isotonicq

liczenie

Aug 21st, 2017
101
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public int Get_Feature_Ilość_przepracowanych_dni(Context cx) {
 2.    
 3.     //Variables
 4.     var time = (Soneta.Kadry.Forms.StdParams)cx[typeof(Soneta.Kadry.Forms.StdParams)];
 5.    
 6.     //Results
 7.     var workDays = Row.DniPracy.Count(x=>x.Data <= time.Okres.To && x.Data >= time.Okres.From);
 8.    
 9.   foreach (var vacation in Row.Nieobecnosci)
 10.   {
 11.     if(vacation != null && vacation.Definicja.Typ == TypNieobecnosci.NieobecnośćZUS )
 12.     workDays += vacation.Okres.Count(x => x >= time.Okres.From && x <= time.Okres.To);     
 13.   }
 14.    
 15.     //Return
 16.   return workDays;
 17. }
 18.  
 19. // W kodzie możesz używać następujacych zmiennych:
 20. // Row: Pracownik - Wiersz przeliczanej cechy
 21. // Table: Pracownicy - Tabela wiersza przeliczanej cechy
 22. // Module: KadryModule - Moduł, w którym znajduje się tabela
 23. // Session: Session - Obiekt sesji dający dostęp do wszystkich danych programu
RAW Paste Data