Guest User

Untitled

a guest
Aug 13th, 2019
93
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. float sdf(vec3 p){
 2.     // Yksikköpallo origossa
 3.     return length(p)-1.0;
 4. }
 5.  
 6. vec3 get_normal(vec3 pos){
 7.     // Numeerinen pinnan approksimaatio normaalille
 8.     vec3 eps = vec3(0.01,0,0);
 9.     return normalize(vec3(
 10.         sdf(pos + eps.xyy) - sdf(pos - eps.xyy),
 11.         sdf(pos + eps.yxy) - sdf(pos - eps.yxy),
 12.         sdf(pos + eps.yyx) - sdf(pos - eps.yyx)
 13.     ));
 14. }
 15.  
 16. vec4 get_color(vec3 surface, vec3 camera){
 17.     // Lasketaan pikselin väri Phongin valaistusmallilla
 18.     vec3 normal = get_normal(surface);
 19.     vec3 l = vec3(-1,-1,-0.2); // Valon tulosuunta
 20.     vec3 l_prime = l + 2.0*dot(l,normal)*normal;
 21.     vec3 to_camera = camera - surface;
 22.     float cos_angle = max(dot(-l_prime, to_camera),0.0)/(length(l_prime) * length(to_camera));
 23.     vec3 specular = vec3(1.0,1.0,1.0) * 3.0 * pow(cos_angle,2.5);
 24.     vec3 diffuse = vec3(1.0,0.0,0.0) * 0.2 * max(dot(normal, -l),0.0);
 25.     vec3 ambient = vec3(1.0,0.0,0.0) * 0.3;
 26.     return vec4(clamp(diffuse + specular + ambient,0.0,1.0), 1.0);
 27. }
 28.  
 29. void mainImage(out vec4 outputColor, in vec2 fragCoord){
 30.    
 31.     // Skaalaa pikseleiden koordinaatit välille [-1,-1]
 32.     float aspect_ratio = 16.0/9.0;
 33.     vec2 pixel_pos = (fragCoord.xy / iResolution.xy - vec2(0.5,0.5))
 34.                       * vec2(2.0*aspect_ratio,2.0);    
 35.     vec3 v_0 = vec3(0.0, 0.0, 2.0); // Kameran sijainti
 36.  
 37.     // Luodaan säde kamerasta yhden yksikön päässä leijuvan
 38.     // kuvitteellisen ikkunan läpi annetun pikselin kohdalta
 39.     vec3 ray = normalize(vec3(pixel_pos.x, pixel_pos.y,-1));
 40.    
 41.     // Tehdään 50 iteraatiota sädeaskellusta etäisyyskentän avulla
 42.     vec3 pos = v_0;
 43.     for(int step = 0; step < 50; step++){
 44.           pos += ray * sdf(pos);
 45.     }
 46.    
 47.     if(sdf(pos) > 0.01) // Ei osumaa
 48.         outputColor = vec4(0,0,0,1);
 49.     else{ // Osuma
 50.         outputColor = get_color(pos, v_0);
 51.     }
 52. }
RAW Paste Data