufferi.slota_eLire]=item_iProdhuar;
 39.  
 40.       //while(Bufferi.slota_eLire < madhesia_bufferit) Bufferi.slota_eLire++;
 41.       Bufferi.slota_eLire = (Bufferi.slota_eLire+1)%madhesia_bufferit;
 42.  
 43.  
 44.    
 45.  
 46.       /* Lirohet bufferi per perdorim nga konsumuesi */
 47.       pthread_mutex_unlock(&Bufferi.mutex_lock);
 48.       for(int j = 0; j < madhesia_bufferit; j++)
 49.         {
 50.             printf("| %d", Bufferi.buffer[j]);
 51.            
 52.         }
 53.       printf("\n");
 54.        
 55.       sleep(2);
 56.       /* Automatikisht rritet numri i variablit 'full' */
 57.       sem_post(&Bufferi.full);
 58.   }
 59.  
 60. }
 61.  
 62. void *Konsumuesi()
 63. {
 64.    int counter=1;
 65.   while(1)
 66.   {
 67.       int item_iLarguar;
 68.  
 69.       /* presim derisa prodhuesi te prodhoj ndonje item ,
 70.          per kete sfhrytezojme semaforin full duke ia bere check if full > 0  */
 71.       sem_wait(&Bufferi.full);
 72.  
 73.       /* nqs bufferi eshte i zene nga ndonje proces tjeter presim
 74.          duke thirrur semaforin binar mutex */
 75.       pthread_mutex_lock(&Bufferi.mutex_lock);
 76.        
 77.       /* nqs dy hapat e mesiperm kalohen athere jemi te lire te largojme te dhena ne buffer */
 78.       item_iLarguar = Bufferi.buffer[Bufferi.slota_eZene];
 79.  
 80.       //while(Bufferi.slota_eZene < madhesia_bufferit) Bufferi.slota_eZene++;
 81.       Bufferi.slota_eZene = (Bufferi.slota_eZene+1)%madhesia_bufferit;
 82.  
 83.  
 84.  
 85.       /* Lirohet bufferi per perdorim nga prodhuesi */
 86.       pthread_mutex_unlock(&Bufferi.mutex_lock);
 87.  
 88.       for(int j = 0; j< madhesia_bufferit; j++)
 89.         {
 90.             Bufferi.buffer[(counter - 1) % 5] = 0;
 91.             //printf("| %d haha", );
 92.         }
 93.         printf("\n\n\n");
 94.     counter++;
 95.       /* Automatikisht rritet numri i variablit 'empty' */
 96.       sem_post(&Bufferi.empty);
 97.   }
 98.  
 99. }
 100.  
 101. void main()
 102. {
 103.     pthread_t t1,t2;//t1 si prodhues,t2 si konsumues dmth threda per qito dyja
 104.    
 105.     sem_init(&Bufferi.empty,0,madhesia_bufferit);//0 dmth po pajtohet mu bo shared
 106.     sem_init(&Bufferi.full,0,0);
 107.     pthread_mutex_init(&Bufferi.mutex_lock, NULL);
 108.  
 109.    
 110.     Bufferi.slota_eLire=0;
 111.     Bufferi.slota_eZene=0;
 112.  
 113.     pthread_create(&t1,NULL,Prodhuesi,NULL);//qiky thread po kriojet per prodhuesin
 114.    
 115.     pthread_create(&t2,NULL,Konsumuesi,NULL);//qiky thread po kriojet per prodhuesin
 116.    
 117.     pthread_join(t1,NULL);
 118.     pthread_join(t2,NULL);
 119.    
 120.  
 121.  
 122.  
 123.  
 124.  
 125. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top