NelIfandieva

ExArrays_02_CommonElements

Jan 30th, 2020
97
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Ако judge не дава 100 точки на това решение,
 2. * възможна причина е, че като попадне на еднакви стрингове
 3. * печата този от втория масив
 4. * и след него лепва интервал.
 5. * След последния стринг обаче може да иска
 6. * да няма такъв интервал */
 7.  
 8. string[] inputOne = Console.ReadLine()
 9.                 .Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 10.  
 11.             string[] inputTwo = Console.ReadLine()
 12.                 .Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 13.  
 14.             for (int i = 0; i < inputTwo.Length; i++)
 15.             {
 16.                 string currentFromSecond = inputTwo[i];
 17.  
 18.                 for (int j = 0; j < inputOne.Length; j++)
 19.                 {
 20.                     string currentFromFirst = inputOne[j];
 21.  
 22.                     if(currentFromSecond.Equals(currentFromFirst))
 23.                     {
 24.                         Console.Write("{0} ", currentFromSecond);
 25.                     }
 26.                 }
 27.             }
RAW Paste Data