Opetustv

DIA-pääsykokeen (28.5.13) "kadunylitystehtävä"

May 30th, 2013
128
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/env python
 2.  
 3. '''
 4. DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA, 28.5.2013
 5. (http://dia.fi/media/20742/insmat2013malli.pdf)
 6.  
 7. Tehtävä A6/B6/C6/D6 (Harri Potteri ylittää katua)
 8.  
 9. Puurakennetta hyödyntävä rekursiivinen, kaikki mahdollisuudet läpikäyvä ratkaisu.
 10. Tulokseksi saadaan oikea 0,22534 eli n. 22,5%.
 11.  
 12. Author: Tegu (#opetus.tv @ irc.freenode.net)
 13. Date: 30.5.2013
 14. '''
 15.  
 16. def steps(level, dist, prob):
 17.     if level >= 13:
 18.         return 0.0
 19.     elif dist >= 610:
 20.         return prob
 21.     summ = steps(level+1, dist+60, prob*0.6)
 22.     summ += steps(level+1, dist+30, prob*0.4)
 23.     return summ
 24.  
 25. if __name__ == '__main__':
 26.     print steps(0, 0, 1.0)
RAW Paste Data