SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 15th, 2018 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Deklaracja bibliotek.
 2. #include <iostream>
 3. #include <conio.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5.  
 6. // Funkcja wyznaczajaca wartosc maksymalna z wylosowanej tabeli.
 7. int maxymalne (int x, int t[])
 8. {
 9.     int max;
 10.     max=t[0];
 11.     for(int i=0;i<x;i++) if (max<t[i]) max=t[i];                  
 12.     printf("%d",max);
 13.     return max;
 14. }
 15.  
 16. // Funkcja wyznaczajaca wartosc minimalna z wylosowanej tabeli.
 17. int minimalne (int x, int t[])
 18. {
 19.     int min;
 20.     min=t[0];
 21.     for(int i=0;i<x;i++) if (min>t[i]) min=t[i];
 22.     printf("%d",min);                  
 23.     return min;
 24. }
 25.  
 26. // Funkcja wyznaczajaca liczby parzyste z wylosowanej tabeli.
 27. int parzyste(int x, int t[])
 28. {
 29.     for(int i=0 ; i<x ; i++)
 30.     {
 31.             if (t[i]%2 == 0 ) printf( " %d,",t[i]);
 32.     }
 33.     return 0;
 34. }
 35.  
 36. // Funkcja wyznaczajaca liczby nieparzyste z wylosowanej tabeli.    
 37. int nieparzyste(int x, int t[])
 38. {  
 39.     for(int i=0 ; i<x ; i++)
 40.     {
 41.             if (t[i]%2 != 0) printf( " %d,",t[i]);
 42.     }
 43.     return 0;
 44. }
 45.  
 46.  
 47. int tablica[20]; // Deklaracja tablicy 20-elementowej.
 48.  
 49.  
 50. int main () // Glowny blok programu.
 51. {
 52.   char wybor, c; // Deklaracja zmiennych (wybor - typ znakowy, a i x - typ calkowity).
 53.   int a, x;
 54.   x=20; // Nadanie zmiennej x wartosc 20 (ilosc elementow w tablicy).
 55.   srand(time(NULL));
 56.   for(int i=0;i<x;i++) tablica[i]=rand()%100; // losowanie 20 liczb i przypisanie ich do tabeli.
 57.   do {
 58.  
 59.      system("cls"); // Wyczyszczenie ekranu.
 60.      // Wyswietlenie tablicy na ekranie.
 61.      printf("Komora losujaca jest pusta,");
 62.      printf("\nNastepuje zwolnienie blokady,");
 63.      printf("\nDzisiejsze wylosowane liczby to:\n");  
 64.      for (int i=0 ;i<x ;i++) printf("%d, ", tablica[i]);
 65.      // Menju    
 66.      printf("\n\n\n                 m. Wartosc maksymalna. \n");
 67.      printf("                 k. Wartosc minimalna. \n");
 68.      printf("                 p. Parzyste liczby. \n");
 69.      printf("                 n. Nieparzyste liczby. \n");
 70.      printf("Podaj literke: \n");
 71.      wybor = getch(); // Wczytanie klawisza z klawiatury podanego przez uzytkownika.  
 72.      switch (wybor)
 73.      {
 74.          case 'm':  
 75.                   printf("\n\nLiczba maksymalna:");
 76.                   a=maxymalne(x,tablica); // Wywolywanie funkcji maxymalne.
 77.                   printf("\nNacisnij jakikolwiek klawisz, aby kontynuowac lub ESC, zeby zakonczyc program.");
 78.                   c = getch();      
 79.                   break;        
 80.          case 'k':  
 81.                   printf("\n\nLiczba minimalna:");
 82.                   a=minimalne(x,tablica); // Wywolywanie funkcji minimalne.
 83.                   printf("\nNacisnij jakikolwiek klawisz, aby kontynuowac lub ESC, zeby zakonczyc program.");
 84.                   c = getch();                        
 85.                   break;
 86.          case 'p':
 87.                   printf ("\n\nLiczby parzyste to:");
 88.                   a=parzyste(x,tablica); // Wywolywanie funkcji parzyste.
 89.                   printf("\nNacisnij jakikolwiek klawisz, aby kontynuowac lub ESC, zeby zakonczyc program.");
 90.                   c = getch();                  
 91.                   break;
 92.          case 'n':
 93.                   printf ("\n\nLiczby parzyste to:");
 94.                   a=nieparzyste(x,tablica); // Wywolywanie funkcji nieparzyste.
 95.                   printf("\nNacisnij jakikolwiek klawisz, aby kontynuowac ub ESC, zeby zakonczyc program.");
 96.                   c = getch();                  
 97.                   break;
 98.          default:
 99.                   printf("\n\nNacisnales zly klawisz."); // Opcja, gdy nacisniety zostanie zly klawisz.
 100.                   printf("\nNacisnij jakikolwiek klawisz, aby kontynuowac lub ESC, zeby zakonczyc program.");        
 101.                   c = getch();
 102.      }
 103.   } while (c != 27); // Zakonczenie petli za pomoca klawisza ESKEJP.
 104.   return 0;
 105. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top